Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1YFuZarLddN5
Grafika przedstawia parę ludzi. Mężczyzna na zdjęciu siedzi, natomiast kobieta leży na ziemi, oparta głową o jego nogi.

Aktywność seksualna człowieka a miłość i odpowiedzialność

U człowieka popęd seksualny jest wrodzony i warunkuje przetrwanie gatunku.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Popęd seksualny jest instynktownym działaniem organizmu, które ma na celu przekazanie materiału genetycznego. U wielu zwierząt, w tym u człowieka, występuje jeszcze dodatkowy aspekt – uczucia. Rozwijają się one w ciągu całego życia. Rzutują na sposób opieki i wartości przekazywane potomstwu.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest popęd seksualny.

  • Określisz etapy rozwoju emocjonalnego człowieka.

  • Wskażesz hormony odpowiedzialne za popęd seksualny człowieka.

  • Przedstawisz hipotetyczny model ewolucji monogamii u ludzi.