Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Media – definicja

Według Encyklopedii PWN media to:

Encyklopedia PWN: środki masowego przekazu

urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, internet (komputer).

ency Źródło: Encyklopedia PWN: środki masowego przekazu, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 15.04.2020 r.].

Wszystkie te środki składają się na podstawę systemu komunikowania w kulturze masowej i w znacznym stopniu określają jej charakter.

Cechą współczesnych mediów jest ich masowy charakter, który powoduje, że mówimy o mass mediach – środkach masowego przekazu. Termin mass media powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 40. XX w. i zwracał uwagę na główne cechy środków masowego przekazu: masowość produkcji i odbioru przekazów oraz schematyczność, prostotę i łatwą dostępność przekazywanych treści.

Rodzaje mediów 1

R1Ij6twnyxPkS1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Historia mediów masowych 1

RWVhPiAyrVmLX1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

Instytut Monitorowania Mediów
Instytut Monitorowania Mediów

polska firma oferująca narzędzia i usługi z zakresu monitoringu mediów, tj. wyszukiwanie, analizowanie i archiwizowanie treści ukazujących się w środkach masowego przekazu

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

organ państwowy, który według Konstytucji RP ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

opinia publiczna
opinia publiczna

reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne

pluralizm mediów
pluralizm mediów

prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu

portal internetowy
portal internetowy

internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, udostępniony pod jednym adresem internetowym

transmisja
transmisja

proces przesyłania dowolnej wiadomości, lub ogólnie danych, między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem) zapisanej określonym, zrozumiałym dla obu stron kodem i na określonej drodze