Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RYa39poaGhlWR

Funkcje mediów

Źródło: licencja: CC 0.
1
Łukasz Brzezicki Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji, z internetu korzystają młodzi i wykształceni

Telewizja to medium, z którego Polacy – głównie starsi – najczęściej czerpią wiedzę i wiadomości, ale jej udział maleje wraz ze wzrostem wykształcenia. Odwrotnie jest z internetem, z którego w największym stopniu korzystają osoby młode i wykształcone – wynika z raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat różnorodności treści informacyjnych.

Celem przeprowadzonego przez KRRiT badania było sprawdzenie, jak Polacy postrzegają i wykorzystują różnorodność mediów, oraz wyjaśnienie potrzeb i praktyk odbiorców mediów. To pierwsze w Polsce badanie pluralizmu mediów z perspektywy użytkownika, które nie ma charakteru rynkowego. (…)

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że ponad 70 proc. badanych korzysta z przynajmniej siedmiu źródeł treści informacyjnych, a 41 proc. sięga do 11 i więcej źródeł. Odbiorcy deklarują, iż porównują aktualne treści informacyjne w kilku źródłach w celu wyselekcjonowania jak najmniej stronniczych treści. (…) 45 proc. Polaków uważa polskie media za wystarczająco pluralistyczne. Wśród powodów braku pluralizmu najczęściej wymieniana jest duża kontrola mediów przez polityków i reklamodawców, pogoń za plotkami i sensacją oraz brak niezależności dziennikarzy.

Wybór platformy medialnej do odbioru treści informacyjnych jest zależny od wieku. Młodzież zdobywa wiadomości głównie w internecie (47 proc.) oraz w telewizji (36 proc.). Wśród osób w wieku od 31 do 45 lat te preferencje wyboru odwracają się (internet 33 proc., a telewizja – 53 proc.). Osoby w wieku od 46 do 60 lat czerpią wiedzę głównie z telewizji (internet – 13 proc., a telewizja – 73 proc.). Natomiast osoby najstarsze – powyżej 60. roku życia – zdecydowanie wybierają telewizję (80 proc.), a na drugim miejscu prasę (11 proc.).

Głównym powodem wyboru konkretnych platform medialnych do odbioru treści informacyjnych jest łatwość dostępu (wskazana przez 85 proc. Polaków). Wskazywane były również: wiarygodność informacji (49 proc.) oraz szybkość informacji (50 proc.). Wpływ na wybór ma również poziom wykształcenia. Wprawdzie jako główne medium dominuje telewizja, ale jej udział wyraźnie maleje wraz ze wzrostem wykształcenia. Natomiast wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie rola internetu jako głównego źródła wiedzy. (…)

Według Krajowej Rady pluralizm mediów jest istotnym elementem demokracji, a jego istnienie przyczynia się do rozwoju bogactwa kulturowego oraz sprzyja poszerzaniu wiedzy i pełnego korzystania z mediów cyfrowych przez wszystkich użytkowników. Wyraża się przede wszystkim w dostępie do wielu źródeł informowania za pomocą różnych platform (telewizja, radio, prasa i internet).

polacy Źródło: Łukasz Brzezicki, Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji, z internetu korzystają młodzi i wykształceni , 16.01.2016 r., dostępny w internecie: wirtualnemedia.pl [dostęp 31.12.2019 r.].
R1FL9vOXdPM211
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Czy przedstawione w artykule informacje dotyczące raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i zaczerpnięty z raportu wykres świadczą o dużym znaczeniu mediów dla funkcjonowania społeczeństwa? Jaką rolę odgrywają telewizja, radio, prasa, internet i serwisy społecznościowe w twoim życiu? Jak wpływają na nas środki masowego przekazu?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz funkcje współczesnych mediów.

  • Wyjaśnisz, na czym polega każda z funkcji.

  • Wskażesz przykłady realizacji poszczególnych funkcji środków masowego przekazu.