Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Eksploracja kosmosu to fizyczne badanie przestrzeni kosmicznej wykonywane przez bezzałogowe próbniki oraz załogowe pojazdy kosmiczne. Postęp technologiczny, który pozwolił na budowę dużych silników rakietowych w pierwszej połowie XX w., umożliwił eksplorację kosmosu. Współcześnie głównym jej celem jest postęp naukowy oraz zapewnienie przetrwania ludzkości na wypadek globalnej katastrofy.

Eksploracja kosmosu była wykorzystywana w polityce globalnej podczas zimnej wojny prowadzonej między Stanami Zjednoczonymi oraz ZSRR; dzięki wyścigowi dwóch mocarstw osiągnięto wielkie postępy. 4 października 1957 roku ZSRR umieściło na orbicie ziemskiej pierwszego sztucznego satelitę - SputnikSputnikSputnik 1, natomiast Stany Zjednoczone 20 lipca 1969 r. w misji Apollo 11 doprowadziło do pierwszego lądowania człowieka na Księżycu.

RwzEGNQmqFhAC
Sputnik
Źródło: domena publiczna.

W pierwszych dwudziestu latach eksploracji kosmosu skupiono się stworzeniu amerykańskiego programu lotów wahadłowych. Pozwolił on na zrezygnowanie z jednorazowych lotów na rzecz sprzętu wielokrotnego użytku, zaś rywalizacja między mocarstwami zmieniła się we współpracę, czego dowodem jest stworzenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sektor prywatny na początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczął prace nad prowadzeniem turystyki kosmicznej. Międzynarodowe rządowe agencje pracują zaś nad kolejnymi lotami człowieka na Księżyc oraz na Marsa, planowanymi na rok 2030.

Praktyczna realizacja lotów kosmicznych wymagała pokonania istotnych problemów konstrukcyjno‑technicznych oraz opanowania techniki wynoszenia obiektów kosmicznych na orbity wokółziemskie, a następnie trajektorie międzyplanetarne. Wyzwaniem było także przeprowadzania zmian orbity podczas lotu, co stało się  możliwe dzięki zastosowaniu wielostopniowych rakiet nośnych oraz silników rakietowych. Istotnym problemem, zwłaszcza dotyczącym wypraw załogowych, było sprowadzenie statku z orbity na Ziemię, jego bezpieczne przejście przez atmosferę i łagodne lądowanie. Wiązało się to z koniecznością opracowania niezawodnych układów ochrony (osłony) termicznej i lądowania oraz wyposażenia w nie statków. W miarę wzrostu stopnia złożoności misji kosmicznych niezbędne stało się również opanowanie operacji miękkiego lądowania (wykorzystywanych przez ekspedycje księżycowe w programie ApolloApolloApollo oraz próbniki planet Układu Słonecznego), jak również operacji rozłączania i łączenia statków bądź ich członów na orbicie. Były one wielokrotnie stosowane w różnych wyprawach kosmicznych (np. w trakcie misji księżycowych programu Apollo, lotów ku stacjom orbitalnym, misji Sojuz–Apollo i in.).

R19m2gj4alUMT
Lądowanie na Księżycu podczas misji Apollo
Źródło: domena publiczna.

Istotnymi etapami w rozwoju współczesnej astronautyki było umieszczenie na orbicie stacji kosmicznych i wprowadzenie do eksploatacji statków kosmicznychNASAstatków kosmicznych wielokrotnego użytku. Wydłużenie czasu pobytu astronautów w kosmosie i zwiększenie częstotliwości lotów kosmicznych wpłynęło na efektywność misji kosmicznych.

Przedsięwzięcia te wymagały opracowania niezawodnych rozwiązań technicznych dotyczących: układów sterowania, nawigacji, łączności, zasilania w energię, kontroli warunków lotu, klimatyzacji, lądowania i in. Konieczne stało się zapewnienie załogom warunków egzystencji, zarówno wewnątrz statku, jak i poza nim, co wiązało się ze stworzeniem odpowiedniego środowiska fizykochemicznego w kabinie (skład atmosfery, ciśnienie, temperatura) oraz skutecznej ochrony przed środowiskiem kosmicznym (promieniowanie kosmiczne, meteoroidy, aerodynamiczne nagrzewanie statku podczas przechodzenia przez atmosferę). Istotną kwestią było również przygotowanie i przystosowanie załogi do warunków lotu kosmicznego i jego oddziaływania na organizm ludzki (przeciążenia startowe, nieważkość, niedotlenienie, czynniki psychologiczne). Dodatkowym czynnikiem warunkującym realizację lotów kosmicznych było stworzenie infrastruktury urządzeń naziemnych obejmującej: kosmodromy, ośrodki dowodzenia i kontroli lotu, sieć stacji śledzących, ośrodki transmisji danych i in. W związku z rozwojem badań kosmosu i jego opanowywaniem powstało międzynarodowe prawo kosmiczneprawo kosmiczneprawo kosmiczne, stopniowo rozszerzane i uściślane.

Astronautyka odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju cywilizacyjnego, zarówno pod względem poznawczym, jak i praktycznym. Umożliwia eksplorację przestrzeni Układu Słonecznego, poznawanie znajdujących się w nim ciał, ich właściwości i panujących tam warunków fizycznych. Dzięki obserwacjom wykonywanym przez specjalistyczne satelity astronomiczne w różnych zakresach promieniowania możliwe było odkrycie nowych klas obiektów kosmicznych. Zwielokrotnieniu uległa liczba obserwowanych ciał, łatwiejsze stały się obserwacje bardzo odległych obiektów we Wszechświecie, powstałych we wczesnych stadiach jego ewolucji. Z kolei loty załogowe, zwłaszcza te połączone z długotrwałym pobytem astronautów w stacjach kosmicznych, umożliwiają zdobycie bezpośrednich informacji o wpływie warunków lotu na organizm ludzki w aspekcie fizycznym i psychicznym i o możliwości jego adaptacji do tychże warunków. Jest to niezbędne do określenia perspektyw i zakresu przebywania człowieka w kosmosie w większym niż dotychczas stopniu (np. w trakcie zasiedlania przyszłych stacji kosmicznych).

Specyfika warunków lotu kosmicznego (nieważkość) jest wykorzystywana także do celów technologicznych, np. do wytwarzania unikatowych materiałów w warunkach mikrograwitacji. Astronautyka, poprzez umieszczanie na orbitach wokółziemskich specjalistycznych satelitów, wywiera coraz bardziej znaczący, praktyczny wpływ na wiele dziedzin życia na Ziemi, szczególnie w sferach: telekomunikacji, łączności satelitarnej, meteorologii, nawigacji, monitorowania zasobów naturalnych, stanu wód, produkcji rolniczej itp. Astronautyka jest również pośrednim stymulatorem rozwoju poprzez wymuszanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (m.in. w zakresie inżynierii materiałowej), a także elektronicznych charakteryzujących się dużą niezawodnością, odpornością na ekstremalne warunki zewnętrzne, miniaturyzacją i energooszczędnością. Z czasem znajdują one zastosowanie w urządzeniach codziennego użytku.

RtYrRpujXEotJ
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Źródło: domena publiczna.

Realizacją lotów kosmicznych oraz praktycznym ich wykorzystaniem zajmują się wyspecjalizowane agencje kosmiczne (NASANASANASAESAESAESANASDANASDANASDA, Rosyjska Agencja Kosmiczna), organizacje i programy międzynarodowe (Intelsat, Inmarsat i in.) oraz instytucje wojskowe. W dotychczasowym podboju kosmosu największy udział miały Stany Zjednoczone i ZSRR, a w dalszej kolejności: Japonia, Francja, RFN, Wielka Brytania, Chiny, Indie (własne satelity i rakiety nośne). Prace badawcze i wymianę informacji prowadziły bądź prowadzą różne placówki naukowe, m.in.: w Stanach Zjednoczonych — Ames Research CenterMofett Field (Kalifornia), Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie (Kalifornia), Goddard Space Flight CenterGreenbelt (Maryland), oraz ośrodki uniwersyteckie — m.in. Instytut Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytut Magnetyzmu Ziemskiego, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) w Troicku, Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej ESTEC w Noordwijk (Holandia), a w Polsce m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Politechnika Warszawska i in. Funkcję koordynująco‑informacyjną w zakresie astronautyki i badań kosmosu pełnią organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe (Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej COSPAR, Międzynarodowa Federacja Astronautyczna i in.) oraz krajowe (Polskie Towarzystwo Astronautyczne).

Słownik

Apollo
Apollo

seria amerykańskich statków kosmicznych przeznaczonych do realizacji załogowych lotów na Księżyc, także nazwa programu tych lotów oraz programu badań przeprowadzonych na Księżycu przez astronautów i przyrządy dostarczone na jego powierzchnię w lądownikach statków Apollo

statek kosmiczny
statek kosmiczny

środek transportowy przeznaczony do realizacji lotów kosmicznych, odpowiednio przystosowany do długotrwałego przebywania i poruszania się w przestrzeni kosmicznej

prawo kosmiczne
prawo kosmiczne

zespół norm prawnych, gł. międzynar., określających status prawny kosmosu, tj. przestrzeni kosm. i ciał niebieskich, oraz regulujących działalność państw i in. podmiotów w kosmosie

NASA
NASA

organ rządowy Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za planowanie, koordynację, realizację i finansowanie programu badań kosmicznych oraz rozwoju astronautyki i lotnictwa cywilnego; utworzony w 1958 r. decyzją Kongresu USA, kontynuuje działalność Państwowego Komitetu Doradczego ds. Astronautyki

ESA
ESA

Europejska Agencja Kosmiczna

NASDA
NASDA

Japońska Agencja Rozwoju Badań Kosmicznych

Sputnik
Sputnik

seria pierwszych wyprodukowanych w ZSRR (i pierwszych na świecie) sztucznych satelitów Ziemi, przeznaczonych do sprawdzenia możliwości realizacji lotów kosmicznych, funkcjonowania urządzeń i aparatury w warunkach lotu orbitalnego, łączności między Ziemią a statkiem kosmicznym

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida