Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rnqcux2x84Ykv1
Leon wyczółkowski, Rycerz wśród kwiatów
Źródło: Leon Wyczółkowski, Rycerz wśród kwiatów, 1904, domena publiczna.

Średniowieczny rycerz zobowiązany był w każdej sytuacji przestrzegać zasad kodeksu rycerskiego. Do jego powinności należały: lojalność wobec władcy (seniora), od którego pozostawał w ścisłej zależności, wierność damie serca, zachowanie honoru w walce, obrona wiary. Przewagę nad przeciwnikiem rycerz mógł zdobyć dzięki sile fizycznej, zręczności i odwadze. Z potępieniem spotykały się tchórzostwo, słabość, nieuczciwość, podstęp i zdrada.

Pieśni o czynach

R8NHRssNF2yra
Ilustracja do starofrancuskiej Pieśni o Rolandzie , XV wiek
Źródło: domena publiczna.

Postacie idealnych rycerzy, ich losy i przymioty charakteru przedstawiano w licznych opowieściach, przekazywanych przez stulecia w tradycji ustnej. Były to tzw. pieśni o czynach (fr. chansons de gestechansons de gestechansons de geste [szãsą de żest]). Do najsłynniejszych zalicza się powstałą we Francji Pieśń o Rolandzie, której najstarszy zapis pochodzi z XII w. W celtyckim kręgu kulturowym zrodził się cykl legend arturiańskich oraz opowieści o Tristanie i Izoldzie. Ich najdawniej zapisane fragmenty pochodzą z XII w. Pieśni o czynach bohaterskich tworzono także w Niemczech (Pieśń o Nibelungach, zapisana w XIII w.) i w Hiszpanii (Pieśń o Cydzie, zapisana w XIV w.). Polska literatura średniowieczna nie pozostawiła takiego cyklu ani opowieści. Jednak w późniejszych czasach, np. w wieku XIX, twórcy wykorzystywali motyw idealnego rycerza, by uwznioślić czyny i postawy swoich bohaterów. Przykładem takiego nawiązania są powieści historyczne Henryka Sienkiewicza, który nadał niektórym z wykreowanych postaci cechy średniowiecznych rycerzy. Bohaterowie Sienkiewiczowscy, tacy jak Zbyszko z Bogdańca czy Michał Wołodyjowski, stali się więc dla czytelników uosobieniem cnót rycerskich.

chansons de geste
R1IOOFMXlnEN81
Norman Davies (ur. 1939) – brytyjski historyk, Walijczyk, autor wielu rozpraw na temat historii Europy, Wysp Brytyjskich i Polski.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
Norman Davies Europa. Rozprawa historyka z historią

Termin „rycerstwo” […] w swoim najwęższym znaczeniu odnosi się do kodeksu rycerskiego, który obowiązywał każdego rycerza. Obejmował wartości moralne – takie jak uczciwość, lojalność, skromność, waleczność, hart ducha. Zobowiązywał rycerza do występowania w obronie Kościoła, do pomagania słabszym, do szacunku dla kobiet, miłości do ojczyzny, posłuszeństwa w stosunku do pana, do działania w zgodzie z zasadami prawdy i sprawiedliwości, do wierności raz danemu słowu. W sensie szerszym słowem „rycerstwo” obejmowano wszystkie praktyki i obyczaje związane ze stanem rycerskim – a więc wszystko, co dotyczyło nadawania im tytułów, orderów, ceremonii heraldyki i słownictwa. Natomiast w znaczeniu najszerszym „rycerstwo” to etosetosetos panujący w społeczeństwie feudalnym, które było całkowicie zdominowane przez stan rycerski i to, co reprezentowali jego przedstawiciele. Rycerstwo było drugą obok chrześcijaństwa bliźniaczą podporą tego, co nazywamy „średniowieczną mentalnością”.

2 Źródło: Norman Davies , Europa. Rozprawa historyka z historią .

Miłość grzeszna

RSCQCN9CoTu9K
Tristan i Izolda , miniatura z XV wieku
Źródło: domena publiczna.
R6S8CdMxLtP1P
Nagranie dźwiękowe prezentujące fragment dziejów Tristana i Izoldy i wypicia napoju miłosnego.
Joseph Bédier Dzieje Tristana i Izoldy

Napój miłosny

Kiedy nadszedł czas oddania Izoldy rycerzom Kornwalii, matka jej nazbierała ziół, kwiatów i korzeni, rozmieszała je w winie i uwarzyła silny napój. Dokończywszy go wedle przepisów sztuki czarnoksięskiej, zlała do bukłaczka i rzekła tajemnie do Brangien:
– Słuchaj, dziewko, masz udać się z Izoldą do kraju króla Marka. Miłujesz ją wierną miłością; weź tedy ten bukłaczek z winem i zapamiętaj te słowa. Ukryj go w taki sposób, aby go żadne oko nie ujrzało i żadne wargi się doń nie zbliżyły. Ale kiedy przyjdzie noc weselna i chwila, w której zostawia się małżonków samowtór ze sobą, wlejesz to wino nasycone ziołami do czaszy i podasz, aby wypróżnili ją wspólnie król Marek i królowa Izolda. Bacz jeno dobrze, dziewczyno, aby oni sami tylko mogli skosztować napoju. Taka jest bowiem jego moc: ci, którzy wypiją go razem, będą się miłowali wszystkimi zmysłami i wszystką myślą na zawsze, przez życie i po śmierci. Brangien przyrzekła królowej, iż uczyni wedle jej woli.
Prując głębokie fale, statek unosił Izoldę. […] Jednego dnia wiatry uciszyły się i żagle opadły, zwisłe u masztu. Tristan kazał przybić do wyspy; znużeni morzem rycerze kornwalijscy oraz majtkowie wysiedli na ląd. Jedna Izolda została na statku wraz z młodą służebniczką. Tristan zbliżył się do królowej i starał się ukoić jej serce. Ponieważ słońce piekło i czuli pragnienie, zażądali pić. Dziewczynka poszła szukać jakiegoś napoju, aż znalazła bukłaczek oddany w ręce Brangien przez matkę Izoldy.
– Znalazłam wino! – zawołała. […] Dziecię napełniło puchar i podało swej pani. Piła dużymi łykami, po czym dała Tristanowi, który wypił do dna. W tej chwili weszła Brangien i ujrzała ich, jak spoglądali na się w milczeniu, jakby oszołomieni i zachwyceni razem. Ujrzała przed nimi naczynie prawie puste i puchar. Wzięła naczynie, pobiegła na tył okrętu, rzuciła je w fale i jęknęła:
– Nieszczęśliwa! Przeklęty niech będzie dzień, w którym się zrodziłam, i przeklęty dzień, w którym wstąpiłam na ten statek! Izoldo, przyjaciółko moja, i ty, Tristanie, otoście wypili śmierć własną. I znowuż statek pomykał w stronę Tyntagielu.
Zdawało się Tristanowi, że żywy krzew o ostrych cierniach, o pachnących kwiatach zapuszcza korzenie w krew jego serca i silnymi więzami wiąże do pięknego ciała Izoldy jego ciało i wszystką myśl, i wszystkie pragnienia. Myślał: „Andrecie, Denoalenie, Gwenelonie i ty, Gondoinie, zdrajcy, którzyście mnie oskarżali, iż pożądam ziemi króla Marka, ach, jestem jeszcze nikczemniejszy i nie ziemi jego oto pożądam! Ty, miły wuju, który pokochałeś mnie, sierotę, […] czemuż od pierwszego dnia nie wygnałeś precz zbłąkanego dziecka, przybyłego, aby cię zdradzić? Ha, cóżem pomyślał? Izold jest twoją żoną, a ja twym lennikiem. Izold jest twoją żoną, a ja twoim synem. Izold jest twoją żoną i nie może mnie kochać”.
Izold kochała go. […] Chciała nienawidzić i nie mogła, dręczona w sercu czułością dotkliwiej piekącą niż nienawiść.
Brangien patrzała na nich z bólem, okrutniej jeszcze udręczona. Ona jedna znała nieszczęście, które sprawiła. Dwa dni śledziła ich; widziała, jak odtrącają wszelkie jadło, wszelki napój i wszelkie pokrzepienie, jak się szukają niby ślepi posuwający się po omacku ku sobie, nieszczęśliwi, kiedy usychali rozdzieleni, bardziej nieszczęśliwi jeszcze, kiedy będąc przy sobie, drżeli przed grozą pierwszego wyznania. […]
Położyła rękę na ramieniu Tristana, łzy przygasiły promienie jej ócz, wargi zadrżały.
Zapytał:
– Miła, co ciebie dręczy?
Odpowiedziała:
– Iż cię miłuję.
Wówczas położył usta na jej ustach.
Ale gdy po raz pierwszy oboje kosztowali rozkoszy miłości, Brangien, która śledziła ich, wydała krzyk i z wyciągniętymi ramionami, z twarzą zalaną łzami, rzuciła im się do nóg:
– Nieszczęśliwi, wstrzymajcie się i jeśli możecie jeszcze, zawrócicie z drogi! Ale nie, droga jest bez powrotu; już siła miłości was ciągnie i nigdy już nie zaznacie słodyczy bez boleści. To wino napojone ziołami ogarnęło was, napój miłosny, który matka twoja, Izoldo, powierzyła mi. Jeden król Marek miał wypić go z tobą; ale Nieprzyjaciel zadrwił sobie z nas trojga i oto wy oboje wysączyliście puchar. Miły Tristanie, Izoldo miła, za karę złej pieczy, którą miałam o nim, oddaję wam swoje ciało, życie; przez moją to zbrodnię wypiliście w przeklętym pucharze miłość i śmierć!
Kochankowie obłapili się: w ich pięknych ciałach drgało pragnienie i życie. Tristan rzekł:
– Niech tedy przyjdzie śmierć.
I kiedy wieczór zapadł, na statku, który coraz chyżej pomykał ku ziemi króla Marka, związani na zawsze, pogrążyli się w miłości.

1 Źródło: Joseph Bédier , Dzieje Tristana i Izoldy , tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1996, s. 202.

Miłość tragiczna

RyRHIw7edaXho
John Duncan, Tristan i Izolda
Źródło: John Duncan, Tristan i Izolda, 1912, domena publiczna.

Zainteresowanie historią Tristana i Izoldy powróciło w wieku XIX. Joseph Bédier zrekonstruował opowieść na podstawie zachowanych fragmentów. Wcześniej niemiecki kompozytor Richard Wagner stworzył dramat muzyczny zainspirowany legendą o Tristanie i Izoldzie (Tristan und Isolde, 1859). W nowym odczytaniu dzieje nieszczęsnych kochanków zyskują wymiar tragiczny. Są oni rozdarci między dwiema równie dla nich ważnymi wartościami: miłością i wiernością. Muszą wybierać pomiędzy życiem, namiętnością i erotycznym spełnieniem a zasadami moralnymi. Z jednej strony pociąga ich grzeszna miłość, z drugiej ograniczają konwencje społeczne i obłudni ludzie pilnujący ich przestrzegania. Wagner nie jest jednak moralistą – w miejsce oceny pojawia się u niego współczucie dla bohaterów.

Ćwiczenie 1
RLZE7wW6TRASh1
1. Na podstawie znanej ci powieści historycznej Henryka Sienkiewicza (na przykład Krzyżacy, Potop) przedstaw opisaną w niej postać rycerzy. Jakie cechy wyróżniają ich spośród innych bohaterów powieści? Jakim wartościom są wierni? Przywołaj odpowiednie fragmenty powieści, aby uzasadnić swoje spostrzeżenia. 2. Na podstawie znanych ci tekstów literackich wymień i opisz obyczaje charakterystyczne dla kultury rycerskiej. 3. Przywołaj rycerzy z innych utworów (na przykład literackich, filmowych, komiksów, gier komputerowych). Zwróć szczególną uwagę na cel, do którego dąży bohater, oraz wartości uważane przez niego za najważniejsze. 4. Scharakteryzuj rycerza, który wzbudza twoje zainteresowanie. Spośród określających go cech wybierz te, które tworzą wizerunek idealnego rycerza. Spostrzeżenia zapisz w formie mapy myśli. 5. Rozważ, czy współczesny człowiek może realizować zasadny etosu rycerskiego. Weź pod uwagę zarówno życie codzienne, jak i sytuacje nadzwyczajne.
RAT7vtM6SevyJ

Na podstawie znanej ci powieści historycznej Henryka Sienkiewicza (na przykład Krzyżacy, Potop) przedstaw opisane w niej postaci rycerzy.

Jakie cechy wyróżniają ich spośród innych bohaterów powieści? Jakim wartościom są wierni? Przywołaj odpowiednie fragmenty powieści, aby uzasadnić swoje spostrzeżenia.

Na podstawie znanych ci tekstów literackich wymień i opisz obyczaje charakterystyczne dla kultury rycerskiej.

Przywołaj rycerzy z innych utworów (na przykład literackich, filmowych, komiksów, gier komputerowych). Zwróć szczególną uwagę na cel, do którego dąży bohater, oraz wartości uważane przez niego za najważniejsze.

Scharakteryzuj rycerza, który wzbudza twoje zainteresowanie. Spośród określających go cech wybierz te, które tworzą wizerunek idealnego rycerza. Spostrzeżenia zapisz w formie mapy myśli.

Rozważ, czy współczesny człowiek może wypełniać zasady etosu rycerskiego. Weź pod uwagę zarówno życie codzienne, jak i sytuacje nadzwyczajne.

RCZyDWQMJOJn1

Słownik

archetyp
archetyp

(gr. arche – początek, typos – typ) – pierwowzór postaci, zdarzenia, motywu, symbolu lub schematu; np. archetypem motywu homo viator (człowieka podróżnika, wędrowca) jest mitologiczny Odyseusz

chansons de geste
chansons de geste

(fr. pieśni o czynach) – starofrancuskie poematy epickie z XI–XIII wieku, w których opiewano wydarzenia historyczne lub legendarnych bohaterów, np. Pieśń o Rolandzie

etos
etos

(gr. ethos – zwyczaj) – wzorzec postępowania oparty na wyraźnie określonych wartościach, akceptowany przez jakąś społeczność (naród, grupę zawodową, klasę społeczną), np. etos rycerza, etos lekarza