Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Obwód elektrycznyobwód elektrycznyObwód elektryczny, to zamknięty układ połączonych ze sobą elementów, umożliwiający przepływ prądu elektrycznegoprąd elektrycznyprądu elektrycznego (Rys. 1.).

R1IQiJSjpi4Wh
Rys. 1. Elementy połączone w obwód elektryczny
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Buduje się go najczęściej po to, by zasilić w energię elektryczną urządzenia, które mają wykonać określoną pracę. Aby działały prawidłowo, obwody muszą być czasem bardzo skomplikowane. Schemat (Rys. 2.) jest graficznym obrazem obwodu elektrycznego, opisującym jego budowę w umowny sposób, zrozumiały dla tych, którzy mają z niego korzystać.

RJIW8q2gvVcHo
Rys. 2. Schemat obwodu przestawionego na Rys. 1., uwzględniający opór wewnętrzny baterii
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Najczęściej, najpierw powstaje projekt takiego obwodu. Dla projektanta, który na podstawie swojej wiedzy teoretycznej planuje sposób połączeń spełniający założone cele, posługiwanie się schematem jest dużym ułatwieniem. Posługując się projektem w formie schematu, wykonawca musi zbudować obwód, czyli połączyć wszystkie elementy w sposób przewidziany przez projektanta. Schemat elektrycznyschemat obwodu elektrycznegoSchemat elektryczny jest metodą przekazania takiej informacji w sposób czytelny i łatwy do zastosowania. Jeżeli skomplikowane urządzenie elektryczne ulegnie awarii, aby ją usunąć, trzeba wiedzieć, jak jest ono skonstruowane. Jedynym sposobem jest skorzystanie ze schematu, który to opisuje.

Aby schemat był jak najprostszy, przy rysowaniu go stosuje się umowne symbole występujących w nim elementów. Dla ułatwienia odczytu, przewody rysuje się w formie linii prostych. Połączenia przewodów zaznacza się kropką, by odróżnić je od sytuacji, w których przewody przecinają się, ale nie łączą (patrz – Rys. 3.). Na niektórych schematach można spotkać się z pojęciem masymasamasy. To sytuacja, w której wykorzystuje się fakt, że metalowa konstrukcja obudowy lub szkieletu urządzenia może stanowić połączenie jednego z biegunów dla wielu elementów (czyli wspólny potencjał zasilania), rozmieszczonych w różnych miejscach (Rys. 4). Na przykład, wszystkie samochodowe instalacje elektrycznesamochodowa instalacja elektrycznasamochodowe instalacje elektryczne buduje się w ten sposób. Czasami, grupy elementów, spełniające określone funkcje, łączy się w bloki.

RTWY8b6rO2s4X
Rys. 3. Sposób odróżnienia przecinających się przewodów, które są połączone (z kropką) i niepołączone (bez kropki)
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R6KSYhzU6HwN2
Rys. 4. Równoległe połączenie ośmiu oporników ze źródłem, z wykorzystaniem połączenia elementów poprzez masę urządzenia
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Odczytywanie schematów elektrycznych jest umiejętnością, której trzeba się nauczyć. Jednak gdy już pozna się sposób komunikacji (czyli znaczenie symboli i metody przedstawiania rozwiązań), wystarczy logiczne myślenie i odrobina wyobraźni, by każdy z nich zrozumieć bez kłopotów.

Słowniczek

prąd elektryczny
prąd elektryczny

(ang.: electric current) uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. W naturze przykładami są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny czy czynność komórek nerwowych, którym również towarzyszy przepływ prądu. W technice obwody prądu elektrycznego są masowo wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.

obwód elektryczny
obwód elektryczny

(ang.: electrical circuit) układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego. Obwód elektryczny tworzą: źródła prądowe i napięciowe, przewody elektryczne, wyłączniki oraz odbiornik. Odwzorowaniem graficznym obwodu jest schemat.

schemat obwodu elektrycznego
schemat obwodu elektrycznego

(ang.: electrical circuit diagram) celem schematu jest pokazanie wszystkich elementów obwodu (w postaci symboli) i sposobu ich połączenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego elektryka.

samochodowa instalacja elektryczna
samochodowa instalacja elektryczna

(ang.: vehicle electrical system) instalacja w samochodzie, wykorzystująca do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Taką instalację można również montować w rowerze elektrycznym, tramwaju, autobusie elektrycznym, trolejbusie, każdym pojeździe posiadającym jako napęd jeden lub więcej silników elektrycznych.

masa
masa

(ang.: chassis ground) to przeciwporażeniowe połączenie wyrównujące potencjały z potencjałem ziemi lub z przewodem ochronnym. Podczas, gdy uziemienie – to konkretnie przewód wykonany z przewodnika łączący ciało naelektryzowane z ziemią. W wyniku połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednią liczbę ładunków ulegając zobojętnieniu (staje się elektrycznie obojętne). Czyli najkrócej mówiąc masa to miejsce w układzie, które oczywiście posiada jakiś potencjał bezwzględny, ale którego potencjał uznajemy za zerowy i względem niego mierzymy inne potencjały w układzie (a różnica potencjału to, jak wiadomo, napięcie). Zaś uziemienie następuje kiedy jakaś część układu jest fizycznie podłączona do ziemi. Potencjał ziemi jest umownie uznany jako zerowy. Uziemienie stosuje się zwykle w celu ochronnym.