Schemat obwodu elektrycznego

Grafika interaktywna przedstawia przykładowy schemat zasilacza stabilizowanego. Można go obejrzeć na dwóch poziomach szczegółowości: jako schemat blokowy lub szczegółowy.

R187WXX1B47B3
1. abc def
Schemat zasilacza stabilizowanego
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Opis alternatywny multimedium bazowego
Multimedium bazowe przedstawia schemat zasilacza stabilizowanego. Widoczne jest on na dwa sposoby. Pierwszy z nich stanowi schemat blokowy. Obok siebie widoczne są od lewej poszczególne schematy zasilacza. Z lewej strony widoczny jest transformator. drugi od lewej widoczny jest prostownik. Po prawej stronie od prostownika widoczny jest filtr. Najbardziej z prawej strony widoczny jest stabilizator. Po kliknięciu na każdy z elementów pojawia się schemat obwodu elektrycznego znajdujący się w tej części zasilacza. Schemat budowy transformatora narysowany jest czarnymi liniami. Zawiera on dwa poziome odcinki równoległe względem siebie. Na górnym odcinku znajdują się dwa oporniki. Z lewej strony widoczny jest opornik wielka litera, R z indeksem dolnym jeden. W prawej strony widoczny jest opornik, wielka litera, R z indeksem dolnym dwa. Oporniki narysowano w postaci poziomych prostokątów o czarnych liniach. Na dolnej krawędzi z lewej strony Widoczny jest element elektroniczny narysowany w postaci poziomego prostokąta o czarnych krawędziach. Element ten opisano wielką literą B z indeksem dolnym jeden. Odcinek pomiędzy obornikami na górnej krawędzi jest połączony z odcinkiem dolnym. Połączenie to widoczne jest w postaci symbolu transformatora. Widoczne są tam dwa symetryczne kształty składające się początkowo przy liniach z odcinków pionowych, które następnie przechodzą w spiralę. Pomiędzy spiralami widoczny jest Czarny odcinek pionowy. Transformator podpisany jest wielkimi literami TR. Po kliknięciu sektora opisanego jako prostownik pojawia się schemat układu elektrycznego. W centralnej części ilustracji znajduje się układ narysowany w postaci odwróconego o czterdzieści pięć stopni kwadratu. Na bokach kwadratu znajdują się symbole diod. Symbol każdej diody zawiera trójkąt równoboczny o czarnych krawędziach. Jeden z wierzchołków trójkąta równobocznego pokrywa się z linią ilustrującą obwód. Wierzchołek ten jest styczny w prostopadłym odcinkiem narysowanym czarną linią. Kierunek wskazany przez ten wierzchołek wskazuje kierunek przepływu prądu przez diodę. Na górnych krawędziach obwodu kierunek wskazany przez symbol diod jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Na dolnych krawędziach obwodu wskazany przez symbol diod kierunek jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Wierzchołki obwodu zaznaczone są czarnymi punktami. Z górnych wierzchołków obwodu wychodzą czarne linie skierowane w lewo. Sprawa jego wierzchołka obwodu wychodzi czarna linia skierowana w prawo. Z lewego wierzchołka obwodu wychodzi czarna linia skierowana w dół, która potem łamie się i biegnie w prawo. Czarne punkty widoczne są tylko na wierzchołkach obwodu. Po kliknięciu sekcji filtr pojawia się schemat układu elektrycznego. Schemat układu elektrycznego składa się z trzech poziomych odcinków. Odcinki są równoległe względem siebie i leżą w jednakowych odległościach. Odcinek Środkowy i Górny są połączone pionowym odcinkiem czarnym z prawej strony ekranu. Odcinek Środkowy i Dolny połączony jest pionowym odcinkiem. Na odcinku tym widoczny jest symbol kondensatora wielka litera C z indeksem dolnym jeden. Symbol kondensatora widoczny jest w postaci poziomego prostokąta o czarnych krawędziach. Pod dolną krawędzią prostokąta widoczny jest poziomy czarne odcinek. Nad prostokątem widnieje znak plus. Po kliknięciu sekcji stabilizator pojawia się schemat układu elektrycznego. Składa się on z dwóch równoległych względem siebie i poziomych odcinków. W jednej trzeciej długości odcinki te połączone są ze sobą pionową czarną linią. Punkt połączenia górnego odcinka poziomego z odcinkiem pionowym opisano wielką literą T z indeksem dolnym dwa. Równolegle do tej części poziomego górnego odcinka Podłączono opornik wielka litera r z indeksem dolnym trzy. W dolnej części pionowego odcinka widoczna widoczny jest symbol diody skierowany ku górze. Diodę tę oznaczono wielką literą D z indeksem dolnym dwa. Równolegle do pionowego odcinka po prawej stronie widocznej jest drugi taki sam. Na drugim pionowym odcinku widoczne są dwa oporniki wielka litera R indeksem dolnym cztery I wielka litera R z indeksem dolnym pięć. Środki pionowych odcinków są połączone. W prawej części górnego poziomego odcinka widoczny jest element elektroniczny wielka litera B z indeksem dolnym jeden. Do zasilacza podłączony jest prąd o napięciu dwustu trzydziestu woltów. Z zasilacza wyprowadzone są dwa poziome przewody. Górny oznaczono znakiem plus, a dolny symbolem minus.

Polecenie 1

Aby połączenia przewodów w urządzeniach elektronicznych były trwałe, zwykle lutuje się je (oblewa płynną cyną, która następnie zastyga). Którego ze skrzyżowań przewodów na schemacie nie należy lutować?

RZ9eAuPdTKTwJ
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
uzupełnij treść
RP0GlevG1ntTs
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Który z elementów zasilacza stabilizowanego znajduje się najbliżej podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwe odpowiedzi: 1. Prostownik, 2. Filtr, 3. Transformator, 4. Stabilizator
Polecenie 2
RBO9ThadZNuHQ
Czy schemat zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonstruowania urządzenia? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie, trzeba jeszcze znać parametry użytych elementów., 2. Tak, korzystając ze schematu można zbudować urządzenie., 3. Schemat blokowy nie zawiera wystarczających informacji, schemat szczegółowy – zawiera.