Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Schemat obwodu elektrycznego

Grafika interaktywna przedstawia przykładowy schemat zasilacza stabilizowanego. Można go obejrzeć na dwóch poziomach szczegółowości: jako schemat blokowy lub szczegółowy.

R187WXX1B47B3
1. abc def
Schemat zasilacza stabilizowanego
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Opis alternatywny multimedium bazowego
Multimedium bazowe przedstawia schemat zasilacza stabilizowanego. Widoczne jest on na dwa sposoby. Pierwszy z nich stanowi schemat blokowy. Obok siebie widoczne są od lewej poszczególne schematy zasilacza. Z lewej strony widoczny jest transformator. drugi od lewej widoczny jest prostownik. Po prawej stronie od prostownika widoczny jest filtr. Najbardziej z prawej strony widoczny jest stabilizator. Po kliknięciu na każdy z elementów pojawia się schemat obwodu elektrycznego znajdujący się w tej części zasilacza. Schemat budowy transformatora narysowany jest czarnymi liniami. Zawiera on dwa poziome odcinki równoległe względem siebie. Na górnym odcinku znajdują się dwa oporniki. Z lewej strony widoczny jest opornik wielka litera, R z indeksem dolnym jeden. W prawej strony widoczny jest opornik, wielka litera, R z indeksem dolnym dwa. Oporniki narysowano w postaci poziomych prostokątów o czarnych liniach. Na dolnej krawędzi z lewej strony Widoczny jest element elektroniczny narysowany w postaci poziomego prostokąta o czarnych krawędziach. Element ten opisano wielką literą B z indeksem dolnym jeden. Odcinek pomiędzy obornikami na górnej krawędzi jest połączony z odcinkiem dolnym. Połączenie to widoczne jest w postaci symbolu transformatora. Widoczne są tam dwa symetryczne kształty składające się początkowo przy liniach z odcinków pionowych, które następnie przechodzą w spiralę. Pomiędzy spiralami widoczny jest Czarny odcinek pionowy. Transformator podpisany jest wielkimi literami TR. Po kliknięciu sektora opisanego jako prostownik pojawia się schemat układu elektrycznego. W centralnej części ilustracji znajduje się układ narysowany w postaci odwróconego o czterdzieści pięć stopni kwadratu. Na bokach kwadratu znajdują się symbole diod. Symbol każdej diody zawiera trójkąt równoboczny o czarnych krawędziach. Jeden z wierzchołków trójkąta równobocznego pokrywa się z linią ilustrującą obwód. Wierzchołek ten jest styczny w prostopadłym odcinkiem narysowanym czarną linią. Kierunek wskazany przez ten wierzchołek wskazuje kierunek przepływu prądu przez diodę. Na górnych krawędziach obwodu kierunek wskazany przez symbol diod jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Na dolnych krawędziach obwodu wskazany przez symbol diod kierunek jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Wierzchołki obwodu zaznaczone są czarnymi punktami. Z górnych wierzchołków obwodu wychodzą czarne linie skierowane w lewo. Sprawa jego wierzchołka obwodu wychodzi czarna linia skierowana w prawo. Z lewego wierzchołka obwodu wychodzi czarna linia skierowana w dół, która potem łamie się i biegnie w prawo. Czarne punkty widoczne są tylko na wierzchołkach obwodu. Po kliknięciu sekcji filtr pojawia się schemat układu elektrycznego. Schemat układu elektrycznego składa się z trzech poziomych odcinków. Odcinki są równoległe względem siebie i leżą w jednakowych odległościach. Odcinek Środkowy i Górny są połączone pionowym odcinkiem czarnym z prawej strony ekranu. Odcinek Środkowy i Dolny połączony jest pionowym odcinkiem. Na odcinku tym widoczny jest symbol kondensatora wielka litera C z indeksem dolnym jeden. Symbol kondensatora widoczny jest w postaci poziomego prostokąta o czarnych krawędziach. Pod dolną krawędzią prostokąta widoczny jest poziomy czarne odcinek. Nad prostokątem widnieje znak plus. Po kliknięciu sekcji stabilizator pojawia się schemat układu elektrycznego. Składa się on z dwóch równoległych względem siebie i poziomych odcinków. W jednej trzeciej długości odcinki te połączone są ze sobą pionową czarną linią. Punkt połączenia górnego odcinka poziomego z odcinkiem pionowym opisano wielką literą T z indeksem dolnym dwa. Równolegle do tej części poziomego górnego odcinka Podłączono opornik wielka litera r z indeksem dolnym trzy. W dolnej części pionowego odcinka widoczna widoczny jest symbol diody skierowany ku górze. Diodę tę oznaczono wielką literą D z indeksem dolnym dwa. Równolegle do pionowego odcinka po prawej stronie widocznej jest drugi taki sam. Na drugim pionowym odcinku widoczne są dwa oporniki wielka litera R indeksem dolnym cztery I wielka litera R z indeksem dolnym pięć. Środki pionowych odcinków są połączone. W prawej części górnego poziomego odcinka widoczny jest element elektroniczny wielka litera B z indeksem dolnym jeden. Do zasilacza podłączony jest prąd o napięciu dwustu trzydziestu woltów. Z zasilacza wyprowadzone są dwa poziome przewody. Górny oznaczono znakiem plus, a dolny symbolem minus.

Polecenie 1

Aby połączenia przewodów w urządzeniach elektronicznych były trwałe, zwykle lutuje się je (oblewa płynną cyną, która następnie zastyga). Którego ze skrzyżowań przewodów na schemacie nie należy lutować?

RZ9eAuPdTKTwJ
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
uzupełnij treść
RP0GlevG1ntTs
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Który z elementów zasilacza stabilizowanego znajduje się najbliżej podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwe odpowiedzi: 1. Prostownik, 2. Filtr, 3. Transformator, 4. Stabilizator
Polecenie 2
RBO9ThadZNuHQ
Czy schemat zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonstruowania urządzenia? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie, trzeba jeszcze znać parametry użytych elementów., 2. Tak, korzystając ze schematu można zbudować urządzenie., 3. Schemat blokowy nie zawiera wystarczających informacji, schemat szczegółowy – zawiera.