Pokaż ćwiczenia:
RXvZ3sSQRRNKQ1
Ćwiczenie 1
Z rozsypanych fragmentów ułóż zdanie. Odpowiedź: 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych 1. elektryczny,, 2. prądu, 3. przepływ, 4. układ, 5. ze, 6. Obwód, 7. zamknięty, 8. to, 9. sobą, 10. umożliwiający, 11. elektrycznego., 12. elementów,, 13. połączonych
Rz1IgUYTGu32R1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij definicję schematu elektrycznego wybranymi fragmentami. Odpowiedź: Obwód / Schemat jest graficznym / logicznym przedmiotem / obrazem obwodu / schematu elektrycznego, opisującym jego elementy / budowę w umowny sposób, graficzny / zrozumiały dla tych, którzy mają z niego korzystać.
2
Ćwiczenie 3
R1B8EPXEETRvJ
Przeanalizuj schematy, które są fragmentami obwodów elektrycznych (np. niektóre nie zawierają źródeł). Uporządkuj te schematy w takiej kolejności, żeby ich elementy były połączone są w taki sam sposób, jak na rysunku poniżej.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1HsRl8gbM1g7
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RNrliE8XAH0lB1
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Ile diod zabiera filtr zasilacza stabilizowanego? Możliwe odpowiedzi: 1. zero, 2. jedną, 3. dwie, 4. cztery
RCoffxaiGPVQ81
Ćwiczenie 4
Ustaw w odpowiedniej kolejności elementy schematu blokowego żelazka elektrycznego.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1HHjIknVrSaH1
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Schemat blokowy układu elektronicznego zawiera: Możliwe odpowiedzi: 1. Schemat układu elektronicznego., 2. Schemat złożony z nas w poszczególnych sekcji urządzenia.
RyQYSE9lnLnkQ2
Ćwiczenie 5
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Wspólny potencjał zasilania dla wielu elementów urządzenia elektrycznego., 2. Miejsce złączenia elementów, stanowiące węzeł obwodu elektrycznego., 3. Między innymi w nim stosuje się połączenie urządzeń elektrycznych do masy., 4. Nośnik prądu elektrycznego w metalach., 5. Każda część obwodu, połączona z inną przewodem., 6. Układ przewodów, gniazdek, bezpieczników i innych elementów w budynku – obwodem staje się dopiero po podłączeniu urządzenia do gniazdka., 7. element obwodu, przeznaczony do tego, aby przy współpracy z takim samym elementem umożliwić przepływ prądu elektrycznego.
2
Ćwiczenie 6
R1DwEUFnkn9ex
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RHyp60Pc8jkGK
Oblicz opór zastępczy układu oporników przedstawionego na rysunku. Jeśli nie pamiętasz wzorów, znajdziesz je w kilku innych e-materiałach, np.: „Łączenie oporników w zadaniach”. Odpowiedź: Tu uzupełnij Ω
R1as5K3bmS77m1
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Na schemacie układu elektronicznego widoczne są czarne punkty w miejscu przecięcia się linii symbolizujących połącznia. Jeżeli linie przecinają się, a nie ma tam Zaznaczonego czarnego punktu, to znaczy, że: Możliwe odpowiedzi: 1. linie mijają się, 2. linie przecinają się
2
Ćwiczenie 7
RF5KZnx8m4Yq7
Na rysunku przedstawiono fragment samochodowej instalacji elektrycznej, zawierający dwie żarówki oświetlające tablicę rejestracyjną (R10), lewą i prawą żarówkę tylnego światła (R21/5) oraz bezpiecznik (B) przepalający się, gdy wartość natężenia prądu będzie większa, niż znamionowa dla tego połączenia. Każda żarówka R21/5 jest podwójna, tzn. składa się z dwóch niezależnych od siebie żarników, jeden o mocy 21 W a drugi 5 W. Dlatego ma dwa połączenia zasilające (a nie jedno, jak zwykła żarówka) oraz jedno wspólne połączenie do masy samochodu. Wybierz, jakiego koloru bezpiecznika należy użyć w tym obwodzie.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1AlqVN4PgytP1
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Schemat obwodu elektrycznego zawiera: Możliwe odpowiedzi: 1. Nazwy poszczególnych sekcji obwodu., 2. Wyszczególnione wszystkie symbole elementów elektrycznych i elektronicznych oraz ich połączenia.
1
Ćwiczenie 8
R15f4EHeTuXKb
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
Rt72z1JXp1aoQ
Rysunek przedstawia schemat przykładowej instalacji elektrycznej domu mieszkalnego. To instalacja trójfazowa, czyli posiada trzy oddzielne przewody zasilające, oznaczone kolorem czerwonym. Napięcie pomiędzy każdym czerwonym przewodem zasilającym a niebieskim przewodem neutralnym wynosi 230 V. Na podstawie schematu, korzystając z fragmentu opisu osprzętu zamieszczonego poniżej oblicz, jaka może być największa moc wszystkich urządzeń podłączonych jednocześnie do gniazdek w tym domu, nie licząc pralki i lodówki. Wynik wyraź w kilowatach i zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
Opis osprzętu zaznaczonego na schemacie (niektóre elementy):
- S201 B16 – wyłącznik nadprądowy 16 A (przerywa obwód, gdy natężenie prądu przekracza 16 A),
- P304 30 mA; 40 A; AC – wyłącznik różnicowoprądowy (odcina zasilanie, gdy natężenia prądów w obu przewodach różnią się o co najmniej 30 mA; znamionowe natężenie prądu wynosi 40 A; przeznaczony do prądu zmiennego). Odpowiedź: Tu uzupełnij kW
Rzjf8K4uilNVk1
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Prostownik w zasilaczu wykorzystywany jest do: Możliwe odpowiedzi: 1. Zamiany napięcia przemiennego na napięcie o jednym znaku., 2. Zamiany napięcia zmiennego na napięcie stałe, 3. Stabilizowanie sygnału elektrycznego.