Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Drogi zmiany społecznejzmiana społecznazmiany społecznej

R1axXqMYYwi3W1
Schemat interaktywny. Zmiana społeczna jest przeprowadzana: na drodze reform i poprzez rewolucję. 1. Cechy zmiany społecznej na drodze reform: – rozłożona w czasie;
– wymuszona okolicznościami lub przez społeczeństwo;
– bez użycia siły;
– władza ją kontroluje;
– jej koszty są rozłożone w czasie;
– może mieć charakter postępowy lub wsteczny, prewencyjny lub stabilizacyjny., 2. Cechy zmiany społecznej poprzez rewolucję: – zazwyczaj radykalna;
– spowodowana frustracją społeczną;
– przebiega szybko;
– związana z dużą ilością nadziei i emocji wśród ludzi;
– krwawa lub bezkrwawa;
– wymaga mobilizacji dużej części społeczeństwa.
Sposoby przeprowadzania zmiany społecznej
Źródło: Englishsquare sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Postawy wobec zmian społecznych

R6Zls79nkSLBI
konformizm przyjęcie i dostosowanie się do zmian społecznych bez krytycznego podejścia;, wycofanie ukrycie, że nie akceptuje się zachodzących zmian;, innowacja twórcze przystosowanie się do nowych warunków;, bunt odrzucenie zmian;, ucieczka zmiana miejsca pobytu, opuszczenie dotychczasowej zbiorowości.

Ewolucja społeczeństw

R1QodX3DrqPVi
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Teorie zmiany społecznejzmiana społecznazmiany społecznej

RWI8ltwBD63GH1
Prezentacja multimedialna pod tytułem Teorie zmiany społecznej
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

ruch społeczny
ruch społeczny

zwykle spontaniczne działania ludzi, podejmowane właśnie w celu dokonania zmiany społecznej poprzez nacisk na władze, stosujące niestandardowe sposoby działania mające zwrócić uwagę opinii społecznej na dany problem

zmiana społeczna
zmiana społeczna

zmiana na tyle istotna we wzorcach kulturowych oraz strukturze danego społeczeństwa, że jej skutkiem jest modyfikacja zachowań społecznych