Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak zapewne pamiętasz ze szkoły podstawowej, tlen cząsteczkowy (O2) stanowi około 21% objętościowych atmosfery Ziemi. Sam tlen jest też najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej.

R19IdP8O7QQx41
Wykres. Procentowa zawartość pierwiastków w skorupie ziemskiej (procent masowy). Lista elementów:
 • O; Wartość: 46.1; Udział procentowy: 46,1%
 • Si; Wartość: 28.2; Udział procentowy: 28,2%
 • Al; Wartość: 8.23; Udział procentowy: 8,2%
 • Fe; Wartość: 5.63; Udział procentowy: 5,6%
 • Ca; Wartość: 4.15; Udział procentowy: 4,2%
 • Na; Wartość: 2.36; Udział procentowy: 2,4%
 • Mg; Wartość: 2.33; Udział procentowy: 2,3%
 • K; Wartość: 2.09; Udział procentowy: 2,1%
 • H; Wartość: 0.14; Udział procentowy: 0,1%
 • inne; Wartość: 0.77; Udział procentowy: 0,8%
Procentowa zawartość pierwiastków w skorupie ziemskiej (procent masowy).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przyjrzyj się układowi okresowemu. Jakie informacje o tlenie i jego atomach możesz wywnioskować na podstawie jego położenia w tym układzie?

RDs5UzSia3K8V1
Układ okresowy pierwiastków
Źródło: GroMar Sp. z o.o., na podstawie Peter Atkins, Loretta Jones, Chemia ogólna Cząsteczki materia reakcje, 2016, Wydawnictwo PWN, licencja: CC BY-SA 3.0.

Tlen jest niemetalem. Liczba atomowa atomu tlenu wynosi 8, co oznacza, że atom tego pierwiastka posiada 8 protonów w jądrze atomowym oraz 8 elektronów na powłokach elektronowych. Ponieważ tlen leży w 2. okresie układu okresowego, to w stanie podstawowym elektrony w atomie tlenu poruszają się w obrębie dwóch powłok elektronowych, oznaczanych symbolami K i L. Ponieważ pierwiastek ten jest ulokowany w 16. grupie układu okresowego, to powłoka K jest zapełniona 6 elektronami, nazywanymi elektronami walencyjnymi.

Ciekawostka

W powietrzu występuje kilka stabilnych izotopów tlenu: tlen-16 oraz śladowe ilości tlenu-17 i tlenu-18.  Pozostałe izotopy tlenu (O13, O14, O15, O19, O20, O21) są wytwarzane sztucznie i mają właściwości promieniotwórcze.

Ciekawostka

Alchemiczny duch świata

Kiedyś uznawano, że tlen został odkryty przez Carla Sheelego przed 1773, ale swego odkrycia nie opublikował on aż do 1777 roku. W tym czasie za odkrywcę tlenu uznawany był Joseph Priestley, który ogłosił swoje odkrycie dwa lata wcześniej.

Prawdopodobnie jednak tlen został odkryty już XVII wieku przez polskiego alchemika Michała Sędziwoja, który nazywał go „pokarmem żywota” i „duchem świata”. Sędziwój wiedział, że „pokarm żywota, ukryty w powietrzu” jest niezbędny do życia i że przedostaje się z powietrza do krwi. Otrzymał tlen w drodze rozkładu termicznego azotanu(V) potasu.

bg‑azure

Stan skupienia

Oczywiste jest, że w warunkach normalnych O2 jest bezbarwnym, bezwonnym gazem. Dowód możemy znaleźć dosłownie w powietrzu – jest ono bezbarwne, a gdyby wchodzący w skład tej mieszaniny gazowy tlen posiadał jakąś barwę, zapewne bylibyśmy w stanie ją zauważyć. Zadajmy sobie teraz istotne pytanie:

Skoro tlen jest gazem, czy istnieją warunki, w których jest cieczą lub ciałem stałym?

Polecenie 1

Poniżej przedstawiono diagram fazowydiagram fazowydiagram fazowy tlenu – wykres przedstawiający warunki (ciśnienie i temperaturę), w których badana substancja występuje w danym stanie skupienia. PK to tzw. punkt krytyczny – punkt końcowy krzywej współistnienia cieczy i pary. PT to punkt potrójny, opisuje warunki, w których substancja współistnieje w trzech stanach skupienia (stałym, ciekłym i gazowym). Na podstawie wykresu odczytaj temperatury wrzenia i krzepnięcia tlenu w warunkach ciśnienia normalnego (1 atm).

Rc7xCWcT9BxuY
Diagram fazowy tlenu – skala nie została zachowana. <math aria‑label="jedna atmosfera równa się tysiąc trzynaście przecinek dwadzieścia pięć hekto Paskala">1 atm=101325 hPa
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Tlen cząsteczkowy może istnieć we wszystkich trzech stanach skupienia. Aby przeprowadzić gazowy tlen w inny stan skupienia, należy zapewnić odpowiednie warunki. Temperatura wrzenia tlenu pod ciśnieniem 1 atm wynosi około -183°C, a krzepnięcia -218°C.

Co ciekawe, ciekły tlen po raz pierwszy otrzymali profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, w 1883 roku.

Cechą charakterystyczną tlenu, jak i pozostałych tlenowców, jest zdolność do występowania w różnych postaciach molekularnych (odmianach alotropowychodmiana alotropowaodmianach alotropowych). Tlen w postaci gazowej może występować jako cząsteczki dwuatomowe O2 lub jako ozon O3. W latach dziewięćdziesiątych dokonano odkrycia czteroatomowego tlenu O4, zwanego czerwonym tlenem.

Ciekawostka

Kolory tlenu i chemia błyskawicy

Ciekły i stały tlen są bladoniebieskie. Jednak w ekstremalnie niskich temperaturach i odpowiednich warunkach ciśnienia, można otrzymać czysty tlen w kolorze różowym, pomarańczowym, czy nawet czerwonym do czarnego. Wzbudzone atomy tlenu odpowiadają za zielone i czerwone zorze polarne.

Błyskawice mogą rozrywać dwuatomowe cząsteczki tlenu na pojedyncze, wysoce reaktywne atomy. Te wchodzą w reakcje z innymi cząsteczkami O2, tworząc cząsteczki ozonu (O3), który odpowiada za „zapach deszczu”. Błyskawice jonizują powietrze wokół siebie. Niebieskofioletowy kolor piorunów to konsekwencja emisji światła ze wzbudzonych atomów tlenu i azotu.

ReGEe5VKlzL87
Błyskawice nad Flums w Szwajcarii
Źródło: Benjamin Stäudinger, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY 2.0.
bg‑azure

Rozpuszczalność tlenu w wodzie

Polecenie 2

Przeanalizuj poniższą krzywą rozpuszczalności gazów w wodzie. Czy cząsteczkowy tlen rozpuszcza się w wodzie. Czy potrafisz oszacować stopień rozpuszczalności tlenu w stosunku do innych gazów? Jak zmienia się jego rozpuszczalnośćrozpuszczalnośćrozpuszczalność pod wpływem temperatury?

RKXnqEsydRRDl
Wykres liniowy. Wykres zależności rozpuszczalności wybranych gazów (metanu, tlenu, wodoru oraz azotu) od temperatury Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 0
  • metan: 2,58; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • tlen: 4,38; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • wodór: 1,79; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • azot: 2,04; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
 • 2. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 20
  • metan: 1,69; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • tlen: 2,77; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • wodór: 1,49; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • azot: 1,33; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
 • 3. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 40
  • metan: 1,25; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • tlen: 2,06; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • wodór: 1,33; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • azot: 1,07; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
 • 4. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 60
  • metan: 1,05; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • tlen: 1,70; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • wodór: 1,3; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • azot: 0,89; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
 • 5. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 80
  • metan: 0,95; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • tlen: 1,61; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • wodór: 1,30; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • azot: 0,86; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
 • 6. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 100
  • metan: 0,9; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • tlen: 1,52; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • wodór: 1,30; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
  • azot: 0,85; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mmol · dm[baseline-shift: super; font-size: smaller;]-3[/]]]
Wykres zależności rozpuszczalności wybranych gazów (metanu, tlenu, wodoru oraz azotu) od temperatury

Wykres liniowy. Wykres zależności rozpuszczalności wybranych gazów (metanu, tlenu, wodoru oraz azotu) w wodzie od temperatury. Rozpuszczalność wyrażona w  wyrażonej w milimolach na decymetr sześcienny. Temperatura wyrażona w stopniach Celsjusza. Lista elementów:

Pierwszy zestaw danych:

 • temperatura [°C]: 0

 • metan: 2,58; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • tlen: 4,38; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • wodór: 1,79; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • azot: 2,04; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

Drugi zestaw danych:

 • temperatura [°C]: 20

 • metan: 1,69; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • tlen: 2,77; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • wodór: 1,49; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • azot: 1,33; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

Trzeci zestaw danych:

 • temperatura [°C]: 40

 • metan: 1,25; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • tlen: 2,06; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • wodór: 1,33; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • azot: 1,07; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

Czwarty zestaw danych:

 • temperatura [°C]: 60

 • metan: 1,05; Podpis osi wartości: rozpuszczalność mmol·dm-3]

 • tlen: 1,70; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • wodór: 1,3; Podpis osi wartości: rozpuszczalność mmol·dm-3]

 • azot: 0,89; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

Piąty zestaw danych:

 • temperatura [°C]: 80

 • metan: 0,95; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • tlen: 1,61; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • wodór: 1,30; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • azot: 0,86; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

Szósty zestaw danych:

 • temperatura [°C]: 100

 • metan: 0,9; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • tlen: 1,52; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • wodór: 1,30; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

 • azot: 0,85; Podpis osi wartości: rozpuszczalność [mmol·dm-3]

R16yofIdndTxN
Wykres liniowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 0
  • metan: 4,17; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • tlen: 7,0; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • wodór: 0,18; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • azot: 2,86; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
 • 2. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 20
  • metan: 2,72; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • tlen: 4,43; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • wodór: 0,15; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • azot: 1,86; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
 • 3. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 40
  • metan: 2,0; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • tlen: 3,29; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • wodór: 0,13; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • azot: 1,50; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
 • 4. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 60
  • metan: 1,68; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • tlen: 2,72; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • wodór: 0,13; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • azot: 1,25; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
 • 5. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 80
  • metan: 1,52; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • tlen: 2,57; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • wodór: 0,13; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • azot: 1,2; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
 • 6. zestaw danych:
  • temperatura [[°C]]: 100
  • metan: 1,44; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • tlen: 2,43; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • wodór: 0,13; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]
  • azot: 1,18; Podpis osi wartości: [/]rozpuszczalność [[mg na 100 g wody[/]]]

Wykres liniowy. Wykres zależności rozpuszczalności wybranych gazów (metanu, tlenu, wodoru oraz azotu) wyrażonej w miligramach na sto gramów wody od temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza. Lista elementów:

Zestaw pierwszy:

 • temperatura [°C]: 0

 • metan: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • tlen: 7,36; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • wodór: 0,21; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • azot: 3.08; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody.

Zestaw drugi:

 • temperatura [°C]: 20

 • metan: 2,72; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • tlen: 4,8; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • wodór: 0,18; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • azot: 2,1; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody.

Zestaw trzeci:

 • temperatura [°C]: 40

 • metan: 2,0; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • tlen: 3,68; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • wodór: 0,16; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • azot: 1,68; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody.

Zestaw czwarty:

 • temperatura [°C]: 60

 • metan: 1,68; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • tlen: 3,04; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • wodór: 0,15; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • azot: 1,54; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody.

Zestaw piąty:

 • temperatura [°C]: 80

 • metan: 1,52; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • tlen: 2,72; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • wodór: 0,15; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • azot: 1,4; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody.

Zestaw szósty:

 • temperatura [°C]: 100

 • metan: 1,44; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • tlen: 2,56; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • wodór: 0,16; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

 • azot: 1,4; Podpis osi wartości: rozpuszczalność 4,17 mg100 g wody

Tlen jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszcza się w niej lepiej od azotu. Dodatkowo, jego rozpuszczalność zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Przypomnij sobie, co wpływa na rozpuszczalność substancji i odpowiedź na pytanie: Czy tlen lepiej rozpuszcza się w wodzie słodkiej, czy słonej (zakładając tę samą temperaturę)?

Tlen jest nieco lepiej rozpuszczalny w wodzie słodkiej niż słonej – na rozpuszczalność wpływa także zawartość innych substancji w wodzie. Ryby oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie. Podczas ruchu ryby, woda przepływa przez skrzela, co umożliwia rozpuszczonemu w niej tlenowi przedostawanie się do krwioobiegu zwierzęcia. Zwierzęta lądowe posiadają inne narządy do wymiany gazowej, które nie są przystosowane do pobierania rozpuszczonego w wodzie tlenu.

bg‑azure

Inne wielkości fizyczne tlenu

Wielkości fizyczne ułatwiające przedstawienie zmian właściwości chemicznych pierwiastka w zależności od położenia w układzie okresowym to:

 • Promień atomowy – promień atomu tlenu wynosi ok. 60 ppm; promień anionu tlenkowego O2 jest większy niż promień atomu tlenu O (anion tlenkowy, przy takiej samej liczbie protonów, posiada większą liczbę elektronów niż atom tlenu).

 • Energia jonizacji – ilość energii, jaką należy dostarczyć, aby oderwać elektron od obojętnego atomu. Kolejne energie jonizacji są coraz większe, pierwsza jest najmniejsza, ponieważ najłatwiej jest oderwać pierwszy elektron. Pierwsza energia jonizacji atomu tlenu wynosi 1313,9 kJmol, a druga 3388,3 kJmol.

 • Powinowactwo elektronowe – ilość energii, jaka się wydzieli podczas przyłączania elektronu do obojętnego atomu. Im większa jest wartość powinowactwa, tym łatwiej atom przyłącza elektrony. Wartość powinowactwa elektronowego atomu tlenu wynosi 141 kJmol.

 • Elektroujemność – wielkość wprowadzona przez Paulinga. Jest to zdolność atomu do przyciągania ku sobie elektronów (własnych i obcych). Pierwiastki o największej elektroujemności znajdują się w prawym górnym rogu (pomijając gazy szlachetne) układu okresowego pierwiastków i mają charakter niemetali. Według względnej skali elektroujemności Paulinga, elektroujemność tlenu wynosi 3,4.

Słownik

odmiana alotropowa
odmiana alotropowa

odmiana pierwiastka chemicznego, różniąca się właściwościami fizycznymi i chemicznymi; odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce

diagram fazowy
diagram fazowy

wykres przedstawiający w jakich stanach skupienia występuje dana substancja w zależności od ciśnienia i temperatury

rozpuszczalność
rozpuszczalność

maksymalna ilość substancji, jaka w danych warunkach ciśnienia i temperatury rozpuszcza się w 100 g rozpuszczalnika tworząc roztwór nasycony

Bibliografia

https://sciencenotes.org/pure-oxygen-colors-including-red-and-black/ (dostęp: 12.05.2020)

https://www.compoundchem.com/2018/07/31/thunderstorms/ (dostęp: 12.05.2020)

http://www1.lsbu.ac.uk/water/pure_water.html (dostęp: 13.05.2020)

Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J., To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Warszawa 2012.

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/woda-to-zycie/19 (dostęp: 08.06.2020)

http://www.edupedia.pl/words/index/show/542907_slownik_chemiczny-diagram_fazowy.html (dostęp: 08.06.2020)

Litwin M., To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Warszawa 2012.

Hejwawoska S., Odkrywamy na nowo. Chemia 1, podręcznik, zakres rozszerzony, Gdynia 2012.