Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
11
Laboratorium 1

Przeprowadź w wirtualnym laboratorium chemicznym doświadczenie na temat otrzymywania tlenu i badania jego właściwości fizycznych. Zapisz swoje obserwacje i wyniki oraz sformułuj wnioski. Spróbuj wykonać doświadczenie samodzielnie. Jeśli jednak będziesz mieć problemy, możesz skorzystać z instrukcji, która znajduje się pod znakiem zapytania w lewym górnym rogu ekranu wirtualnego laboratorium.

R2ImYBAdBVv4z
Analiza doświadczenia: Tytuł doświaczenia Problem badawczy: Treść problemu badawczego Hipoteza: Treść hipotezy. Obserwacje: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij) Równanie reakcji chemicznej: Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R751X5SxdwuB2
Wirtualne laboratorium pt. „Sprawdzamy właściwości tlenu cząsteczkowego”
Źródło: GroMar Sp. z o.o., Kamila Piec, licencja: CC BY-SA 3.0.

W laboratorium chemicznym przeprowadzono doświadczenie na temat otrzymywania tlenu i badania jego właściwości.

Analiza doświadczenia: Sprawdzanie właściwości tlenu cząsteczkowego.

Problem badawczy: Jakie właściwości posiada tlen cząsteczkowy?

Hipoteza: Tlen cząsteczkowy w warunkach standardowych jest bezbarwnym gazem, który podtrzymuje proces spalania.

Odczynniki: manganian(VII) potasu, woda destylowana

Sprzęt laboratoryjny:

 • palnik – rodzaj sprzętu z regulacją płomienia, umożliwiający podgrzewanie substancji chemicznych;

 • krystalizator – płaskie naczynie laboratoryjne, które służy do procesu krystalizacji;

 • probówki – podłużne naczynia szklane do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych;

 • łyżka laboratoryjna – długi trzonek wykonany ze szkła, porcelany lub metalu zakończony z jednej strony łyżeczką; służy do nabierania sypkich substancji chemicznych;

 • zlewka – naczynie szklane o kształcie cylindrycznym, stosowane do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych;

 • statyw na probówki – prostokątny sprzęt laboratoryjny z rzędami otworów, w których umieszczane są probówki;

 • korek z rurką odprowadzającą – niewielki element, służący do szczelnego zamykania probówek wyposażony w rurkę odprowadzającą;

 • łuczywko – długie drewienko.

Instrukcja wykonania doświadczenia:

 1. Do probówki umieszczonej na statywie wsypano 0,5 g manganianu(VII) potasu.

 2. Krystalizator wypełniono wodą destylowaną, a do środka włożono do góry dnem kolejną probówkę z wprowadzonym do niej gumowym wężem i pozwolono jej napełnić się wodą.

 3. Drugi koniec węża przymocowano do korka pierwszej probówki.

 4. Zapalono palnik i ogrzewano zawartość probówki.

 5. Po zebraniu gazu wyjęto wypełnioną gazem probówkę, zamknięto ją korkiem i umieszczono w statywie.

 6. Zapalono łuczywko.

 7. Otworzono probówkę i wprowadzono łuczywko do środka.

Obserwacje:
W wyniku ogrzewania pierwszej probówki z manganianem(VII) potasu wydziela się bezbarwny gaz, który wypiera wodę z probówki drugiej. Balonik napompowany uzyskanym gazem opada.

Wyniki:
W wyniku termicznego rozkładu manganianu(VII) potasu powstaje tlen.

Wnioski:

Tlen cząsteczkowy w warunkach standardowych jest bezbarwnym, słabo rozpuszczalnym w wodzie gazem, o gęstości większej od gęstości powietrza. Hipoteza została potwierdzona.

RECnXV4JjyShO
Ćwiczenie 1
Wybierz równanie reakcji otrzymywania tlenku z manganianu(VII) potasu. Możliwe odpowiedzi: 1. 2 KMnO4K2MnO4+MnO2+O2, 2. K2MnO42 KMnO4+MnO2+O2, 3. 2 KMnO4K2MnO4+MnO+O2