Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Spójrzmy na obraz, jaki dają nam opiłki rozrzucone w pobliżu magnesu sztabkowego. Już wiemy, że rozkładają się one wzdłuż linii pola. Możemy nawet naszkicować takie linie pola, co uczyniono na Rys. 1.

R15JvASkHGTAw
Rys. 1. Linie pola magnetycznego wytworzonego przez magnes sztabkowy.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Na Rys. 1. zaznaczono również symbolicznie wektory indukcji magnetycznej B. Indukcja magnetyczna to wektorowa wielkość fizyczna, opisująca pole magnetycznepole magnetycznepole magnetyczne w każdym punkcie przestrzeni. Jej wartość jest miarą „siły” pola. Wektory indukcji B są styczne do linii pola magnetycznego.

Możemy zauważyć, że zagęszczenie linii, a więc wartość indukcji na zewnątrz magnesu jest największa w pobliżu biegunów magnesu. Obowiązuje tu ta sama konwencja co dla pozostałych pól: grawitacyjnego i elektrycznego.

Widzimy, że linie pola magnetycznegopole magnetycznepola magnetycznego mają określony zwrot - wychodzą z bieguna N (północnego) magnesu, a wchodzą do bieguna S (południowego). Jest to oczywiście pewna umowa. Zwykle też biegun północny magnesu N jest oznaczony kolorem niebieskim, a biegun południowy czerwonym.

Dlaczego biegun, z którego wychodzą linie pola nazywa się północnym? Igiełka magnetyczna (mały, zawieszony na podstawce magnesik - Rys. 2.) będzie odwracała się właśnie tym biegunem w kierunku geograficznym północnym. Tak działa kompas.

RxNxfG9H1U9Tw
Rys. 2. Igła magnetyczna.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Biegun północny igiełki magnetycznej zawsze pokazuje zwrot linii pola magnetycznego.

Linie ziemskiego pola magnetycznegoziemskie pole magnetyczneziemskiego pola magnetycznego skierowane są od bieguna geograficznego południowego do północnego, bowiem północny biegun magnetyczny Ziemi znajduje się na południu. Stąd igła kompasu pokazując kierunek zgodny z liniami pola ustawia się biegunem N w stronę północy.

Często w pracowni szkolnej można zobaczyć magnes, który ma kształt podkowy. Zachowanie opiłków wokół takiego magnesu przedstawiają Rys. 3a, 3b i 3c.

RVGsClA0xrMvy
Rys. 3a. Pole magnetyczne w okolicach końcówek magnesu podkowiastego.
Źródło: Maciej J. Mrowinski, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseshoe_magnet_metal_shavings.jpg [dostęp 5.12.2022], licencja: CC BY-SA 4.0.
RVmdy4QTZRvMe
Rys. 3b. Pole magnetyczne w okolicach końcówek magnesu podkowiastego.
Źródło: Maciej J. Mrowinski, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseshoe_magnet_metal_shavings_(side).jpg [dostęp 5.12.2022], licencja: CC BY-SA 4.0.
R1eIs9Cj1sYGx
Rys. 3c. Pole magnetyczne w okolicach końcówek magnesu podkowiastego.
Źródło: Maciej J. Mrowinski, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseshoe_magnet_metal_shavings_(top).jpg [dostęp 5.12.2022], licencja: CC BY-SA 4.0.

Magnes podkowiasty jest używany jako źródło pola magnetycznego jednorodnego. To pole ma właśnie taki charakter w obszarze pomiędzy ramionami magnesu. Jest to widoczne w niewielkim stopniu na wyżej reprodukowanych zdjęciach. Zachowanie opiłków pozwala graficznie przedstawić pole magnetyczne w pobliżu magnesu podkowiastego w następującej postaci:

R1Kzq8UiO5T9y
Rys. 4. Linie pola magnesu podkowiastego.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Widzimy, że pomiędzy ramionami magnesu w obszarze bliskim „wyjścia” linie pola są do siebie równoległe. To tam właśnie pole jest jednorodne.

Słowniczek

pole magnetyczne
pole magnetyczne

(ang.: magnetic field) stan przestrzeni charakteryzujący się działaniem siły, zwanej siłą magnetyczną (Lorentza) na poruszający się ładunek umieszczony w tej przestrzeni bądź na obiekt obdarzony momentem magnetycznym; wielkością charakteryzująca pole magnetyczne jest wektor indukcji magnetycznej B.

magnes trwały
magnes trwały

(ang.: magnet) z tzw. materiału ferromagnetycznego twardego i wytwarza w otaczającej go przestrzeni stałe pole magnetyczne. Do opisu właściwości magnesu używa się umownie pojęcia biegunów magnetycznych - północnego N i południowego S. Ważną wielkością charakteryzującą magnes jest moment magnetyczny.

RNrJLlGnXl2Qs
Pole magnetyczne zwizualizowane za pomocą żelaznych opiłków.
Źródło: Maciej J. Mrowinski, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_field_bar_magnet_(top).jpg [dostęp 5.12.2022], licencja: CC BY-SA 4.0.
ziemskie pole magnetyczne
ziemskie pole magnetyczne

(ang.: Earth’s magnetic field) pole magnetyczne występujące naturalnie wewnątrz i wokół Ziemi. Odpowiada ono w przybliżeniu polu dipola magnetycznego z jednym biegunem geomagnetycznym w pobliżu geograficznego bieguna północnego i z drugim biegunem geomagnetycznym w pobliżu bieguna południowego. Północnemu biegunowi geograficznemu odpowiada południowy biegun magnetyczny, i na odwrót.  Linia łącząca bieguny geomagnetyczne tworzy z osią obrotu Ziemi kąt 9,98°.

RloWDNOpRWO8j
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.