Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑gray1

Wprowadzenie do materiału

Zanim zapoznasz się z niniejszym e‑materiałem, warto przypomnieć sobie podstawowe kwestie:

bg‑gray1

Wielki zielony mur w strefie Sahelu

Zapoznaj się teraz z materiałami multimedialnymi - w jednym znajdziesz wyjaśnienie, czym jest Sahelstrefa Sahelu (Sahel)Sahel, a z drugiego dowiesz się o najważniejszych problemach tego regionu.

Podczas zorganizowanego w 2005 roku szczytu Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary powstała koncepcja utworzenia do 2025 roku Wielkiego Zielonego Muru - roślinnego pasa o długości 7775 km i szerokości 15 km oraz łącznej powierzchni około 11 662 500 ha, biegnącego z zachodu na wschód Afryki (z Senegalu do Dżibuti). Pas ten ma przebiegać w odległości około 100 km na południe od Sahary i oddzielać obszar pustynny od Sahelu. Założono, że prowadzone działania spowodują wzrost lesistości i związane z tym zwiększenie bioróżnorodności, powstrzymają erozję gleby, pozwolą kontrolować zasoby wodne, a w konsekwencji - przyczynią się do zahamowania procesów pustynnienia, a przez to - do zmniejszenia ubóstwa ludności Sahelu. Podobny projekt, znany jako Wielki Zielony Mur o długości 4500 km, realizowany jest w Chinach w celu ograniczenia ekspansji pustyni Gobi. Także Indie rozważają stworzenie Zielonego Muru o długości 1400 km, powstrzymującego rozprzestrzenianie na wschód pustyni Thar. Projekt zielonych murów budzi jednak wiele wątpliwości dotyczących skuteczności podejmowanych działań. Spośród drzew sadzonych w ramach projektu przeżywa zaledwie około 15%. Badacze podkreślają też fakt, że wprowadzanie szerokich pasów zwartej roślinności drzewiastej i krzewiastej w obszar charakteryzujący się deficytem wód może pogłębić problem jej dostępności.

Więcej informacji o projekcie możesz przeczytać na stronie internetowej poświęconej Wielkiemu Murowi: greatgreenwall.org.

R1WU4WzytBtNs
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
Polecenie 1

Korzystając z dostępnych źródeł, sprawdź, które międzynarodowe organizacje włączyły się w realizację powyższego projektu.

RVd3BKS3O51JD
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Przeanalizuj poniższą mapę myśli. Dodaj kilka bezpośrednich i pośrednich skutków tego projektu.

Przeanalizuj poniższą mapę myśli. Spróbuj wymienić kilka bezpośrednich i pośrednich skutków tego projektu.

R14De90BWmnwA
(Uzupełnij).
R2AbHiTuJVvrg1
Mapa myśli przedstawia skutki realizacji projektu Wielkiego Zielonego Muru. Wymieniono następujące: umożliwienie uprawy innych roślin w tym regionie, wpływ na rozwój żyznych gleb, zatrzymanie procesu wietrzenia, zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze, poprawa warunków życia, nowe miejsca pracy, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, ograniczenie przemieszczania piasku wgłąb Sahelu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Słownik

strefa Sahelu (Sahel)
strefa Sahelu (Sahel)

region geograficzny, którego nazwa pochodzi z języka arabskiego i odznacza obszar na skraju („na wybrzeżu”) Sahary, rozciągający się na południe od tej pustyni w okolicach 15‑20°N; jego granice są umowne