Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RNKYYrRkYWjHq
Na zdjęciu znajduje się suchy, pustynniejący teren. Z przodu powierzchnia ziemi jest pozbawiona roślin, dalej znajduje się trochę suchych krzewów, pośród których wypasa się bydło. Dalej rosną gdzieniegdzie zielone krzewy i nieduże drzewa. W tle znajdują się nieduże góry.

Strefa Sahelu – pustynnienie, głód

Źródło: Par Roland Hunziker — https://www.flickr.com/photos/rolandh/151126866/, CC BY-SA2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5697648.

Głód, pustynnienie, susza, wojny domowe i migracje ludności to od końca lat 60. XX wieku zjawiska trwale związane z obszarem wzdłuż południowych obrzeży Sahary. Jakie były przyczyny tych katastrof humanitarnych i zmian klimatycznych? Czy okresowe pustynnienie, susze i niedobór wody pitnej to stany naturalne dla Sahelu? Czy też początkiem całego łańcucha negatywnych skutków była działalność człowieka, taka jak nadmierna eksploatacja terenów rolniczych?

Twoje cele
  • Omówisz położenie geograficzne i scharakteryzujesz główne cechy środowiska przyrodniczego Sahelu.

  • Wymienisz i scharakteryzujesz główne problemy strefy Sahelu.

  • Przedstawisz i ocenisz skutki działań ograniczających główne problemy strefy Sahelu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida