Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Śluby panieńskie jako komedia miłości

Miłosna komedia Aleksandra Fredry (1793–1876) Śluby panieńskie, czyli magnetyzmmagnetyzmmagnetyzm serca została ukończona w 1832 roku, jednak praca nad utworem rozpoczęła się w roku 1826 roku. Pierwotny tytuł brzmiał Magnetyzm i odnosił się do pseudonaukowej teorii Franza Antona Mesmera. Teoria ta głosiła, że w ludzkim ciele istnieje uniwersalny fluid – siła magnetyczna, który przenika i napełnia wszelkie organizmy żywe, od roślin, przez zwierzęta, po ludzi. Magnetyzm inspirował spirytystów i artystów XIX wieku. Fredro użył tego określenia dla opisania tajemniczej siły przyciągania się dwóch serc – dwóch istot ludzkich. Sztuka w pierwszej wersji nie została wystawiona. Finalna wersja utworu powstała dopiero w 1832 r., a jej premiera odbyła się we Lwowie 15 lutego 1833 roku.

ReP78MdTfMnLa1
Louis‑Michel van Loo, Marivaux, 1743
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Za źródło inspiracji wielkiego polskiego komediopisarza trzeba uznać sztuki Moliera oraz Marivaux uważanego za twórcę komedii miłości jako gatunku. Marivaux odszedł od typowej komedii charakterów, by stworzyć studium miłości – ukazanej w świetle komizmu. Bohaterowie jego sztuk pozbawieni byli rysów charakterystycznych w sferach niezwiązanych z tematem głównym. Określała ich relacja uczuciowa. Przystępując do „gry miłości” zmagali się z własną dumą, ambicjami i obawami, jednak pozostawali postaciami nieco abstrakcyjnymi. Fredro rozwinął schemat Marivaux, nadając swoim bohaterom pełnię życia i wyraźny koloryt. Kochankowie z jego komedii stają się ponownie postaciami charakterystycznymi (jak było to u Moliera) i posiadają psychologiczną linię rozwoju. Ich motywacje są znacznie bardziej złożone.

Akcja sztuki osadzona jest w typowym szlacheckim XIX‑wiecznym dworku, a fabuła – oparta na znanym schemacie komplikacji planów małżeńskich. Radost zamierza ożenić swojego bratanka Gucia, a pani Dobrójska chce wydać za mąż za Gucia swoją córkę Anielę. Druga para młodych bohaterów to Klara i zakochany w niej nieszczęśliwie Albin. Znające życie z francuskich romansów panny składają śluby, że nigdy nie wyjdą za mąż, ponieważ małżeństwo to niewola. Na skutek skomplikowanej intrygi Gucio zdobędzie serce Anieli, a Klara przekona się do Albina. Już samo zdrobnienie imienia bohatera stanowi parodię romantycznej postaci Gustawa z Dziadów Adama Mickiewicza. W roku 1834 czytelnicy mogli znać już dzieło Mickiewicza. Znali także typ bohatera werterowskiego, ukształtowany przez słynną preromantyczna powieść Goethego. Polemiczny charakter komedii Fredry wynikał z jego własnych przemyśleń na temat istoty miłości oraz z chęci satyrycznego przedstawienia wzorca romantycznego.

Romantyczny ideał miłości

Romantyczne rozumienie miłości nadawało jej wyjątkowe i wzniosłe znaczenie dla życia jednostki. Stała się ona podstawą dla romantycznej filozofii, a nawet duchowości. Przykładem tego są żywe wówczas inspiracje religijnością Emanuela Swedenborga, który wierzył, że pełnia życia wiecznego w niebie polega na doskonałym zjednoczeniu się dwojga oblubieńców. Niezwykła, wzniosła, oparta na porozumieniu dusz, miłość nie miała nic wspólnego z mieszczańskim ideałem wspólnego, małżeńskiego życia. Służyła celom wyższym, a przeszkody, jakie pokonywała, nie były zwyczajnymi trudnościami, które rodzi codzienność. Miłość romantyczna podlegała raczej wielkim próbom. Była nierozerwalnie połączona z cierpieniem i stawała się centralnym punktem młodzieńczej biografii. Prawdziwa miłość musiała być nieszczęśliwa. Stanowiła więc zaprzeczenie tradycyjnego modelu szczęścia rodzinnego. Romantyczna kochanka, „nadludzka dziewica”, była bliźniaczą duszą zakochanego w niej młodzieńca, a mistyczne połączenie było nierozerwalne i wieczne, nawet jeśli kochanków rozdzieliło życie. Taki obraz miłości tworzy IV część Dziadów Mickiewicza. Gdy wybranka serca Gustawa poślubia innego, owładnięty uczuciem młodzieniec popada w rozpacz, miota się pomiędzy uwielbieniem a zazdrością, oskarża kochankę o brak serca i kierowanie się ziemskimi interesami, wbrew przeznaczeniu. Jego los jest tragiczny. Gustaw jest bowiem naznaczony miłością, która staje się pasmem udręki i jest skazana na klęskę.

RHDcCETvWfb2a
Franciszek Żmurko, W upojeniu, XIX/XX w.
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.

Miłość według Fredry

RbwasoIZoX4gb1
Eligiusz Niewiadomski, Anioł miłości, ok. 1900
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.

Zdrobnienie imienia romantycznego bohatera to wyraźny sygnał zamysłu autora. Gucio nie może być postacią tragiczną, którą miłość doprowadza do rozpaczy i obłędu. Bohater Fredry to inteligentny i uroczy birbantbirbantbirbant, typowy „zdobywca serc”. To zaprzeczenie kochanka romantycznego, postać Albina  stanowi natomiast jego parodię. Melancholijny i lekceważony przez Klarę Albin realizuje schemat werterowski, liczy się nawet z samobójstwem. Stanowi karykaturalne przedstawienie uniesień bohaterów dramatów romantycznych Mickiewicza i Słowackiego. Jego wybranka Klara nie jest „istota boską” – to postać pełnokrwista, kobieta aktywna, błyskotliwa i zdolna do przeciwstawienia się oczekiwaniom społecznym. Bliższa postaci kochanki romantycznej jest Aniela, ale i ona wykazuje własną wolę – nie jest jedynie obiektem westchnień. Bohaterki Fredry przełamują schemat uległej postaci kobiecej i dokonują wyborów. Miłość u Fredry nie jest romantyczna i nie jest miłością „od pierwszego wejrzenia”. Rozwija się etapami, wynika z działań i decyzji. Jest to uczucie, o które można i należy walczyć. Taka miłość może więc zwyciężać i nieść ze sobą radość. Jest także oryginalna i zindywidualizowana – może zrodzić się w wyniku różnorodnych splotów okoliczności i realizować różne scenariusze. Fredro mówi, że nie ma jednego modelu miłości. Daje też wyraz swojej wierze, że magnetyczna siła łącząca kochanków ma moc pokonywania przeszkód i burzenia konwencji. I ostatecznie to miłość nadaje życiu sens.

Aleksander Fredro Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca

Akt IV Scena III

[…]

GUSTAW

[…]

Cóż ściąga światło, w całym blasku stawa,
Jeśli nie miłość i stała, i prawa:
Miłość szlachetnej przewodząca parze
Z łona rodziców przed ślubów ołtarze!

Mym zdaniem: kochać jest większą rozkoszą –
Los kilku istot zrobić swoim losem,
Czuć i żyć tylko drogich dusz odgłosem,
Dla dobra innych cenić własne życie,
Dla nich poświęcić każde serca bicie,
Światem uczynić najmniejszą zagrodę,
Tam mieć cel życia i życia nagrodę
I kończąc cicho wytknięte koleje,
Za grób swój jeszcze przeciągnąć nadzieje –
Otóż to szczęścia rzetelne zalety!

1 Źródło: Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca.
birbant

Słownik

magnetyzm
magnetyzm

(magnetyzm zwierzęcy), uniwersalny fluid”, „siła magnetyczna”, w której Franz Anton Mesmer widział możliwość oddziaływania na pacjenta w czasie rozwijanych w końcu XVIII wieku praktyk terapeutycznych, nazywanych mesmeryzmem