Polecenie 1

Uzupełnij mapę myśli, dopisując cytaty obrazujące dwa różne rodzaje miłości.

Zapoznaj się z poniższą mapą myśli. Na jej podstawie stwórz wypunktowanie, w którym uzupełnisz cytaty obrazujące dwa różne rodzaje miłości.

R1E85N4c2QIil
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R14xHqua37WXL1
Polecenie 2

W kilku zdaniach opisz różnice między obrazem miłości w Ślubach panieńskich a romantycznym wzorcem miłości.

Rz0OoTSYlgKlj
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.