Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Uzupełnij mapę myśli, dopisując cytaty obrazujące dwa różne rodzaje miłości.

Zapoznaj się z poniższą mapą myśli. Na jej podstawie stwórz wypunktowanie, w którym uzupełnisz cytaty obrazujące dwa różne rodzaje miłości.

R1E85N4c2QIil
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R14xHqua37WXL1
Polecenie 2

W kilku zdaniach opisz różnice między obrazem miłości w Ślubach panieńskich a romantycznym wzorcem miłości.

Rz0OoTSYlgKlj
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.