Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RB7T4QzOndWnC11
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z fragmentem Dziadów i wyjaśnij, w jaki sposób literatura kształtowała ideał miłości romantycznej.

Adam Mickiewicz Dziady. Część IV

PUSTELNIK (GUSTAW)
[…]
(z uśmiechem, biorąc książki z szafy)
Księże, a znasz ty żywot Heloisy?
Znasz ogień i łzy Wertera?
[…]
Wszakże lubisz książki świeckie?...
Ach, te to są książki zbójeckie!
(ciska książkę)
Młodości mojej niebo i tortury!
One zwichnęły osadę mych skrzydeł
I wyłamały do góry,
Że już nie mogłem nad dół skręcić lotu.
[…]
Szukałem, ach! szukałem tej boskiej kochanki;
Której na podsłonecznym nie bywało świecie,

2 Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady. Część IV.
R1CjdtHY9MsYA
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RbD6lrqyRZeU51
Ćwiczenie 3
Przeczytaj fragment części IV Dziadów i zaznacz w tekście wers skrótowo opisujący los kochanka romantycznego. Adam Mickiewicz „Dziady”. Część IV
PUSTELNIK (GUSTAW) Bujałem po zmyślonym od poetów niebie, Goniąc i błądząc, w błędach nieznużony goniec; Wreszcie, na próżno zbiegłszy kraj daleki, Spadam i już się rzucam w brudne uciech rzeki: Nim rzucę się, raz jeszcze spojrzę koło siebie! I znalazłem ją na koniec! Znalazłem ją blisko siebie, Znalazłem ją!... ażebym utracił na wieki! (…) Postawą sobie bliscy, jednostajni wiekiem, Ten sam powab we wszystkim, toż samo niechcenie, Też same w myślach składnie i w czuciach płomienie. Gdy nas wszędzie tożsamość łączy niedościgła, (...)
R1CiYcad11aM5
(Uzupełnij).
R37Uk1LZM81Xa1
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
21
Ćwiczenie 5

Scharakteryzuj postacie Ślubów panieńskich i określ, które z nich stanowią parodie postaci bohaterów romantycznych, a które są ich przeciwieństwem.

RAqqddwt4BR3V
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij w kilku zdaniach, w czym przejawia się polemika Fredry z romantycznym wzorcem miłości.

R1M3rWo9JYvhd
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z poniższym tekstem i wyjaśnij, w jaki sposób doświadczenia życiowe autora wpłynęły na pracę nad komedią Śluby panieńskie oraz jej ostateczną wymowę.

W czasie pracy nad pierwszą wersją sztuki pisarz był zakochany w Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej. W 1827 r. jej starania o unieważnienie małżeństwa napotykały na poważne trudności. Zniechęcony niemożnością poślubienia wybranki, pisarz zaczyna wątpić w sens życia i w sens twórczości. W 1828 roku Fredro poślubił Zofię. Powrót do pracy nad sztuką uniemożliwił mu jednak wybuch powstania listopadowego. Finalna wersja Ślubów panieńskich powstała dopiero po 6 latach.

R10OiBMhx8Z6n
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z poniższym fragmentem i odpowiedz na pytanie: Czy słowa Gustawa mogą zostać uznane za wyraz osobistych poglądów samego Fredry? A jeśli tak, to jakie konkretnie byłyby to poglądy?

Aleksander Fredro Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca

Akt IV Scena III

[…]

GUSTAW

[…]

Lecz gdy miłością serce moje bije,
Gdy powiem: „kocham” – wtenczas tylko żyję,
Żyję szczęśliwy i w lubym zamęcie
Świat do podziału pociągam w objęcie.

Wierz mi – są dusze dla siebie stworzone.
Niech je w przeciwną los potrąci stronę,
One wbrew losom, w tym lub tamtym świecie,
Znajdą, przyciągną i złączą się przecie;
Tak jak dwóch kwiatów obce sobie wonie
Łączą się w górze, jedna w drugiej tonie

(…)

Cóż ściąga światło, w całym blasku stawa,
Jeśli nie miłość i stała, i prawa:
Miłość szlachetnej przewodząca parze
Z łona rodziców przed ślubów ołtarze!

Mym zdaniem: kochać jest większą rozkoszą –
Los kilku istot zrobić swoim losem,
Czuć i żyć tylko drogich dusz odgłosem,
Dla dobra innych cenić własne życie,
Dla nich poświęcić każde serca bicie,
Światem uczynić najmniejszą zagrodę,
Tam mieć cel życia i życia nagrodę
I kończąc cicho wytknięte koleje,
Za grób swój jeszcze przeciągnąć nadzieje –
Otóż to szczęścia rzetelne zalety!

1 Źródło: Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca.
RBfEdy2Ouz2cK
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.