Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dynamika ruchów społecznych

Herbert Blumer, klasyk badań nad ruchami społecznymiruch społecznyruchami społecznymi, podkreśla pewną ich wewnętrzną właściwość, a mianowicie – wszystkie powstają w jakimś momencie, rozwijają się, przechodzą pewne określone fazy oraz rozpadają się. Kariera ruchu może trwać krótko lub dłużej, ale w jej trakcie zachodzą pewne procesy i zmiany obejmujące wszelkie jego składowe, także i członków.

W tej dynamice możemy wyróżnić cztery główne etapy.

RznRikfdaTpC11
Prezentacja.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

potencjał morfogenetyczny
potencjał morfogenetyczny

inaczej nazywany ramami wyjaśniającymi realizm; uzupełniają realistyczną filozofię nauki i wyposażają praktyków, specjalistów w wytyczne, które służą do wyjaśniania problemów, na które napotykają

redystrybucja
redystrybucja

ponowny transfer dochodu, majątku lub nieruchomości od jednego podmiotu do drugiego spowodowane przez odpowiedni mechanizm społeczny mający niwelować nierówności społeczne

ruch społeczny
ruch społeczny

forma zbiorowego, spontanicznego działania kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określonego celu i do wywołania zmiany społecznej

think tank
think tank

organizacja prowadząca autonomiczną, upowszechnianą na forum publicznym działalność analityczną i/lub badawczą, wraz z uwzględnieniem doradztwa i rekomendacji w zakresie szeroko rozumianej polityki publicznej, której zamiarem jest wywieranie wpływu na rzeczywistość społeczno‑polityczną

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida