Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia.

RrZUcFHou5ohE
Nagranie dźwiękowe dotyczy wpływu ruchu społecznego na społeczeństwo.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1ashKvbcMV0n1
Ćwiczenie 1
Dopasuj cechy do odpowiadających im form potencjału morfogenetycznego. potencjał ideologiczny ruchu Możliwe odpowiedzi: 1. miara jego wpływu na strukturę idealną, 2. miara wpływu na strukturę normatywną, 3. miara jego wpływu na strukturę możliwości, 4. stopień, w jakim ruch jest w stanie zwiększyć korzyści, przywileje dla swoich członków i zwolenników, a tym samym zabrać je przeciwnikom ruchu, 5. wprowadzanie w społeczeństwie nowych wartości, sposobów życia czy reguł zachowania, modeli ról społecznych, 6. miara wpływu na wzory i kanały interakcji społecznej, 7. stopień, w jakim przekonania ruchu rozprzestrzeniają się w społeczeństwie, 8. ustanawianie nowych więzi społecznych, formowanie nowych grup, kreowanie sieci komunikacyjnych, formowanie koalicji między grupami potencjał reformatorski ruchu Możliwe odpowiedzi: 1. miara jego wpływu na strukturę idealną, 2. miara wpływu na strukturę normatywną, 3. miara jego wpływu na strukturę możliwości, 4. stopień, w jakim ruch jest w stanie zwiększyć korzyści, przywileje dla swoich członków i zwolenników, a tym samym zabrać je przeciwnikom ruchu, 5. wprowadzanie w społeczeństwie nowych wartości, sposobów życia czy reguł zachowania, modeli ról społecznych, 6. miara wpływu na wzory i kanały interakcji społecznej, 7. stopień, w jakim przekonania ruchu rozprzestrzeniają się w społeczeństwie, 8. ustanawianie nowych więzi społecznych, formowanie nowych grup, kreowanie sieci komunikacyjnych, formowanie koalicji między grupami potencjał reorganizacyjny ruchu Możliwe odpowiedzi: 1. miara jego wpływu na strukturę idealną, 2. miara wpływu na strukturę normatywną, 3. miara jego wpływu na strukturę możliwości, 4. stopień, w jakim ruch jest w stanie zwiększyć korzyści, przywileje dla swoich członków i zwolenników, a tym samym zabrać je przeciwnikom ruchu, 5. wprowadzanie w społeczeństwie nowych wartości, sposobów życia czy reguł zachowania, modeli ról społecznych, 6. miara wpływu na wzory i kanały interakcji społecznej, 7. stopień, w jakim przekonania ruchu rozprzestrzeniają się w społeczeństwie, 8. ustanawianie nowych więzi społecznych, formowanie nowych grup, kreowanie sieci komunikacyjnych, formowanie koalicji między grupami potencjał redystrybucyjny ruchu Możliwe odpowiedzi: 1. miara jego wpływu na strukturę idealną, 2. miara wpływu na strukturę normatywną, 3. miara jego wpływu na strukturę możliwości, 4. stopień, w jakim ruch jest w stanie zwiększyć korzyści, przywileje dla swoich członków i zwolenników, a tym samym zabrać je przeciwnikom ruchu, 5. wprowadzanie w społeczeństwie nowych wartości, sposobów życia czy reguł zachowania, modeli ról społecznych, 6. miara wpływu na wzory i kanały interakcji społecznej, 7. stopień, w jakim przekonania ruchu rozprzestrzeniają się w społeczeństwie, 8. ustanawianie nowych więzi społecznych, formowanie nowych grup, kreowanie sieci komunikacyjnych, formowanie koalicji między grupami
RVv0uId5QnWda2
Ćwiczenie 2
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Ruchy społeczne możemy traktować zarówno jako wytwory wcześniejszych zmian społecznych, jak i twórców nowych zmian. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Herbert Blumer w dynamice ruchów społecznych wyróżnił trzy główne etapy: powstanie, rozbudowanie struktur oraz koniec działalności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wyróżnia się dwa rodzaje morfogenezy ruchów społecznych: wewnętrzną (wyłanianie się wewnętrznej struktury ruchu) oraz zewnętrzną (przekształcanie struktur społecznych przez ruch społeczny). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Potencjał morfogenetyczny to inaczej ramy wyjaśniające realizm. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj tekst źródłowy i wykonaj polecenie.

1
Malwina Antoniszczak Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego

W latach 70. XX w. w kilku miastach w USA aktywiści niepełnosprawności z powodu opieszałych działań urzędników na własną rękę zaczęli przekształcać przestrzeń publiczną w bardziej dostępną. Pod osłoną nocy młotami pneumatycznymi rozbijali wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych i wylewali nowy cement, tworząc łagodne przejazdy. Fragment takiego rozbitego krawężnika upamiętniający działania aktywistów w Denver znajduje się dzisiaj w zbiorach National Museum of American History – Smithsonian Institution w Waszyngtonie. To partyzanckie, oddolne i bezpośrednie przeprojektowywanie przestrzeni publicznej miało podwójny cel: stworzenie chodników przejezdnych dla wózków i uwidocznienie niepełnosprawności w mieście. Rozbijanie krawężników, aktywna, dosłowna forma walki o dostępność (…) było częścią złożonego, wielowymiarowego procesu walki o prawa osób z niepełnosprawnościami. Rozbite, nierówno zalane cementem, spłaszczone krawężniki stawały się przejezdne, a jednocześnie bardzo widoczne. Niepełnosprawność jest często niewidoczna, ukryta w szpitalach, w prywatnych domach, rzadko gości na pierwszych stronach gazet. W niedostępnej przestrzeni publicznej nie zobaczymy osoby na wózku, bo po prostu nie ma ona jak się tam dostać. Tam, gdzie nie ma niepełnosprawnych, nikt nie dba o dostępność.

3 Źródło: Malwina Antoniszczak, Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego, dostępny w internecie: formy.xyz [dostęp 5.11.2020 r.].
RkgrYAanXbxg2
Zaznacz odpowiednio prawda lub fałsz. Jednym z ruchów społecznych działających w XX w. byli aktywiści zwracający uwagę na problemy osób z niepełnosprawnościami. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednym z najważniejszych celów aktywistów tego ruchu było pokazanie problemów osób z niepełnosprawnościami, sprawienie, aby stali się oni widzialni. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W ruchach w obronie osób z niepełnosprawnościami nie brali udziału członkowie tej społeczności, ponieważ ich trudności w poruszaniu się nie pozwalały im na aktywność. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dzięki tym ruchom pozostali obywatele i instytucje państwa dostrzegli potrzeby osób niepełnosprawnych uwidocznione przez działania oddolne, polegające na udrożnieniu np. krawężników. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz