Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Serce człowieka pompuje miliony litrów krwi w ciągu całego życia – jest bardzo ,,zapracowanym'' narządem. Jego wydajność waha się od 5 do ponad 20 litrów przetaczanej krwi na minutę. Sprawne skurcze mięśnia sercowego tłoczą krew do dużych naczyń, a dalej – systemem coraz drobniejszych tętnic – do narządów i tkanek. Z nich odtlenowana krew powraca do przedsionków serca coraz szerszymi naczyniami żylnymi.

Dzięki pracy serca krew dostarcza organizmowi niezbędnych substancji odżywczych i tlenu, usuwając jednocześnie z jego komórek zbędne i toksyczne produkty metabolizmu.

Układ sercowo‑naczyniowy pojawia się i podejmuje swoje funkcje już w początkowym okresie rozwijania się zarodka. Rozwój serca rozpoczyna się około 18 dnia życia zarodkowego. Około 50 dnia – już w pełni wykształcone – serce rozpoczyna swoją nieustanną pracę.

bg‑red

Rozwój serca

20 dzień
R9rfdxXsciedO
Serce powstaje z dwóch prymitywnych naczyń krwionośnych.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
21 dzień
R15wzCOaVlAlR
Oba naczynia krwionośne ulegają fuzji (łączą się), tworząc jedną poszerzoną cewę sercową.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
22 dzień
RJdgCkrAiFJ4d
W cewie sercowej zaczynają wyodrębniać się odcinki odpowiadające przyszłym jamom serca. W tym dniu serce zarodka zaczyna bić.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
23‑24 dzień
RWtyfRSdnnuKi
Cewa rozrasta się wzdłuż i wygina w kształt litery S, a później litery U. W prawidłowym rozwoju skręca się również wokół własnej osi w prawo, dlatego koniuszek serca układa się po lewej stronie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
35 dzień
R1LNFwzcQ8dm3
Serce zewnętrznie jest już podobne do serca osoby dorosłej. W części górnej wyróżnia się pień tętniczy, otoczony przez uszka przedsionków, w części dolnej widoczne są komory serca.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
8 tydzień
R1KGOlbrIrQ4B
Z pierwotnych naczyń krwionośnych wykształcają się przedsionki i komory serca. Między przedsionkami znajduje się otwór owalny wyposażony w zastawkę, umożliwiający przepływ krwi z przedsionka prawego do lewego.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wszelkie nieprawidłowości w organogenezieorganogenezaorganogenezie, czyli rozwoju zarodka, zarówno wewnętrzne jak i środowiskowe, mogą powodować powstawanie wad w budowie serca i naczyń krwionośnych. Większość z nich nie wpływa jednak na dalszy rozwój zarodka i płodu – rolę odżywiania i utlenowania narządów i tkanek organizmu pełni w tym czasie łożysko. Wady ujawniają się zwykle po porodzie, w różnym czasie od odcięcia pępowiny, czyli po zmianach w układzie krążenia związanych z podjęciem przez płuca funkcji utlenowania krwi. Zmiany te polegają m.in. na zamknięciu się otworu owalnego przez zwiększające się ciśnienie krwi w lewym przedsionku. Otwór ten zarasta w ciągu pierwszego roku życia.

bg‑red

Wady serca

Wady serca to różnego rodzaju zmiany anatomiczne, np.

 • nieprawidłowe połączenia między komorami serca,

 • anomalie w połączeniach między komorami serca a dużymi naczyniami,

 • niewłaściwe połączenia między dużymi naczyniami,

 • nieprawidłowa budowa i funkcja zastawek serca.

Anomalie te powodują zaburzenia w przepływie krwi, a w konsekwencji zakłócenia wymiany gazowej w płucach oraz niedotlenienie tkanek i narządów. Taki stan obciąża dodatkową pracą określone części serca i pogarsza ich rozwój.

Najczęściej stosowanym kryterium podziału wad serca jest okres życia, w którym doszło do ich wytworzenia. Dzieli się je na wrodzone (powstałe w życiu zarodkowym i płodowym) oraz nabyte, pojawiające się w następstwie przebytych chorób.

W zależności od liczby wad wyróżnia się:

RVw8Kt2iRCduR1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Wady serca
  • Elementy należące do kategorii Wady serca
  • Nazwa kategorii: wady proste
   • Elementy należące do kategorii wady proste
   • Nazwa kategorii: pojedyncze defekty anatomiczne
   • Koniec elementów należących do kategorii wady proste
  • Nazwa kategorii: wady złożone
   • Elementy należące do kategorii wady złożone
   • Nazwa kategorii: z dwóch anomalii
   • Nazwa kategorii: z większej liczby anomalii
   • Koniec elementów należących do kategorii wady złożone
   Koniec elementów należących do kategorii Wady serca
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Jeszcze inny podział wyróżnia:

R1NgiEKrPBrUp1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Wady serca
  • Elementy należące do kategorii Wady serca
  • Nazwa kategorii: wady sinicze
  • Nazwa kategorii: wady niesinicze
  • Koniec elementów należących do kategorii Wady serca
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1ApKqTlFWbCs1
Na zdjęciu niemowlę z sinicą z powodu wrodzonej wady serca polegającej na niewykształceniu lewej komory serca (hipoplazja lewego serca).
Źródło: Cornelia Csuk, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.

Wada serca o charakterze siniczym charakteryzuje się niebieskawym (sinym) zabarwieniem warg, płatków usznych, spojówek oczu, błony śluzowej i skóry. Przyczyną takich objawów są najczęściej wady wrodzone, które powodują kierowanie się krwi odtlenowanej do krążenia dużego z pominięciem krążenia małego. Wady niesinicze są zazwyczaj nabyte – nie towarzyszą im zwykle opisane symptomy.

bg‑red

Przyczyny wrodzonych wad serca

RqdYuvhwJuAZV1
Dziecko z zespołem Downa.
Źródło: Vanellus Foto, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Przyczyny wrodzonych wad serca nie zostały – jak dotąd – do końca poznane. Przypuszcza się, że na ich wystąpienie mogą mieć wpływ czynniki genetyczne, a zwłaszcza nieprawidłowości chromosomalne, takie jak zespół Downazespół Downazespół Downa, zespół Edwardsazespół Edwardsazespół Edwardsa czy zespół Patauzespół Patauzespół Patau. Wyższe ryzyko występowania wad serca obserwuje się u noworodków, których najbliżsi krewni również rodzili się z wadami serca.

Czynnikiem zwiększającym ryzyko powstania wady wrodzonej serca są również infekcje wirusowe matki w pierwszych trzech tygodniach ciąży, np. różyczka. Zażywanie niektórych leków, spożywanie alkoholu i innych używek oraz cukrzyca matki również wiążą się z rozwojem tych wad u płodu.

Wady wrodzone serca często współwystępują z innymi wadami wrodzonymi, powstałymi na tle błędów podczas organogenezyorganogenezaorganogenezy.

bg‑red

Przyczyny nabytych wad serca

Wady nabyte serca są najczęściej wynikiem zapalenia wsierdziawsierdziewsierdzia, przebytego na skutek chorób reumatycznych, zakażeń bakteryjnych oraz wapnienia zastawek czy dysfunkcji mięśni brodawkowatych lewej komorymięśnie brodawkowate komór sercamięśni brodawkowatych lewej komory.

Reumatyczne zapalenia wsierdziawsierdziewsierdzia obejmują zwykle lewą komorę serca, dlatego nabyte wady dotyczą najczęściej zastawki dwudzielnejzastawka mitralna (dwudzielna)zastawki dwudzielnej lub półksiężycowatej aorty. Czynnościowe wady nabyte powstają w przebiegu przerostu mięśnia sercowego, wynikającego np. z nadciśnienia tętniczego w pniu płucnym i aorcie. Skutkiem tego jest przeciążenie zastawek półksiężycowatychzastawki półksiężycowatezastawek półksiężycowatych aorty i pnia płucnego oraz ich niewydolność.

bg‑red

Wady wrodzone

R1BCYh1ZLJowZ1
Ilustracja przedstawia ludzkie serce z zaznaczonymi wadami. W budowie serca zaznaczono na górze żyłę główną górną. Leży ona poniżej aorty. W aorcie zaznaczono miejsce jej zwężenia - to koarktacja aorty. W ujściu prawej komory serca znajduje się pień płucny. Powyżej pnia płucnego leży tętnica, w której znajduje się otwór - to przetrwały przewód tętniczy. Pomiędzy prawą i lewą komorą serca zaznaczono ubytek przegrody międzykomorowej. W górnej części prawego przedsionka serca jest otwór - to ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Na ilustracji wskazano także lewą komorę serca, mającą kształt stożka, oraz prawe i lewe żyły płucne, leżące w górnej części serca.
Wady wrodzone serca.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑gray2

Przetrwały przewód tętniczy

RuoE9djeJkDx71
Opis choroby Przetrwały przewód tętniczy to naczynie łączące tętnicę płucną z aortą, pozostałe z okresu życia płodowego. Przewód tętniczy powinien ulec samoistnemu zamknięciu w pierwszej dobie życia. Jeśli tak się nie stanie, krew z aorty – z powodu wyższego ciśnienia – kieruje się do tętnic płucnych i znacznie obciąża krążenie płucne. Wada ta stanowi jedną z najczęstszych wrodzonych wad serca (12%). Występuje w postaci prostej lub towarzyszy wadom złożonym. Ilustracja przedstawia ludzkie serce. Na ilustracji w górnej części serca pokazano, jak krew z aorty przez przewód tętniczy, leżący w dolnej części aorty, trafia od rozwidlenia pnia tętnicy płucnej. Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC-BY-SA 3.0, Objawy Charakterystycznym objawem przetrwałego przewodu tętniczego jest przyspieszenie akcji serca, zaburzenia w oddychaniu, bezdech, u niemowląt trudności w karmieniu. U dorosłych obecna jest sinica dolnej połowy ciała., Leczenie Polega na chirurgicznym zamknięciu drożnego przewodu. U wcześniaków możliwa jest też próba farmakologicznego zamknięcia przewodu.
bg‑gray2

Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty)

R1QXnmmUvaRM31
Opis choroby Przetrwały przewód tętniczy to naczynie łączące tętnicę płucną z aortą pozostałe z okresu życia płodowego. Przewód tętniczy ulega samoistnemu zamknięciu w pierwszej dobie życia. Jeśli tak się nie stanie krew z aorty, z powodu wyższego ciśnienia kieruje się do tętnic płucnych i znacznie obciąża krążenie płucne. Wada ta stanowi jedną z najczęstszych wrodzonych wad serca (12%). Występuje w postaci prostej lub towarzyszy wadom złożonym. opis WCAG Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC-BY-SA 3.0, Objawy Charakterystycznym objawem przetrwałego przewodu tętniczego jest przyspieszenie akcji serca, zaburzenia w oddychaniu, bezdech, u niemowląt trudności w karmieniu. U dorosłych objawia się sinicą dolnej połowy ciała., Leczenie Chirurgiczne zamknięciu drożnego przewodu. U wcześniaków możliwe jest też podjęcie próby zamknięcia przewodu przez podanie odpowiednich leków.
bg‑gray2

Ubytek przegrody międzykomorowej

Ra27fcvrPHbSW1
Opis choroby Wada polega na występowaniu jednego lub kilku otworów w przegrodzie oddzielającej lewą komorę od prawej komory. Krew z lewej komory, w której panuje wyższe ciśnienie niż w prawej, przepływa przez nieprawidłowy otwór do prawej komory. Dochodzi więc do przeciążenia prawej komory i krążenia płucnego. Wada może występować samodzielnie lub z innymi wadami. opis WCAG Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC-BY-SA 3.0, Objawy Małe ubytki mogą nie dawać żadnych objawów, o ich występowaniu może jedynie świadczyć szmer serca w badaniu osłuchowym. U niemowląt występują trudności w karmieniu i niedostateczny przyrost masy ciała. Duże ubytki manifestują się przyspieszeniem oddechu i pracy serca, nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. Z czasem może rozwinąć się niewydolność serca., Leczenie Duże ubytki przegrody międzykomorowej leczone są operacyjne, małe ubytki często zamykają się samoistnie.
bg‑gray2

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

RoYggcqBJAfVI1
Opis choroby Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jest bardzo często występującą wadą serca. Podobnie jak w przypadku ubytku przegrody międzykomorowej, z racji wyższego ciśnienia panującego w lewej połowie serca, krew przedostaje się zazwyczaj z lewego przedsionka do prawego przedsionka. opis WCAG Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC-BY-SA 3.0, Objawy We wczesnym dzieciństwie wada najczęściej przebiega bezobjawowo. U młodszych dzieci jedynymi objawami mogą być duszności w czasie wysiłku i zbyt częste zakażenia układu oddechowego. U młodzieży w okresie dorastania rozwijają się objawy prawokomorowej niewydolności krążenia i zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków). Niekiedy pojawia się sinica. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej może zamknąć się samoistnie przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia., Leczenie Leczenie polega na wszczepieniu implantu zamykającego ubytek przez cewnik wprowadzony do głównego naczynia krwionośnego. Coraz częściej odchodzi się od operacyjnego zamykania ubytku.
bg‑red

Wady nabyte

Rj1XkW6df2iWQ1
Ilustracja przedstawia ludzkie serce. W budowie serca wyszczególniono na górze żyłę główną górną. Leży ona poniżej aorty. Aorta ma trzy rozwidlenia w górnej części. W ujściu prawej komory serca znajduje się pień płucny. W górnej części narządu leżą także prawe i lewe żyły płucne. Zaznaczono prawą i lewą komorę z dzielącą ich przegrodą międzykomorową. Nad komorami jest lewy i prawy przedsionek. W lewej komorze serca pokazano niedomykalność zastawki mitralnej oraz zastawki aortalnej. W prawej komorze serca niedomykalność zastawki trójdzielnej.
Wady nabyte serca.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑gray2

Niedomykalność zastawki mitralnej (dwudzielnej)

R1RUnsrcXZ6Gq1
Opis choroby Zespół Ebsteina to wada złożona, w której główną anomalią jest nieprawidłowa budowa zastawki trójdzielnej. Polega ona przemieszczeniu tylnego płatka zastawki w dół, w kierunku prawej komory, co powoduje nieszczelność aparatu zastawkowego. W czasie skurczu komory część krwi wraca do przedsionka, a ilość krwi pompowanej do pnia płucnego jest mniejsza. W rezultacie prawa komora nie pracuje prawidłowo a jej ściana staje się cieńsza. opis WCAG Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC-BY-SA 3.0, Objawy Głównym objawem zespołu Ebsteina w okresie noworodkowo‑niemowlęcym jest sinica i niewydolność krążenia. Charakterystyczne są szmery serca towarzyszące niedomykalności zastawki trójdzielnej., Leczenie Umiarkowanie lub lekko nasilona postać zespołu Ebsteina nie wymaga leczenia operacyjnego. W bardziej skomplikowanych postaciach wykonuje się operację plastyczną zastawki trójdzielnej lub jej wymianę na protezę zastawkową. Jednocześnie wykonuje się plastykę ściany prawej komory.
bg‑gray2

Niedomykalność zastawki aortalnej

RgkPlRoBUHe6G1
Opis choroby Nieprawidłowe zamykanie się płatków zastawki dwudzielnej powoduje cofanie się krwi z lewej komory do lewego przedsionka podczas skurczu mięśnia sercowego. Skutkiem takiej wady jest przeciążenie lewego przedsionka, który musi pompować krew napływającą żyłami płucnymi jak również porcje krwi cofającej się. Prowadzi to do nadmiernych skurczów przedsionka (migotanie) i znacznego poszerzenia jego ścian. Z czasem dochodzi do niewydolności lewokomorowej i znacznego osłabienia pracy serca, a to powoduje niewydolność krążeniowo‑oddechową z obrzękiem płuc włącznie. opis WCAG Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC-BY-SA 3.0, Objawy Przewlekła niedomykalność zastawki mitralnej charakteryzuje się ciągłym uczuciem zmęczenia, dusznościami, kołataniem serca, niekiedy występują trudności w połykania., Leczenie W razie niestabilności przepływów krwi na skutek niedomykalności zastawki podaje się leki rozszerzające naczynia krwionośne. W ostrej niewydolności zastawki wymienia się ją na sztuczną lub biologiczną protezę zastawkową. W przewlekłych stanach stosuje się chirurgiczną korektę postaci zastawki tzw. (plastykę) lub przezcewnikowe zakładanie zapinki stabilizującej domykalność zastawki.
bg‑gray2

Niedomykalność zastawki trójdzielnejzastawka trójdzielnazastawki trójdzielnej

RECVVSyJ0lJnJ1
Opis choroby Wada serca, która polega na wstecznym przepływie krwi z aorty do lewej komory w wyniku nieprawidłowego zamknięcia płatków zastawki aortalnej. Dochodzi do przeciążenia objętości lewej komory, a w niedługim czasie do przerostu mięśnia lewej komory, na skutek zwiększonego wysiłku podczas skurczów. Nadmierne obciążenie i niedokrwienie spowodowane przerostem powodują uszkodzenie lewej komory i prowadzą do niewydolności serca. opis WCAG Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC-BY-SA 3.0, Objawy Przewlekła niedomykalność zastawki może przez wiele lat nie dawać żadnych objawów poza zwykłym uczuciem zmęczenia. Jest to stan niebezpieczny, gdyż u części osób może prowadzić do rozwoju nieodwracalnej niewydolności lewej komory. W ostrej niedomykalności pojawia się gwałtowne przyspieszenie akcji serca i narastająca duszność, chory odczuwa ból w okolicy serca, w szczególności w nocy i po wysiłku., Leczenie Niedomykalność mała i umiarkowana nie wymaga specjalistycznego leczenia. W ostrej i przewlekłej postaci niedomykalności zastawki konieczne jest leczenie operacyjne polegające na wymianie zastawki na protezę mechaniczną lub biologiczną.
bg‑red

Diagnostyka wad serca

Rozpoznanie wad serca ustala się na podstawie typowych objawów, które występują u pacjenta, oraz dzięki badaniom pomocniczym, takim jak osłuchiwanie pracy serca, badanie EKG (elektrokardiogram), RTG klatki piersiowej. W przypadku rozpoznania wady serca chory powinien być poddany specjalistycznym badaniom w celu ustalenia możliwości korekcji za pomocą zabiegu kardiochirurgicznego. Takim badaniem jest echokardiografia, technika diagnostyki obrazowej, która polega na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Echokardiografia pozwala zlokalizować wadę serca i ocenić jej rozmiar.

Echokardiografia, echo serca, USG serca

Na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur. Badanie umożliwia ocenę struktur anatomicznych serca i ocenę ruchu mięśnia sercowego oraz zastawek. Możliwa jest obserwacja przepływu krwi w obrębie przedsionków i komór serca oraz dużych naczyń.

Poważne uszkodzenia zastawek serca i ich niewydolność powodują decyzje o całkowitym usunięciu zastawki i zastąpieniu jej mechaniczną lub biologiczną protezą zastawkową. Dobór zastawki zależy od wieku pacjenta, jego oczekiwań, stylu życia i możliwości stosowania terapii przeciwzakrzepowej.

Protezy zastawkowe

RbJt2rVHuJgpr
Dwa zdjęcia jedno pod drugim. Na pierwszym zdjęciu jest krążek pokryty materiałem, a obok niego jest nałożona na krążek błona z trzema płatkami oddzielonymi pionowymi przegrodami. Płatki są wklęsłe. Opis: Biologiczne zastawki serca są bardzo zbliżone do naturalnych. Wykonane są z tkanek zwierzęcych (wieprzowych lub wołowych). Na drugim zdjęciu pokazano zastawkę od wewnętrznej strony. Ma trzy wybrzuszenia - przypominają pęcherze. Opis: Zastawki tego typu działają około 10 lat, a potem trzeba je wymieniać na nowe. Ich zaletą jest to, że nie tworzą się na nich zakrzepy.
Biologiczne zastawki serca.
Źródło: Robertolyra, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.5.

Mechaniczne zastawki serca charakteryzują się głośną pracą, ale ich zaletą jest duża wytrzymałość ze względu na materiały, z których zostały wykonane (stopy metali, odmiany węgla). Mają one właściwie nieograniczony termin działania i nie wymagają wymiany. Ich wadą jest indukowanie zakrzepów na powierzchni protezy, co sprawia, że pacjenci muszą stale przyjmować leki przeciwzakrzepowe.

R1bZfuEhdq1fN1
Typy mechanicznych zastawek serca.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑red

Jak żyć z wadą serca?

Osoba z rozpoznaną wadą serca powinna prowadzić oszczędzający tryb życia, z ograniczeniem wysiłku fizycznego. Sama wada serca nie wymaga specjalistycznego leczenia, jeżeli nie towarzyszy jej czynny stan zapalny serca, a szczególnie wsierdzia. Osoby z taką diagnozą powinny więc unikać wszelkich sytuacji, w których mogłoby dojść do rozwoju ognisk zakaźnych. Wada serca wymaga okresowej kontroli lekarskiej, ponieważ istnieje ryzyko powstawania niewydolności krążenia i zaburzeń pracy serca. Istniejące wady serca obciążają inne jego części, co prowadzi do przerostu jego tkanek, a w konsekwencji powoduje zmiany jego struktury. W takich sytuacjach często konieczne jest podjęcie leczenia kardiochirurgicznego.

Słownik

mięśnie brodawkowate komór serca
mięśnie brodawkowate komór serca

mięśnie stabilizujące pracę zastawek przedsionkowo‑komorowych; z jednej strony przyczepione do ścian komory, z drugiej do płatków zastawek; w lewej komorze są dwa takie mięśnie, w prawej trzy

organogeneza
organogeneza

proces tworzenia się i rozwój narządów w trakcie rozwoju zarodkowego

wsierdzie
wsierdzie

błona łącznotkankowa wyściełająca wewnętrzne powierzchnie przedsionków i komór serca

zakrzep (skrzeplina)
zakrzep (skrzeplina)

grudki skrzepniętej krwi, które tworzą się w naczyniach krwionośnych wskutek krzepnięcia krwi lub osadzania się płytek krwi

zastawka mitralna (dwudzielna)
zastawka mitralna (dwudzielna)

zastawka przedsionkowo‑komorowa lewa; zapobiega cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka

zastawki półksiężycowate
zastawki półksiężycowate

zastawki serca występujące na granicy komór serca i dużych naczyń tętniczych; zastawka pnia płucnego składa się z trzech płatków półksiężycowatych: przedniego, prawego i lewego; zapobiega cofaniu się krwi z pnia płucnego do prawej komory serca; zastawka aorty składa się z trzech płatków półksiężycowatych tylnego, prawego i lewego; zapobiega cofaniu się krwi z aorty do lewej komory serca

zastawka trójdzielna
zastawka trójdzielna

zastawka przedsionkowo‑komorowa prawa; zapobiega cofaniu się krwi z prawej komory do prawego przedsionka

zespół Downa
zespół Downa

zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21

zespół Edwardsa
zespół Edwardsa

zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 18

zespół Patau
zespół Patau

zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 13

zespół Turnera
zespół Turnera

genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych spowodowany całkowitym bądź częściowym brakiem jednego z chromosomów X