Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RDt7W0sFSEOsP
Zdjęcie przedstawia elektrokardiogram - krzywa w regularnych odstępach wznosi się i opada, pomiędzy wznoszeniem się i opadaniem są fragmenty, kiedy linia jest prosta.

Wady wrodzone i nabyte serca

Człowiek z wadą serca nie jest osobą chorą, nie wymaga leczenia. Jest jednak w pewnym sensie inwalidą na skutek trwałej wady w funkcjonowaniu serca.
Źródło: https://pixabay.com, domena publiczna.

Leczenie wad serca rozpoczęto w latach 30. XX wieku, kiedy w wyniku interwencji chirurgicznej udało się skorygować przepływ krwi w jego przewodzie tętniczym. W kolejnych latach operacyjnie ograniczano zaburzenia przepływu krwi i prowadzono zabiegi paliatywne, łagodzące objawy wad serca. Korekty anatomiczne serca były w tamtych czasach praktycznie niewykonalne lub obciążone ogromnym ryzykiem niepowodzenia. Dziś bogata wiedza na temat biologii serca, metody chirurgiczne i nowoczesne sposoby monitorowania oraz leczenia pooperacyjnego dają szansę na przywrócenie sercu – i oczywiście pacjentowi – pełnej sprawności.

Twoje cele
  • Porównasz przyczyny wrodzonych i nabytych wad serca.

  • Omówisz skutki wrodzonych i nabytych wad serca dla zdrowia człowieka.

  • Wykażesz związek anatomicznej wady serca z zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu.

  • Opiszesz sposoby zapobiegania nabytym wadom serca.