Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dlaczego zmienne są tak potrzebne?

Wszystkie dane w programie są przetwarzane. Wyniki tego przetwarzania chcemy mieć zapisane w jakimś miejscu w pamięci. Zmienne pozwalają na bardzo wygodne odwoływanie się do tych danych.

Jeśli będziemy ponownie chcieli iteracyjnie obliczyć silnię, to aktualny wynik musi być przechowywany tak, aby można było z niego kolejny raz skorzystać.

Innym przykładem jest wypisywanie jakiejś wartości. Można co prawda wszystko wypisywać ręcznie, jednak w bardziej rozbudowanych projektach takie podejście się nie sprawdzi.

Jeśli bowiem daną wartość wypisuje się kilka razy w projekcie, to w przypadku popełnienia błędu lub potrzeby zamiany wartości na inną, trzeba będzie wprowadzić zmiany w kilku różnych miejscach, co niepotrzebnie wydłuża czas pracy oraz zwiększa ryzyko popełnienia kolejnej pomyłki. Używając zmiennej, korekty wprowadza się tylko w jednym miejscu.

Jakie są typy zmiennych?

Zastanówmy się, jakie dane chcemy przechować w zmiennych? Na przykład: liczby, napisy, pojedyncze znaki, różne symbole itp.

Pamiętaj, że liczby nie powinny być traktowane tak samo jak napisy. Na liczbach wykonujemy bowiem obliczenia, a na napisach zazwyczaj nie. Właśnie po to stworzono typy danych, aby można było przetwarzać dane tak, jak wymaga tego specyfikacja algorytmu.

Podstawowe typy danych, które warto znać:

  • integer – liczba całkowita (np. 7; -3),

  • float – liczba zmiennoprzecinkowa o standardowej precyzji (np. 2.5; 8.32),

  • double – liczba zmiennoprzecinkowa o większej precyzji,

  • string – ciąg znaków (np. informatyka),

  • character – pojedyncza litera / znak / cyfra (np. A, &,6),

  • boolean - tzw. typ logiczny (TRUE, FALSE).

Na co uważać podczas tworzenia zmiennych?

Istnieje kilka zasad, których trzeba przestrzegać, aby była zachowana zgodność danych.

integerdouble / float

W programowaniu wartości 44.0 są sobie równe pod względem wielkości, ale nie pod względem typu danych. Można co prawda do zmiennej typu integer przypisać wartości z przecinkiem – wykona się wówczas tzw. rzutowanie typówrzutowanie typówrzutowanie typów, ale cała wartość po przecinku zostanie zignorowana. Tym samym w dalszej części programu może nastąpić niezgodność danych. Przykład: 4.5 może zostać zastąpione 4.

W drugą stronę zadziała to już jednak bez żadnych problemów. Przykład takiego rzutowania: jeśli do zmiennej typu float przypiszemy wartość 4, to ta wartość zostanie przekonwertowana do postaci 4.0 (jej pierwotna wartość się nie zmienia).

stringcharacter

Typu string nie możemy tak do końca nazwać zmienną. Jak już wiemy, zmienna jest pojemnikiem na pojedyncze dane. Natomiast typ string jest ciągiem znaków.

Trzeba mieć świadomość, że ciąg znaków, czyli dane typu string, to tak naprawdę tablica, która przechowuje pojedyncze znaki i symbole. Można zatem powiedzieć, że typ string to tablica danych typu character.

Przykład:

Jeśli tworzymy dowolny napis, np. niebo, to jest to w rzeczywistości zbiór wartości typu character: n, i, e, b, o.

boolean

Dane typu boolean charakteryzują się tym, że przechowują tylko dwie możliwe wartości PRAWDA / FAŁSZ, jednak mogą być one różnie zapisane. Na przykład wartości TRUE / 1 oznaczają PRAWDA, a wartości FALSE / 0 oznaczają FAŁSZ.

Są one często wykorzystywane podczas sprawdzania, czy podany warunek lub warunki zostały spełnione.

Słownik

rzutowanie typów
rzutowanie typów

jest to technika zamiany typów danych (np. liczba całkowita – liczba zmiennoprzecinkowa lub odwrotnie)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida