Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Małże (Bivalvia) zamieszkują we wszystkich typach środowisk wodnych. Żyją w słonych wodach tropikalnych, rafach koralowych, wodach strefy umiarkowanej i zimnych strefy podbiegunowej. Zasiedlają również głębokie rowy oceaniczne, wody słonawe, słodkie, okresowe zbiorniki i wody podziemne. Prowadzą osiadły tryb życia.

Małże prowadzące osiadły tryb życia żyją:

 • na dnie zbiorników;

 • w osadach dennych;

 • przyczepione bisiorem do podłoża;

 • przycementowane do podłoża;

 • w otworach wydrążonych w skałach;

 • w otworach wydrążonych w drewnie.

bg‑blue

Przystosowania małży do osiadłego trybu życia

Mięczaki (Mollusca) mają ciało zbudowane z głowy, worka trzewiowego okrytego płaszczem, jamy płaszczowej i nogi.

Małże (Bivalvia), podobnie jak ślimaki (Gastropoda) i głowonogi (Cephalopoda), należą do mięczaków. Od pozostałych grup odróżnia je uwsteczniona głowa i cechy wykształcone w wyniku osiadłego trybu życia.

Ciało małży zbudowane jest z worka trzewiowegonogi. U niektórych gatunków noga jest zredukowana. W worku trzewiowym znajdują się wszystkie narządy wewnętrzne. Z zewnątrz worek trzewiowy okryty jest płaszczem. Między nimi znajduje się jama płaszczowa. W jamie płaszczowej znajdują się skrzela oraz otwory: gębowy i odbytowy, chowana jest w niej również noga.

W tylnej części ciała dwie szczeliny płaszcza tworzą przez zrośnięcie syfonysyfonsyfony. Są to rury, którymi woda wpływa i wypływa z jamy płaszcza. Syfon wpustowy pobiera wodę z zawiesiną pokarmu, którą płaty gębowe kierują z jamy płaszcza do jamy gębowej. Syfon wypustowy usuwa wodę wraz z metabolitami z jamy płaszcza na zewnątrz ciała małża.

RWWpTNzUYhTzz1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Budowa małża prowadzącego osiadły tryb życia.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.
bg‑cyan

Przykład syfonów małża z rodziny okładniczkowatych (Solenidae)

R306uLKpQTVFZ
Syfon wpustowy i wypustowy morskiego małża z rodziny okładniczkowatych Solenidae , z rodzaju Solen.
Źródło: Ria Tan, Flickr, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
bg‑gray2

U małży zagrzebujących się głęboko syfony mogą osiągać znaczną długość. Są oddzielone od siebie i ruchliwe lub połączone w sztywny wyrostek syfonalny z przegrodą pomiędzy kanałem wpustowym i wypustowym.

Zapamiętaj!

Nie wszystkie małże mają syfony. Przycementowana do podłoża ostryga jadalna (Ostrea edulis) i pływający przegrzebek wielki (Pecten maximus) mają wolne brzegi płaszcza.

Ciało małży okryte jest dwuklapową muszlą, będącą wytworem fałdów płaszcza. Połówki muszli połączone są więzadłemwięzadło muszliwięzadłem lub więzadłemzamkiemzamek muszlizamkiem. Więzadło zbudowane jest z elastycznych i niealastycznych białek. Zamek tworzą zęby na jednej połowie i odpowiadające im dołki na drugiej połowie muszli.

RL84NBTFNiV6i
Zamek muszli małża Glycymeris undata.
Źródło: James St. John, Flickr, licencja: CC BY 2.0.

Niektóre małże mają gruczoł bisiorowy uchodzący do jamy bisiorowej w nodze i wytwarzający bisiorbisiorbisior. Delikatne nitki bisioru powstają z szybko krzepnącej, mocnej wydzieliny.

RxsEAyHYcucpX
Omułek jadalny (Mytilus edulis) z widocznym bisiorem.
Źródło: Brocken Inaglory, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Bisior umożliwia przyczepianie się do podłoża lub pionowej skały, czasem wykorzystywany jest przez małże do przemieszczania się po dnie. Wyrzucone nici bisioru na dużą odległość służą do podciągania i przesuwania ciała po podłożu.

bg‑cyan

Cechy budowy małży wynikające z osiadłego trybu życia:

 • występowanie syfonów, przez które do jamy płaszcza wpływa i wypływa woda;

 • noga służąca do zagrzebywania się, poruszania się, czasem do skakania;

 • wytwarzanie bisioru umożliwiającego przyczepienie się do podłoża lub pionowej ściany;

 • chowanie nogi do wnętrza muszli;

 • układ mięśniowo‑hydrauliczny zapewniający szybkie zagrzebywanie się;

 • parzyste płaty gębowe przekazujące cząstki pokarmu do otworu gębowego;

 • filtrowanie mułu dostarczającego cząstki pokarmu;

 • zrośnięcie w wielu miejscach brzegów płaszcza;

 • opływowy kształt ciała i muszli;

 • połączenie muszli więzadłem lub więzadłem i zamkiem, dodatkowym elementem spajającym muszlę, co ułatwia jej szczelne zamknięcie;

 • bruzdy, prążki guzki i wyrostki na muszli.

bg‑gray2

Cechy czynności życiowych małży wynikające z osiadłego trybu życia:

 • zagłębianie się w osady denne umożliwia pobieranie syfonami pokarmu z powierzchni dna;

 • zagrzebywanie się w piachu, osadach i mule skutecznie broni przed drapieżnikami;

 • budowanie jamek wyścielonych śluzem, które są stałym schronieniem przed drapieżnikami;

 • przyczepianie się bisiorem do pionowych powierzchni ułatwia dostęp do dobrze natlenowanej wody i zawiesiny z pokarmem;

 • przyczepianie się bisiorem uniemożliwia wymycie małży z osadów dennych przez ruchy pływowe wody.

bg‑cyan

Przykłady małży żyjących w osadach dennych

Gatunki, które stale i głęboko są zagrzebane w piasku lub w mule, na dnie mają szczególnie długie syfony. Wysuwają je na powierzchnię i wciągają wodę z mułem do jamy płaszcza.

Gatunek (Ensis directus) z rodziny okładniczkowatych (Solenidae) wciska nogę w piaszczyste podłoże. Tworzy kieszeń, która wypełnia się wodą i piaskiem. Małż otwiera i zamyka muszlę, poruszając jednocześnie ciałem w górę i w dół. Z łatwością przedostaje się przez mieszaninę wody i piasku. Potrafi zagłębić się na 70 cm z prędkością 1 cm/s.

bg‑cyan

Przykłady małży przyczepionych bisiorem do podłoża

Omułek jadalny (Mytilus edulis) przyczepia się bisiorem do dna morskiego. Ma trójkątny i silnie wydłużony kształt muszli, co umożliwia ułożenie wielu osobników na niewielkiej powierzchni. W Zatoce Kilońskiej występują skupiska ok. 30 tys. osobników na powierzchni 1 mIndeks górny 2.

Szołdra szlachetna (Pinna nobilis) osiąga do 91 cm długości. Przymocowuje się do skał za pomocą silnego bisiora. Gatunek wykazuje szczególną wrażliwość na zanieczyszczenia środowiska.

Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha), słodkowodny małż, żyje w koloniach przyczepiona bisiorem do podłoża. W ciągu doby przefiltrowuje prawie 3 l wody.

bg‑cyan

Przykłady małży przycementowanych do podłoża

Larwa ostrygi jadalnej (Ostrea edulis) wydziela z gruczołu bisiorowego kroplę substancji cementującej, która przytwierdza lewą, większą i wklęsłą połowę muszli do podłoża. Przytwierdzenie larwy jest stałe. Osobnik dorosły również pozostaje przytwierdzony do podłoża.

bg‑cyan

Przykłady małży żerujących w skałach i drewnie

Gatunki borujące otwory w skałach lub w drewnie zanurzonym w wodzie mają silnie uwstecznione więzadło muszli łączące jej połowy.

Świdrak okrętowiec (Teredo navalis) borujący tunele w drewnie należy do najbardziej wyspecjalizowanej grupy mięczaków. Małże tego gatunku uległy licznym przekształceniom. Odżywiają się drewnem. Wytwarzają enzym rozkładający celulozę – celulazę i wykorzystują enzymy produkowane przez symbiotyczne bakterie.

Tunele wydrążone w drewnie powodują duże szkody.

Małże z rodziny skałotoczowatych ( Pholadidae) mają zmodyfikowane muszle, przystosowane do drążenia skał. Ostre żebra muszli, listwy działające jak dodatkowe zawiasy i wykonywanie ruchów obrotowych umożliwiają małżom zeskrobywanie skały. Tunele wydrążone w skałach są dla małży schronieniem przed drapieżnikami. Na zewnątrz tuneli małże wysuwają jedynie syfony.

bg‑cyan

Przykłady małży żyjących na dnie zbiorników wodnych

Muszle osiadłych małży, zamieszkujących na dnie zbiorników wodnych mają struktury, które zapobiegają ich przesuwaniu. Mogą to być: wypukłości, guzki, kolcezęby, rowki, prążki, zagłębienia, listwywyrostki. Dzięki nim małże nie są wymywane przez prądy i ruchy wody podczas pływów.

R1FRh54kZrxcQ1
Ilustracja interaktywna 1.
Zawiaśnik zwyczajny (Spondylus sp.) Muszle zawiaśników zwyczajnych mają bardzo duże kolce., 2.
Przydacznia łuskowata
(Tridacna squamosa) Przydacznie łuskowate mają dużą, pofalowaną muszlę, której krawędzie są żłobkowane., 3. Kąkol
(Tegillarca granosa) Muszle kąkoli mają podłużne prążki.
Małże (Bivalvia) mają na muszlach struktury, które zapobiegają przesuwaniu się tych zwierząt na dnie zamieszkiwanego przez nie zbiornika wodnego.
Źródło: Ria Tan, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
bg‑blue

Małże żyjące w Polsce

W Polsce występują 34 gatunki małży słodkowodnych i 9 gatunków małży słonowodnych.

bg‑cyan

Przykłady małży z wód słodkich w Polsce

Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)

Szczeżuja wielka jest jednym z najbardziej znanych gatunków słodkowodnych małży. Długość jej muszli może osiągać nawet 20 cm. Jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia wody, dlatego spotkanie jej w zbiorniku wodnym świadczy o czystości wody.

W Polsce gatunek chroniony.

R1ZlEKdW3pfQ8
Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea).
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
Perłoródka rzeczna (Margaritifera margaritifera)

Perłoródka rzeczna preferuje życie w zimnych rzekach i strumieniach. Jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia. Występuje jedynie w czystych, dobrze natlenionych wodach o bezwapiennym podłożu.

W Polsce gatunek chroniony, uważany za wymarły.

RpOgRIafGX97K
Perłoródka rzeczna (Margaritifera margaritifera).
Źródło: Joel Berglund, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Skójka gruboskorupkowa (Unio crassus)

Skójka gruboskorupkowa jest wrażliwa na zanieczyszczenie i przekształcanie siedlisk. Jej liczebność maleje. Uznana za gatunek zagrożony.

W Polsce gatunek chroniony.

Rrmb1PuiCgVPd
Skójka gruboskorupkowa (Unio crassus).
Źródło: Alexander Mrkvicka, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑cyan

Przykłady małży z wód słonych w Polsce

Małgiew piaskołaz (Mya arenaria)

Małgiew piaskołaz żyje w osadach dennych strefy przybrzeżnej. Ma jajowatą muszlę i bardzo długie syfony.

R4c2CUIaKc5SI
Małgiew piaskołaz (Mya arenaria).
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Omułek jadalny (Mytilus edulis)

Omułek jadalny wytwarza długi bisior. Ma bardzo zredukowaną nogę. Żyje w dużych grupach. W słonawych wodach Bałtyku osiąga 5 cm długości. Jest gatunkiem jadalnym.

RKNpt9QjfYP2L
Omułek jadalny (Mytilus edulis).
Źródło: Hans Hillewaert, Flickr, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
Sercówka pospolita (Cerastoderma glaucum)

Sercówka pospolita ma małe, sercowate muszle. W Morzu Bałtyckim osiąga 3 cm długości. Młode osobniki często przyczepiają się bisiorem do roślinności wodnej, starsze żyją zagrzebane w dnie.

RRu25CjNc5dKS
Sercówka pospolita (Cerastoderma glaucum).
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rogowiec bałtycki (Cerastoderma glaucum)

Rogowiec bałtycki żyje w miękkim podłożu strefy brzegowej. Ma gładką muszlę z delikatnymi pierścieniami przyrostu.

RYny0PJsjuOmT
Rogowiec bałtycki (Macoma balthica).
Źródło: Ecomare/Sytske Dijksen, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Więcej na temat małży w e‑materiałach:

Budowa i środowisko życia mięczakówBudowa i środowisko życia mięczaków

Budowa i znaczenie muszli mięczakówBudowa i znaczenie muszli mięczaków

Słownik

bisior
bisior

substancja rogowa uformowana w nici, wydzielana przez gruczoł bisiorowy małży; służy do przyczepiania się małży do podłoża

syfon
syfon

długie rury (wpustowa i wypustowa), powstałe przez zrośnięcie brzegów szczelin płaszcza, w tylnej części ciała małży

więzadło muszli
więzadło muszli

element łączący połówki muszli małży, zbudowany z zewnętrznej części (z białek nieelastycznych) i wewnętrznej części (z białek elastycznych)

zamek muszli
zamek muszli

element spajający muszlę, ułatwiający jej szczelne zamknięcie; zbudowany z zębów na jednej połowie muszli i odpowiadających im dołków na drugiej połowie