Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Paradygmat działania klasycznej witryny internetowej nie zmienił się od lat – jest oparty na tzw. architekturze klient‑serwerprotokole HTTP. Często w internecie zauważymy obecność przedrostka HT – istnieje w końcu język tworzenia witryn o nazwie HTML, a ponadto tekstowa zawartość stron internetowych jest przysyłana do przeglądarki klienta protokołem HTTP. Co dokładnie oznacza ten skrót HT?

Chodzi o HyperText, czyli w praktyce mechanizm działania hiperłączy (linków) – od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku taki mamy pomysł na działanie stron internetowych. Kliknięcie w hiperłącze przenosi nas do kolejnej podstrony, a czasami także na zupełnie inny serwer. Z tego powodu od razu nasuwa się nam popularne porównanie usługi WWW (ang. World Wide Web) do pajęczej sieci.

Aby dobrze zrozumieć sposób tworzenia witryn internetowych, niewątpliwie trzeba najpierw z uwagą przeanalizować i zrozumieć proces komunikacji zachodzącej pomiędzy przeglądarką internetową klienta serwisu, a serwerem wysyłającym w odpowiedzi żądaną witrynę.

Architektura klient‑serwer

Kiedy wpisujemy w przeglądarce adres wybranej strony internetowej, np. http://www.facebook.com, to nasz lokalny komputer (klient) zwraca się do przechowującego tę witrynę serwera z tzw. żądaniem HTTP (ang. HTTP request).

Odpowiedź serwera polega na dostarczeniu nam plików potrzebnych do wyrenderowania strony przez naszą przeglądarkę. Plikami odsyłanymi w odpowiedzi (ang. HTTP response) są przede wszystkim kody źródłowe zapisane między innymi w językach HTML, CSS oraz JavaScript:

R141y5ic70TgO
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Oczywiście, użytkowanie witryn w sieci nie polega tylko na oglądaniu statycznych stron wizytówek. Czasem zechcemy kupić książkę korzystając z koszyka w wirtualnej księgarni lub postanowimy zalogować do serwisu społecznościowego czy skrzynki pocztowej. Korzystamy więc z własnego, spersonalizowanego konta. Wówczas lokalny komputer kliencki nie wystarczy do zrealizowania wspomnianych działań – to przecież serwer musi nas wpuścić do swojej bazy danych!

I właśnie dlatego istnieje w programowaniu webowym ważny podział technologii na rozwiązania użytkowane po stronie klienta – jest to tzw. front‑end oraz języki i narzędzia uruchamiane na serwerze, które określamy mianem back‑end.

Front‑end

Jeżeli w menu kontekstowym przeglądarki wybierzemy opcję Wyświetl źródło strony, to ukaże się tekstowy opis zawartości serwisu internetowego, stanowiący drugą „warstwę” przeglądanej przez nas witryny:

otwórz nawias ostrokątny wykrzyknik DOCTYPE html zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny html lang znak równości cudzysłów pl cudzysłów data minus wcag minus font minus size znak równości cudzysłów 100 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny head zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny meta charset znak równości cudzysłów utf minus 8 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny meta http minus equiv znak równości cudzysłów X minus UA minus Compatible cudzysłów content znak równości cudzysłów IE znak równości edge cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny meta name znak równości cudzysłów viewport cudzysłów content znak równości cudzysłów width znak równości device minus width przecinek initial minus scale znak równości 1 przecinek user minus scalable znak równości yes przecinek maximum minus scale znak równości 5 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny title zamknij nawias ostrokątny. Zintegrowana Platforma Edukacyjna. otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik title zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny meta name znak równości cudzysłów description cudzysłów. content znak równości cudzysłów E minus podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne kropka cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny link rel znak równości cudzysłów shortcut icon cudzysłów href znak równości cudzysłów prawy ukośnik static prawy ukośnik img prawy ukośnik favicon kropka ico cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny link rel znak równości cudzysłów icon cudzysłów href znak równości cudzysłów prawy ukośnik static prawy ukośnik img prawy ukośnik favicon kropka ico cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny script type znak równości cudzysłów text prawy ukośnik javascript cudzysłów zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias okrągły function otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy var cpReady znak równości false średnik window kropka cpReady znak równości function otwórz nawias okrągły callback zamknij nawias okrągły.

Znacznik po znaczniku lub jak powiedzą niektórzy: „tag po tagu” kod tekstowy determinuje strukturę strony, określa sposób jej wyświetlania, definiuje wszystkie elementy interfejsu, które zapełnią wirtualne płótno karty przeglądarki.

Widząc takie enigmatyczne teksty, człowiek naturalnie zadaje sobie pytanie: Co te zapisy oznaczają? I dlatego programowanie przyciąga ludzi ciekawych świata, u których łączy się dziecięca fascynacja odkrywania tajemnic z dorosłym pragmatyzmem, logiką i kreatywnością.

A wracając do okna z widokiem kodu w przeglądarce – po bliższym przyjrzeniu się tym enigmatycznym zapisom, odnajdujemy w kodzie HTML witryny także linki do plików z rozszerzeniem .css oraz .js:

chtml dwukropek otwórz nawias klamrowy. scale dwukropek 1 kropka 125 przecinek. adaptiveCSS dwukropek false. zamknij nawias klamrowy. zamknij nawias klamrowy średnik. otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik script zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny script type znak równości cudzysłów text prawy ukośnik javascript cudzysłów src znak równości cudzysłów prawy ukośnik static prawy ukośnik c prawy ukośnik mathjax prawy ukośnik es5 prawy ukośnik tex minus mml minus chtml kropka js znak zapytania v znak równości 1231 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik script zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny script type znak równości cudzysłów text prawy ukośnik javascript cudzysłów src znak równości cudzysłów prawy ukośnik static prawy ukośnik c prawy ukośnik main kropka js znak zapytania v znak równości 1231 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik script zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny link rel znak równości cudzysłów stylesheet cudzysłów href znak równości cudzysłów prawy ukośnik static prawy ukośnik c prawy ukośnik main kropka css znak zapytania v znak równości 1231 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny link rel znak równości cudzysłów stylesheet cudzysłów href znak równości cudzysłów prawy ukośnik static prawy ukośnik c prawy ukośnik widget minus css kropka css znak zapytania v znak równości 1231 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny link rel znak równości cudzysłów stylesheet cudzysłów href znak równości cudzysłów prawy ukośnik static prawy ukośnik c prawy ukośnik styl. otwórz nawias ostrokątny wykrzyknik minus minus Global site tag otwórz nawias okrągły gtag kropka js zamknij nawias okrągły minus Google Analytics minus minus zamknij nawias ostrokątny. otwórz nawias ostrokątny script async src znak równości cudzysłów https dwukropek prawy ukośnik prawy ukośnik www kropka googletagmanager kropka com prawy ukośnik gtag prawy ukośnik js znak zapytania id znak równości UA minus 135367972 minus 1 cudzysłów zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik script zamknij nawias ostrokątny.

Pliki źródłowe wykonane w technologiach HTML, CSS i JavaScript są jawne, gdyż siłą rzeczy muszą trafić na nasz komputer lokalny. To procesor naszej maszyny, a konkretnie lokalna przeglądarka internetowa, zajmuje się wyrenderowaniem wyglądu strony na podstawie przysłanych z serwera plików.

Tak narodziła się nazwa: front‑end – tym mianem określa się technologie webowe, do których kodów źródłowych może zupełnie otwarcie zajrzeć każdy internauta. Do technologii front‑endowych zaliczymy przede wszystkim: HTML, CSS i w niektórych zastosowaniach także JavaScript.

Back‑end

Określenia dotyczy technologii webowych, których kody źródłowe wykonywane są przez procesor serwera, czyli w praktyce przez interpreter danego języka zainstalowany na jego dysku twardym.

Jako, że skrypty te wykonywane są zdalnie, to rzecz jasna do tych kodów nie może zajrzeć każdy internauta są więc utajnione. Aby do nich dotrzeć, musielibyśmy posiadać dostęp do dysku twardego serwera, na przykład dzięki usłudze FTPusługa FTPusłudze FTP - taki dostęp posiada właściciel serwisu.

Dzięki utajnieniu serwerowych kodów źródłowych nie można więc skopiować całego serwisu internetowego wraz z mechaniką jego działania – w końcu to rezultat ciężkiej pracy autorów witryny i to twórcy posiadają prawa autorskie do swojego dzieła.

Do technologii back-endowych zaliczymy przede wszystkim języki: PHP, Python, Ruby, jak również (w niektórych zastosowaniach) JavaScript oraz SQL.

Rozumiejąc już fundamentalny podział języków webowych na te realizowane po stronie klienta (front‑end) oraz przeciwnie, po stronie serwera (back‑end) przyjrzyjmy się teraz z osobna każdej z pięciu podstawowych technologii tworzenia witryn.

HTML, czyli zawartość dokumentu

HTML to język opisowy, w którym przy pomocy znaczników (inaczej: tagów) określamy co zawiera dana strona serwisu – mogą to być elementy takie jak: hiperłącza, obrazki, pola edycyjne, przyciski, tabele, listy numerowane, pojemniki na zawartość, akapity tekstu, nagłówki itd.

Ciekawostka

Znaczna część autorytetów w branży IT oraz autorów podręczników uważa, iż HTML nie jest językiem programowania – to prawda, gdyż HTML rzeczywiście jest jedynie językiem opisowym. To głównie dlatego, iż nie można go wykorzystać do podjęcia decyzji (instrukcja warunkowa), nie da się także z jego użyciem wykonać pętli, obsłużyć instrukcji wyboru czy zdefiniować własną funkcję.

Wspomniane znaczniki (tagi), to specjalne zapisy, które łatwo rozpoznać po obecności nawiasów ostrych: < oraz >. Rozważmy przykładowy fragment kodu HTML:

otwórz nawias ostrokątny h1 zamknij nawias ostrokątny Witaj Świecie wykrzyknik otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik h1 zamknij nawias ostrokątny.

To jest definicja nagłówka (ang. header) rozmiaru pierwszego – obecne są tutaj aż dwa znaczniki: otwierający: <h1> oraz zamykający: </h1> pomiędzy którymi znalazła się właściwa, tekstowa treść nagłówka. Początki naszej przygody z HTML polegać będą w znacznej mierze na przyswojeniu dużej liczby tagów o różnym zastosowaniu.

Nie przejmuj się jednak, jeżeli zaglądając do kodu źródłowego dowolnej witryny nie rozpoznasz przeznaczenia poszczególnych znaczników po ich nazwach – to przyjdzie z czasem, a najwięcej doświadczenia daje zawsze realizowanie własnych projektów.

Oprócz zawartości strony, w HTML określamy także istotne parametry witryny – na przykład tytułopis witryny w rezultatach wyszukiwania Google, język i zestaw znaków właściwy dla danego kraju – w naszym przypadku poprawnie należy zakodować polskie ogonki, np.: ą, ę, ś, ć, ź, ł.

CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów

Arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) to specjalne pliki służące do opisania wyglądu i położenia elementów witryny, zdefiniowanych uprzednio w HTML. Zawartość arkuszy stylów zapisana jest w języku CSS. Jest to również język opisowy, a nie pełnoprawny język programowania.

Ciekawostka

Dlaczego są to tzw. kaskadowe arkusze stylów? Otóż kaskada to rodzaj wodospadu, mającego budowę schodkową. Jest to wyraźna aluzja do potężnego mechanizmu dziedziczenia stylów przez elementy potomne w hierarchii dokumentu HTML. Mechanizm kaskadowości niejednokrotnie zaoszczędzi nam wiele pracy, gdyż unikniemy dzięki niemu potrzeby redeklaracji wielu zapisów zmieniających wygląd elementów.

W arkuszach stylów odnajdziemy zapisy w postaci:

selektor. otwórz nawias klamrowy. właściwość dwukropek wartość średnik. zamknij nawias klamrowy.

Mając to na uwadze rozważmy przykładowy fragment kodu CSS:

h1. otwórz nawias klamrowy. color dwukropek blue średnik. zamknij nawias klamrowy.

Zdefiniowany wcześniej w kodzie HTML nagłówek rozmiaru pierwszego został z użyciem selektora wybrany z całego dokumentu, po czym zmieniono właściwość (atrybut, cechę) tego obiektu – dokładnie jego kolor (ang. color). Tekst nagłówka zostanie zatem zapisany w witrynie niebieską czcionką (ang. blue).

W tym momencie nasz dociekliwy umysł zada sobie jeszcze jedno, nurtujące pytanie: Skąd wzięła się ta (dziwaczna na pozór) idea rozdzielenia zawartości witryny od warstwy jej wyglądu? Otóż ma to duży sens praktyczny – odczujemy to na przykład w momencie, gdy jednym wpisem w arkuszu CSS uda nam się zmienić kolor wszystkich nagłówków h1 w witrynie.

Staje się to możliwe, gdy wszystkie podstrony serwisu używają tego samego arkusza stylów. To potężny i genialny w swojej prostocie mechanizm i naturalna ewolucja od czasów gdy wygląd elementów witryny również określało się w HTML, np. z wielokrotnym używaniem tagów <font>:

otwórz nawias ostrokątny font color znak równości cudzysłów blue cudzysłów zamknij nawias ostrokątny Niebieski tekst otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik font zamknij nawias ostrokątny.

Na szczęście czasy miksowania zawartości witryny z warstwą jej wyglądu dzięki językowi CSS bezpowrotnie minęły.

Dodatkowe funkcjonalności po stronie klienta

JavaScript to pełnoprawny, skryptowy język programowania, w którym możemy stosować cały repertuar klasycznych konstrukcji językowych: instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, tablice, instrukcje wyboru, własne funkcje, klasy itd. Jest to więc przede wszystkim potężny front‑endowy silnik logiczny, za pomocą którego możemy tworzyć wyjątkowe od strony designu i interfejsu witryny.

Ważne!

JavaScriptu nie należy mylić z językiem Java, gdyż to zupełnie inna technologia.

Na samym początku przygody z tworzeniem stron internetowych, JavaScript używany jest najczęściej do ulepszenia interfejsu strony, wzbogacając ją o dodatkowe funkcjonalności, niedostępne w HTML czy CSS. Skrypty wykonane w JS pozwolą nam tworzyć efektowne slidery, animowane galerie zdjęć, wyskakujące panele z nawigacją, interaktywne menu, zegary odświeżające się co sekundę, animacje itd.

JavaScript umożliwia także zmianę wybranego fragmentu kodu HTML czy stylów CSS w dokumencie bez potrzeby nawiązania ponownej komunikacji z serwerem, czyli bez konieczności wysłania żądania HTTP zakończonego odświeżeniem całej zawartości płótna przeglądarki. Na ekranie możemy więc niejako „na żywo” dokonać przeróżnych działań:

 • zmienić slajd prezentacji,

 • kontynuować odliczanie zegara co sekundę,

 • pokazać w galerii zdjęć widok pełnej fotografii po kliknięciu na miniaturkę,

 • wysunąć dodatkowy panel z menu nawigacyjnym w animowany sposób.

Jako pełnoprawny język programowania JavaScript potrafi podejmować decyzje w zależności od zaistniałych okoliczności, stąd często w kontekście JS mówi się o programowaniu zdarzeniowym. Takim zdarzeniem (ang. event) może być np. upływ zadanej ilości czasu, wczytanie zawartości plików witryny lub (najczęściej) kliknięcie czegoś. Zadaniem programisty jest więc przygotować kod własnej funkcji realizującej odpowiednią obsługę takiego zdarzenia.

Rozważmy jako przykład serwis YouTube – inne działania zostaną wykonane w witrynie, kiedy na przykład:

 • klikniemy przycisk pauzy na pasku narzędziowym odtwarzania filmu,

 • przyznamy łapkę w górę pod ciekawym filmem,

 • prześlemy komentarz o treści: Pierwszy!,

 • zasubskrybujemy treści wybranego kanału,

 • klikniemy miniaturkę nowego teledysku w sekcji polecanych filmów,

 • zmienimy rozmiar okna przeglądarki.

Najlepsze witryny w sieci zdecydowanie są interaktywne i żywo reagują na nasze poczynania. I dlatego właśnie potrzebujemy potężnego front‑endowego języka programowania, który przejmie obsługę tego wszystkiego, co użytkownik może w interfejsie witryny np. wskazać, kliknąć, wpisać, rozwinąć, zmienić rozmiar itd.

Ponadto, ważny mechanizm responsywnościresponsywnośćresponsywności stron internetowych również jest podszyty kodem źródłowym skryptów JS, realizujących odpowiednie zmiany rozmiaru i rozmieszczenia elementów.

Koniecznie zwróćmy jednak uwagę, że nie wszystkie działania internauty można obsłużyć jedynie po stronie klienta. Na przykład fakt oddania łapki w górę pod filmem powinien jednak zostać zapisany w bazie danych na serwerze. Podobnie subskrypcja kanału, logowanie na własne konto, wysłanie wiadomości etc. I tu na scenę wkraczają technologie back‑endowe, realizowane na serwerze.

Ważne!

JavaScript nie jest językiem tylko front‑endowym. Owszem, na samym początku swojej przygody, używamy go najczęściej do polepszenia interaktywności interfejsu witryny w przeglądarce klienta. Z czasem jednak przekonamy się, że to był jedynie wstęp do prawdziwej potęgi tego języka – w wielu zastosowaniach JavaScript spełnia obecnie także rolę back‑endową. Są to między innymi technologie: AJAX oraz Node.js.

Mechanika działania na serwerze

Pierwszy język back‑endowy, z którym będziesz mieć styczność to PHP. Podobnie jak JavaScript jest to pełnoprawny, skryptowy język programowania, jednak wykonywany przez procesor serwera, a nie lokalnej maszyny klienta.

PHP obsłuży na serwerze mechanikę (logikę) algorytmu logowania, zapewni obsługę koszyka w sklepie internetowym, wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym etc.

Pliki (skrypty) PHP znajdują się tylko na serwerze, w ogóle nie trafią na komputer lokalny.

Rozważmy proces logowania do dowolnego serwisu, który umożliwia posiadanie własnego konta. W naszej przeglądarce uzupełniamy wówczas login i hasło, po czym klikamy na przycisk z napisem Zaloguj. W tym momencie następuje komunikacja z serwerem z użyciem protokołu HTTP.

Jednak teraz nasz komputer lokalny nie prosi już tylko o przesłanie mu strony głównej – teraz przysłaliśmy serwerowi także swój login i hasło, oczekując że ten wpuści nas na nasze spersonalizowane konto.

Na serwerze znajduje się skrypt z rozszerzeniem .php, który zostaje wykonany przez procesor serwera. Nazwa tego pliku była przypisana do kliknięcia przycisku Zaloguj w formularzu logowania. To stąd serwer wiedział, który konkretny skrypt PHP wywołać w tym przypadku do pracy.

Podczas przetwarzania kodu skryptu logowania przez procesor serwera, odczytane są przesłane przez nas dane dostępowenastępuje połączenie z bazą danych, celem sprawdzenia czy znajduje się w niej użytkownik o takim loginie i haśle. O technologiach obsługujących działanie bazy danych porozmawiamy już w następnej sekcji tego e‑materiału.

RAoK3fRupqNaW1
Ilustracja interaktywna
1. Klient wpisuje adres witryny w przeglądarce, generując tzw. żądanie (ang. HTTP request).,
2. Na dysku serwera znajduje się żądany przez klienta skrypt – kod źródłowy PHP znajdujący się w dokumencie zostaje przetworzony przez program php.exe znajdujący się również na dysku twardym serwera.,
3. W razie potrzeby skrypt PHP komunikuje się z bazą danych, która również znajduje się na dysku serwera.,
4. Po przetworzeniu całego kodu PHP wysłana zostaje odpowiedź (ang. HTTP response) jako pliki HTML, CSS i JS, które odpowiednio wyrenderuje przeglądarka na komputerze klienta.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Natomiast w zależności od udzielonej przez bazę danych odpowiedzi, skrypt PHP musi podjąć decyzję: jeżeli dane były poprawne (istnieje użytkownik o takim loginie i haśle) to do klienta zostaje odesłany spersonalizowany profil osobisty – udało nam się zalogować!

Lecz jeżeli dane logowania okazały się błędne, to skrypt PHP przekieruje internautę z powrotem do formularza logowania, wyświetlając dodatkowo informację, że wprowadzono niepoprawny login lub hasło.

To jest właśnie przykład mechaniki realizowanej po stronie serwera - to między innymi podejmowanie decyzji oraz obsługa wprowadzania lub wyjmowania informacji z bazy danych. Technologie back‑endowe możemy sobie wyobrazić jako serwerowy silnik obsługujący zdalne funkcjonalności aplikacji internetowej.

Oprócz popularnego języka PHP, do realizowania funkcjonalności serwerowych możemy użyć między innymi tych alternatywnych języków programowania: Python, Ruby, Java, C#, Go, Rust, Node.js.

Zaplecze bazodanowe serwisu

Bazy danych stanowią kluczowy element funkcjonowania wielu aplikacji internetowych, gdyż przechowują one informacje niezbędne do jej działania. Np. internetowa księgarnia przechowuje w bazie danych konta użytkowników (w tym ich dane osobowe, adresy mailowe, hasła), historię dokonanych przez klientów zamówień, jak również wszystkie możliwe do zakupienia książki.

Ta warstwa działania witryny to tzw. system zarządzania bazą danych, w skrócie DBMS (ang. Database Management System). Do najpopularniejszych rozwiązań obecnych na rynku należą systemy: MySQL firmy Oracle wraz w darmową wersją MariaDB, PostgreSQL opracowany na uniwersytecie w Berkeley oraz FireBird korporacji Borland.

Natomiast SQL (ang. Structured Query Language) to język zapytań (kwerend) wysyłanych do bazy danych, który jest wykorzystywany przez zdecydowaną większość współczesnych systemów DBMS.

Zapytania najczęściej umieszczamy wewnątrz skryptów back‑endowych (na przykład skryptów PHP, gdyż to one współpracują z bazami danych celem wygenerowania odpowiedzi HTTP na żądanie użytkownika.

Podsumowanie

Gratulacje! Właśnie poznaliśmy i omówiliśmy pięć podstawowych aspektów działania witryny internetowej:

 1. Zawartość dokumentu (HTML).

 2. Wygląd i położenie elementów strony (CSS).

 3. Skryptowy język programowania po stronie klienta (JavaScript).

 4. Skryptowy język programowania na serwerze (np. PHP, Python, Ruby).

 5. System zarządzania bazą danych (np. MariaDB, PostgreSQL) wraz ze strukturalnym językiem zapytań SQL obsługującym komunikację z bazą danych.

Pamiętajmy także, że cała ta synergiczna współpraca wymienionych powyżej technologii oparta jest na fundamencie tzw. architektury klient‑serwer oraz na działaniu protokołu HTTP.

Ostatnim aspektem tworzenia witryn internetowych, który omówimy w tym materiale jest wybór narzędzia do pisania swoich pierwszych kodów źródłowych we wspomnianych pięciu podstawowych technologiach.

Wybór edytora kodu źródłowego

Zanim będzie można dokonać wyboru odpowiedniego narzędzia do pracy, warto wyjaśnić różnicę pomiędzy edytorem kodu a tzw. środowiskiem IDE.

Edytor kodu źródłowego to program komputerowy umożliwiający nam wygodne pisanie linii kodu: podświetla składnię, numeruje kolejne linie, umożliwia zaawansowaną edycję źródła witryny (wyszukiwanie i zamiana tekstu, system podpowiedzi, konfiguracja kodowania znaków).

Często też edytory pozwalają nam zastosować tzw. tematy (skórki) – otrzymujemy do wyboru wiele różnych szablonów kolorystycznych, co ułatwia spersonalizowanie procesu pisania własnego kodu.

Przykłady popularnych edytorów kodu:

 • Notepad++,

 • Sublime Text 2,

 • Atom,

 • Microsoft Visual Studio Code,

 • KompoZer,

 • Brackets.

IDE (ang. Integrated Development Environment), czyli tzw. zintegrowane środowisko programistyczne. Jest to już nie tylko edytor kodu, ale cały zestaw narzędzi pozwalających między innymi: wygodnie debugowaćdebugowaniedebugować kody źródłowe, testować tworzone skrypty i dbać o porządek w strukturze dyskowej i etapach realizacji dużych projektów.

Ważnym czynnikiem przy wyborze może okazać się także wysoka cena takiego zaawansowanego zestawu narzędzi, choć oczywiście istnieją wersje darmowe do użytku akademickiego.

Przykłady popularnych zintegrowanych środowisk programistycznych:

 • PhpStorm,

 • Microsoft Visual Studio,

 • Eclipse,

 • Aptana Studio,

 • NetBeans.

Oczywiście różnica pomiędzy edytorem a środowiskiem IDE często bywa płynna. W internecie spotkamy się także z próbami uczynienia z edytora kodu zintegrowanego środowiska poprzez dołączanie do jego wersji podstawowej dużej liczby wtyczekwtyczkawtyczek, stale opracowywanych przez społeczność zgromadzoną wokół danego narzędzia.

Podobnie, jeśli na początku swojej przygody używamy tylko elementarnych opcji środowiska IDE, to w zasadzie niczym nie różni się to od używania prostego edytora. Nie jest też tak, iż pisanie w IDE automatycznie uczyni z kogokolwiek lepszego programistę.

Co zatem wybrać? Na poziomie szkoły średniej, a już na pewno w pierwszych kontaktach z tworzeniem stron internetowych, wystarczy jakikolwiek edytor podświetlający składnię i posiadający ciemną, oszczędzający oczy skórkę tła (oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby było to od razu IDE). Reguła jest prosta: dokonaj wyboru na podstawie subiektywnego odczucia przyjemności pisania kodu w danym programie.

Nie poświęcaj jednak zbyt wiele uwagi bawieniu się tematami kolorystycznymi oraz dodatkowymi funkcjami oferowanymi przez wtyczki edytorów – przede wszystkim pracuj z kodem!

Do świadomego wyboru swojego docelowego środowiska naturalnie powrócisz na etapie szlifowania własnych umiejętności, czyli już po opanowaniu podstaw tworzenia witryn.

Słownik

strona statyczna
strona statyczna

witryna internetowa pasywnie prezentująca treść, nie udostępniająca form personalizowania doświadczenia dla użytkownika np. poprzez możliwość założenia własnego konta w serwisie; przykładem może być prosta strona‑wizytówka osoby lub firmy

usługa FTP
usługa FTP

(ang. File Transfer Protocol) – protokół transferu plików, jest to wspomagana dedykowaną aplikacją możliwość transferu plików z komputera lokalnego na dysk serwera

debugowanie
debugowanie

(ang. debugging) – wspomagany komputerowo proces systematycznego lokalizowania oraz redukowania liczby błędów w oprogramowaniu; program wspomagający i automatyzujący ten proces nazywamy z j. ang. debuggerem

temat, skórka
temat, skórka

(ang. theme) – plik lub zestaw plików konfiguracyjnych, które zmieniają wygląd interfejsu edytora kodu źródłowego, w tym szczególnie schemat kolorów używanych do podświetlania składni wybranego języka oraz tła całego pola tekstowego w programie

wtyczka
wtyczka

(ang. plugin) – moduł z dodatkowymi plikami, które rozszerzają możliwości oryginalnego edytora pobranego i zainstalowanego w jego wersji podstawowej

responsywność
responsywność

wspierany przez języki CSS i JavaScript mechanizm dopasowywania sposobu wyświetlania strony internetowej do aktualnie dostępnego rozmiaru okna przeglądarki; szczególnie istotnie wpływa na poprawę komfortu użytkowania witryny na urządzeniach mobilnych

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida