Polecenie 1

Zapoznaj się z infografiką.

RQufrPdU34n5p1
Mapa interaktywna.
Lista elementów:
Tło Front-end:
Technologie webowe, których kody źródłowe wykonywane są przez przeglądarkę klienta i do których może zupełnie otwarcie zajrzeć każdy internauta (są jawne)
HTML Zawartość dokumentu
CSS Wygląd i położenie elementów strony
JavaScript Pełnoprawny, skryptowy język programowania, zapewnia obsługę zdarzeń w interfejsie witryny
Edytor kodu Program komputerowy umożliwiający wygodne pisanie kodu źródłowego,
np. Notepad++, Sublime text 2, MS Visual Studio Code, Atom, Brackets, KompoZer
IDE: Zintegrowane środowisko programistyczne, np. PhyStorm, Eclipse, MS Visual Studio, Aptana, NetBeans
Back-end technologie webowe, których kody źródłowe wykonywane są przez procesor serwera (są utajnione)
PHP, Python, Ruby: Pełnoprawne, skryptowe języki programowania na serwerze, czyli obsługa mechaniki działania witryny
MariaDB, PostgreSQL System zarządzania bazami danych
SQL Strukturalny język zapytań, który obsługuje komunikację z bazami danych
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.