Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RefftdWRS1FQC
Połącz w pary poniższe języki z właściwym dla nich opisem: HTML Możliwe odpowiedzi: 1. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany u klienta, 2. język zapytań kierowanych do bazy danych współpracującej z witryną, 3. język opisowy, określający jak wyglądają elementy znajdujące się na stronie, 4. język opisowy, określający jakie elementy znajdują się na stronie, 5. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany na serwerze CSS Możliwe odpowiedzi: 1. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany u klienta, 2. język zapytań kierowanych do bazy danych współpracującej z witryną, 3. język opisowy, określający jak wyglądają elementy znajdujące się na stronie, 4. język opisowy, określający jakie elementy znajdują się na stronie, 5. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany na serwerze PHP Możliwe odpowiedzi: 1. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany u klienta, 2. język zapytań kierowanych do bazy danych współpracującej z witryną, 3. język opisowy, określający jak wyglądają elementy znajdujące się na stronie, 4. język opisowy, określający jakie elementy znajdują się na stronie, 5. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany na serwerze JavaScript Możliwe odpowiedzi: 1. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany u klienta, 2. język zapytań kierowanych do bazy danych współpracującej z witryną, 3. język opisowy, określający jak wyglądają elementy znajdujące się na stronie, 4. język opisowy, określający jakie elementy znajdują się na stronie, 5. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany na serwerze SQL Możliwe odpowiedzi: 1. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany u klienta, 2. język zapytań kierowanych do bazy danych współpracującej z witryną, 3. język opisowy, określający jak wyglądają elementy znajdujące się na stronie, 4. język opisowy, określający jakie elementy znajdują się na stronie, 5. pełnoprawny, skryptowy język programowania wykonywany na serwerze
1
Ćwiczenie 2
RW6wJFzbsH8Jt
Aby opublikować witrynę w internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu/usługi: Możliwe odpowiedzi: 1. JSON, 2. FTP, 3. HTTP, 4. AJAX
2
Ćwiczenie 3
R1R0K7yvMER3n
Przypisz podane poniżej nazwy oprogramowania do właściwej grupy ich zastosowania: Zintegrowane środowisko programistyczne Możliwe odpowiedzi: 1. MariaDB, 2. Sublime Text 2, 3. Notepad++, 4. Microsoft Visual Studio Code, 5. PhpStorm, 6. Microsoft Visual Studio, 7. MySQL, 8. PostgreSQL Edytor kodu źródłowego Możliwe odpowiedzi: 1. MariaDB, 2. Sublime Text 2, 3. Notepad++, 4. Microsoft Visual Studio Code, 5. PhpStorm, 6. Microsoft Visual Studio, 7. MySQL, 8. PostgreSQL System zarządzania bazą danych Możliwe odpowiedzi: 1. MariaDB, 2. Sublime Text 2, 3. Notepad++, 4. Microsoft Visual Studio Code, 5. PhpStorm, 6. Microsoft Visual Studio, 7. MySQL, 8. PostgreSQL
2
Ćwiczenie 4
R815RCVfjBeDE
Wskaż wszystkie zdania PRAWDZIWE: Możliwe odpowiedzi: 1. HTML to pełnoprawny, skryptowy język programowania, 2. JavaScript nie jest językiem tylko front‑endowym, 3. CSS to język tylko opisowy, 4. PHP to język skryptowy interpretowany po stronie klienta, 5. SQL to język do komunikacji z arkuszami stylów
2
Ćwiczenie 5
REjACY9pDGCpf
Wstaw do definicji odpowiednie, brakujące elementy: Do skryptów front-endowych 1. klienta, 2. nie może, 3. serwera, 4. może zajrzeć każdy internauta, są --- jak to mówimy --- jawne.
Kody źródłowe tych skryptów wykonywane są przez procesor 1. klienta, 2. nie może, 3. serwera, 4. może.

Do skryptów back-endowych 1. klienta, 2. nie może, 3. serwera, 4. może zajrzeć każdy internauta, są --- jak to mówimy --- utajnione.
Kody źródłowe tych skryptów wykonywane są przez procesor 1. klienta, 2. nie może, 3. serwera, 4. może.
3
Ćwiczenie 6
REplpGG5p7FKo
Co to jest DBMS? Możliwe odpowiedzi: 1. Język zapytań kierowanych do bazy danych, 2. System zarządzania bazą danych, 3. Skryptowy język programowania po stronie serwera, 4. Kaskadowy arkusz stylów do opisu wyglądu witryny
3
Ćwiczenie 7
R1UJswOySn1j8
Wstaw podane poniżej języki do właściwej grupy, zgodnie z ich przeznaczeniem: Technologie front-endowe Możliwe odpowiedzi: 1. HTML, 2. PHP, 3. SQL, 4. Python, 5. CSS, 6. Ruby, 7. Node.js Technologie back-endowe Możliwe odpowiedzi: 1. HTML, 2. PHP, 3. SQL, 4. Python, 5. CSS, 6. Ruby, 7. Node.js
3
Ćwiczenie 8
RJuoqXnEgCFUx
Wskaż listę zawierającą jedynie technologie back-endowe: Możliwe odpowiedzi: 1. Python, PHP, CSS, 2. Node.js, AJAX, MySQL, 3. Ruby, HTML, PostgreSQL, 4. HTML, CSS, JavaScript