Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Igraszki z diabłem. Początki i kontynuacja

R5AZsaJ1wydt51
Vaclav Kliment Klicpera (1792–1859)
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W XIX wieku teatr czeski rozwinął się dzięki wszechstronnemu twórcy Vaclavovi Klimentowi Klicperze. Był on dramatopisarzem (pisał komedie, dramaty historyczne, wodewile), prozaikiem i poetą, który zaangażował się w popularyzację czeskiej literatury. Szczególną cechą utworów Klicpery było pokazywanie bohaterów w komicznych sytuacjach, ale także w chwilach, gdy rozważali poważniejsze problemy.

RQuXLu69uTE6B1

Drugim twórcą, który miał wpływ na kształtowanie się czeskiego teatru, był Josef Kajetan Tyl (miłość do teatru obudził w nim wspomniany wcześniej Klicpera) – dramaturg, tłumacz, reżyser, aktor amator. Jego dzieła silnie oddziaływały na czeską publiczność dzięki umiejętnemu łączeniu świata realistycznego z fantastycznym i podkreślaniu komizmu w życiu codziennym.

W 1899 miała miejsce prapremiera jednej z najsłynniejszych oper Antonina Dvořáka Diabeł i Kasia. To utwór, którego bohaterką jest wiejska dziewczyna zakochana w tańcu. Wielka pasja nie przeszkadza jej tańczyć nawet z diabłem Marbuelem. Dzieło stanowi ukłon kompozytora w stronę czeskiego folkloru: fabuła oparta jest na czeskiej baśni ludowej, a librettolibrettolibretto cechuje się dowcipnym językiem.

libretto

Jan Drda

RFd6fJTfucHXQ1
Jan Drda
Źródło: domena publiczna.

Wspomniani twórcy mieli pewien wpływ na twórczość Jana Drdy, który bardzo wcześnie zaczął pisać opowiadania i sztuki teatralne. Mając zaledwie 17 lat, redagował teksty do gazet i czasopism, a po kilku latach został redaktorem „Lidovych Novin” i autorem licznych felietonów i reportaży. Zadebiutował powieścią Miasteczko na dłoni (1940), a z inspiracji postaciami Sindbada Żeglarza, Don Kichota i Sowizdrzała powstały Wędrówki Piotra Arcyłgarza. W 1960 r. napisał Zapomnianego diabła, klechdęklechdaklechdę nawiązującą do obyczajów i wierzeń ludowych.

Najbardziej znanym jego utworem jest komedia Igraszki z diabłem (1945). Utwór ten wyrósł z tradycji czeskiego teatru ludowego. Igraszki… są zatem pogodną komedią o nieskomplikowanej fabule, odwołującą się do folkloru. Sztuka w czytelny sposób przekazuje uniwersalne treści, wykorzystuje i przetwarza znane motywy, w tym motyw odwiecznej walkę dobra ze złem. Zabawny, błyskotliwy i dynamiczny język, prosta scenografia, wyraźnie skonstruowani bohaterowie to charakterystyczne elementy tej komedii.

Prapremiera spektaklu Igraszki z diabłem miała miejsce w Stavovskim divadle w Pradze w 1945 r. Przyniosła autorowi – dramaturgowi i beletryście – największą popularność, weszła do żelaznego repertuaru nie tylko czeskich teatrów. Polska premiera została przygotowana przez Leona Schillera w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi w 1948 r. Ta wersja sceniczna dramatu Drdy spotkała się z wielkim uznaniem z powodu gry aktorskiej, zastosowania motywów czeskich (choć nie tylko) pieśni ludowych i wszechobecnej muzyki jako środka stylizacyjnego.

Spektakl Jana Drdy wciąż cieszy się uznaniem – świadczą o tym liczne adaptacjeadaptacjaadaptacje, również lalkowe (1952 – reż. Władysław Jarema, 2002 – reż. Ewa Giedrojć, 2006 – reż. Petr Nosalek), a nawet słuchowiska (1954) i opera (1963 – reż. Ludvik Podest).

RTbyY5zrxCxc1
Lucjusz Magister i Marcin Kabat.
Kadr ze spektaklu Igraszki z diabłem w reż. T. Lisa, tylko do użytku edukacyjnego

Znakomitą interpretacją sceniczną jest spektakl z 1979 r. w reżyserii Tadeusza Lisa, który świetnie wykorzystał możliwości ówczesnej telewizji.

Krytycy podkreślają znakomite kreacje aktorskie, humor języka, postaci i sytuacji. Dialogi są żywe i zabawne. Kontrasty, elementy groteskigroteskagroteskifarsyfarsafarsy stanowią dodatkowy atut spektaklu. Widowisko – podobnie jak pierwowzór literacki – silnie nawiązuje do tradycji ludowych i korzysta ze znanych motywów: pustelnika, żołnierza, anioła, diabła, królewny i służącej. W naturalny sposób mieszają się elementy sacrum i profanum, niewinność i pokusa, grzech i nawrócenie.

Tadeusz Lis

Tadeusz Lis urodził się w 1943 roku. W 1973 ukończył Wydział Reżyserii Filmowej PWSFTviT w Łodzi. Znany przede wszystkim jako reżyser spektakli telewizyjnych. Do najsłynniejszych należą: Judyta, Sonety do Laury, Pablo Neruda – Chile, Piknik, Pelikan, Wielka liczba, Marcowy kawaler, Dom na granicy, Pan Jowialski, Zapomniany diabeł. Realizacja Igraszek z diabłem zyskała popularność i przyniosła reżyserowi rozgłos, a spektakl trafił do Złotej Setki Teatru Telewizji.

Zarys fabuły

Akcja sztuki Jana Drdy nie należy do skomplikowanych. To komedia o przygodzie prostodusznego żołnierza, Marcina Kabata, który powraca z wojny. Nieoczekiwanie dla siebie spotyka diabły, które zabierają mu cyrografy podpisane krwią przez królewnę Disperandę i jej służkę Kasię. Młode kobiety podpisały cyrografy i chciały oddać dusze diabłom, bo te obiecały im mężów. Kabat postanowił udać się do samego piekła, by wydrzeć diabłom dokumenty i w ten sposób uratować od mąk piekielnych dusze kobiet. Oczywiście misja ta kończy się powodzeniem, ale wcześniej na swojej drodze dzielny wojak spotyka i Pustelnika, i rozbójnika, i Anioła, co łączyć się będzie z moralizatorskim przesłaniem dzieła.

Słownik

adaptacja
adaptacja

(łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie tekstu literackiego do wystawienia na scenie (adaptacja sceniczna lub teatralna) lub do sfilmowania (adaptacja filmowa); reżyser, podporządkowując tekst literacki własnej wizji inscenizacyjnej, dokonuje zmian w utworze, może np. dowolnie zmieniać układ tekstu, kreacje bohaterów, porządek wydarzeń, rezygnować z niektórych wątków, dodawać nowe

archetyp
archetyp

(gr. arche – początek, typos – typ) 1. pierwowzór, prototyp jakiejś postaci, zdarzenia, motywu, symbolu lub schematu; 2. w psychoanalitycznej teorii C. G. Junga: wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny wzorzec reagowania i postrzegania świata

farsa
farsa

(fr. farce) – lekka komedia o żywej akcji

groteska
groteska

(fr. grotesque – dziwaczny, dziwaczność) – określenie szczególnego rodzaju komizmu, którego właściwością jest odrzucenie przyjętych zasad prawdopodobieństwa, prowadzące do powstania zdeformowanego, obrazu rzeczywistości; charakterystyczne dla groteski jest współwystępowanie elementów tragizmu i komizmu, czy kontrastu, które służą celom satyrycznym lub parodystycznym; utwór literacki o elementach komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych, karykaturalnych

klechda
klechda

podanie ludowe związane z miejscowymi obyczajami, wierzeniami i tradycjami

synkretyzm
synkretyzm

(gr. synkrētismós – sojusz miast kreteńskich) – zjawisko występowania w utworach literackich elementów typowych dla różnych rodzajów literackich lub gatunków literackich (wówczas mówi się o synkretyzmie rodzajowym lub gatunkowym); w Panu Tadeuszu można zaobserwować synkretyzm gatunkowy (współwystępowanie założeń typowych dla eposu, powieści, gawędy, sielanki i elegii) i rodzajowy: wierszowana forma jest typowa dla liryki, zaś rozbudowana fabuła - dla epiki