Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wiesz już, że graniastosłup o podstawie n-kąta ma 2n krawędzi podstawy oraz n krawędzi bocznych. Wiesz również, że w graniastosłupach prostych krawędzie podstawy są prostopadłe do krawędzi bocznych, a także, że krawędzie boczne są do siebie równoległe.

Pora poznać inne, ważne odcinki w graniastosłupie.

Wysokość graniastosłupa

Wysokość graniastosłupa jest to odcinek łączący płaszczyzny różnych podstaw, którego długość jest równa odległości między płaszczyznami podstaw. Wysokość graniastosłupa jest prostopadła do płaszczyzny podstawy, tym samym jest prostopadła do każdej prostej leżącej w tej płaszczyźnie. Wysokość graniastosłupa będziemy oznaczać literą H.

RFx3XMBt4Kl4m

W graniastosłupie prostym wysokością graniastosłupawysokość graniastosłupawysokością graniastosłupa jest każda z krawędzi bocznych.

Rw86TGZ3mbPve
Przykład 1

W graniastosłupie pochyłym jak na rysunku poniżej wysokość graniastosłupa poprowadzona z wierzchołka E przecina płaszczyznę dolnej podstawy w punkcie I. Odcinek AI ma długość 3, a krawędź boczna 5. Obliczymy długość wysokości tego graniastosłupa.

R1Nwo0quEZwrZ

Rozwiązanie

Umieśćmy dane na rysunku.

R1U4KhN4ef2yV

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta AIE mamy H2+32=52. A stąd H=4.

Przekątna ściany bocznej

Przekątne równoległoboków, które są ścianami bocznymi graniastosłupa, nazywamy przekątnymi ścian bocznych. Każdy graniastosłup ma dwukrotnie więcej przekątnych ścian bocznych niż samych ścian bocznych. Przekątne ścian bocznych będziemy oznaczać literką p lub pi (dla i=1, 2, 3,).

Przykład 2

Podstawą graniastosłupa na rysunku jest kwadrat. Określimy przekątne tego graniastosłupa.

RYmEjyOL2umYu

Rozwiązanie

Przez p1, p2, p3, p4 oznaczyliśmy cztery różne przekątne ścian bocznychprzekątna ściany bocznej granastosłupaprzekątne ścian bocznych tego graniastosłupa.

Mamy dwa rodzaje ścian bocznych, dlatego też cztery różne przekątne ścian bocznych. Przekątne p3p4 są przekątnymi ścian przedniej i tylnej, a p1p2 ścian lewej i prawej.

W graniastosłupie prostym przekątne tej samej ściany bocznej są równe. W graniastosłupie prawidłowym wszystkie przekątne ścian bocznych są równe.

Przekątna podstawy

Jeżeli podstawa ma co najmniej cztery boki, to przekątne wielokąta w podstawie nazywamy przekątnymi podstawy.

Przypomnijmy, że przekątna kwadratu o boku a ma długość a2.

Sześciokąt foremny o boku długości a ma dwa rodzaje przekątnych: dłuższą, której długość wynosi 2a i krótszą o długości a3.

RJAgY7JhlD8PC

Przekątna graniastosłupa

Odcinek łączący dwa wierzchołki różnych podstaw nie leżący na jednej ścianie nazywamy przekątną graniastosłupa. Aby graniastosłup miał przekątną bryły, wielokąt w jego podstawie musi mieć co najmniej cztery boki.

Przykład 3

W graniastosłupie pięciokątnym przedstawionym na rysunku poniżej określimy rodzaje odcinków o końcu w punkcie B.

RSY0tnNt2peDK

Rozwiązanie

Z wierzchołka B poprowadzono pięć odcinków do wierzchołków drugiej podstawy. Odcinek BG jest krawędzią boczną graniastosłupa, odcinki BFBH są przekątnymi ścian bocznych, odcinki BI, BJprzekątnymi graniastosłupaprzekątna graniastosłupaprzekątnymi graniastosłupa.

Wniosek

Z każdego wierzchołka jednej z podstaw (w kształcie n-kąta) graniastosłupa można poprowadzić n-3 przekątnych graniastosłupa, dwie przekątne ścian bocznych i jedną krawędź boczną.

Uwaga!

W graniastosłupie prostym przekątna graniastosłupa, przekątna podstawy i krawędź boczna są bokami tego samego trójkąta prostokątnego.

RFC92LPhejZbS
ROZWIĄZANIE
Przykład 4

W pewnym momencie animacji wierzchołki zostają oznaczone literami. Nazwiemy wszystkie krawędzie podstawy, krawędzie boczne i ściany tego graniastosłupa.

RBNN5p6EL0M3F
Na animacji przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie siedmiokąta. Wyświetlono kolejno następujące pytania oraz odpowiedzi. Jak nazywa się przedstawiona bryła? Odpowiedź brzmi graniastosłup siedmiokątny. Kolejne pytanie dotyczy ilości wierzchołków. Na animacji pogrubiono każdy z nich od A do H, jest ich czternaście. Kolejno zadano pytanie o ilość wierzchołków w dolnej podstawie, odpowiedź brzmi siedem. Następne pytanie to ile przekątnych wychodzi z jednego wierzchołka. Na animacji zaznaczono jeden wierzchołek podstawy dolnej, z którego wychodzą linie przerywane do czterech wierzchołków podstawy górnej. Odpowiedź to cztery. Ostatnie pytanie dotyczy ilości przekątnych wychodzących ze wszystkich wierzchołków naraz. Z każdego wierzchołka dolnej podstawy wychodzi 4 linie przerywane do każdego z siedmiu wierzchołków podstawy górnej. Stąd więc, odpowiedz brzmi dwadzieścia osiem.

Sprawdzimy rozwiązanieROZWIĄZANIErozwiązanie.

Słownik

wysokość graniastosłupa
wysokość graniastosłupa

odcinek łączący płaszczyzny różnych podstaw, którego długość jest równa odległości między płaszczyznami podstaw

przekątna ściany bocznej granastosłupa
przekątna ściany bocznej granastosłupa

przekątna równoległoboku, który jest ścianą boczną graniastosłupa

przekątna graniastosłupa
przekątna graniastosłupa

odcinek łączący dwa wierzchołki różnych podstaw nie leżące na jednej ścianie graniastosłupa