Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią infografiki. Graniastosłupy zbudowane na wskazanych podstawach znajdziesz pod przyciskami.

RUMxsX7S2xll3
Na grafice przedstawiono dwa siedmiokąty foremne, które stanowią podstawy graniastosłupa prawidłowego. Na pierwszym z nich, zaznaczono 7 dłuższych przekątnych podstawy. Po kliknięciu na rysunek, pojawia się graniastosłup prawidłowy zbudowany na wskazanej podstawie. W jego przestrzeni obrysowano trójkąt, którego dłuższa przyprostokątna pokrywa się z jedną z dłuższych przekątnych podstawy, kolejna przyprostokątna stanowi krawędź graniastosłupa, natomiast przeciwprostokątna jest przekątną graniastosłupa. Na drugim siedmiokącie zaznaczono 7 krótszych przekątnych podstawy. Po kliknięciu na rysunek, pojawia się graniastosłup prawidłowy. W jego przestrzeni obrysowano trójkąt. Jego przyprostokątna pokrywa się z jedną z krótszych przekątnych podstawy, kolejna przyprostokątna stanowi krawędź graniastosłupa, natomiast przeciwprostokątna jest przekątną graniastosłupa.
Polecenie 2

Zwróć uwagę na związek pomiędzy przekątnymi podstawy a przekątnymi graniastosłupów prawidłowych. Ile różnej długości przekątnych będzie miał graniastosłup prawidłowy:

  1. pięciokątny,

  2. dziesięciokątny?

Polecenie 3

Dany jest graniastosłup prawidłowy jak na rysunku.

R100O0pfezM7v

Ustal, które z przekątnych graniastosłupa na rysunku są tej samej długości.