Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1W3DQi4m6B5f
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1VO5sGPwxuSH
Który z poniżej opisanych graniastosłupów, nie ma przekątnych graniastosłupa? Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Graniastosłup prosty o podstawie trójkąta., 2. Graniastosłup czworokątny, którego podstawa stanowi połączenie dwóch pochylonych trójkątów o wspólnej podstawie., 3. Graniastosłup prosty czworokątny., 4. Graniastosłup pochyły ośmiokątny, którego podstawa kształtem przypomina gwiazdę.
1
Ćwiczenie 2

W graniastosłupie pięciokątnym zaznaczone zostały pewne odcinki.

R1A2WmYzWAJFW
R19KpRW6gULBg
AF Możliwe odpowiedzi: 1. krawędź boczna, 2. wysokość graniastosłupa, 3. przekątna ściany bocznej, 4. przekątna graniastosłupa, 5. przekątna podstawy BE Możliwe odpowiedzi: 1. krawędź boczna, 2. wysokość graniastosłupa, 3. przekątna ściany bocznej, 4. przekątna graniastosłupa, 5. przekątna podstawy CI Możliwe odpowiedzi: 1. krawędź boczna, 2. wysokość graniastosłupa, 3. przekątna ściany bocznej, 4. przekątna graniastosłupa, 5. przekątna podstawy DFG Możliwe odpowiedzi: 1. krawędź boczna, 2. wysokość graniastosłupa, 3. przekątna ściany bocznej, 4. przekątna graniastosłupa, 5. przekątna podstawy IK Możliwe odpowiedzi: 1. krawędź boczna, 2. wysokość graniastosłupa, 3. przekątna ściany bocznej, 4. przekątna graniastosłupa, 5. przekątna podstawy
2
Ćwiczenie 3
RzUBtf720kblJ
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 4

Graniastosłup na rysunku jest prawidłowy, w którym wysokość jest dłuższa od krawędzi podstawy. Ustaw odcinki a, b, c, d, e w kolejności malejącej długości.

RIQmE3G4vfi4N
R1Ae8PYxuibwc
Elementy do uszeregowania: 1. e, 2. b, 3. c, 4. d, 5. a
2
Ćwiczenie 5

Graniastosłup na rysunku jest prawidłowy.

R1ORFvPVLHAlH
Rsf3NI4yjxZSG
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 6

W podstawie graniastosłupa prostego znajduje się trapez równoramienny ABCD. Na rysunku zaznaczono wszystkie przekątne tego graniastosłupa.

RzkCgbvaCh1LV
R1CE69YDTUOtC
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
3
Ćwiczenie 7
R15up2KUUPSlY
Ile przekątnych graniastosłupa ma graniastosłup o podstawie dziesięciokąta? Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 70, 3. 140, 4. 90
3
Ćwiczenie 8

Uzasadnij, że w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym trójkąt, którego bokami są przekątne graniastosłupa wychodzące z jednego wierzchołka i krawędź podstawy, jest trójkątem prostokątnym.