Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

W demokracji system władzy powinien być tak skonstruowany, aby obywatele mogli czuć się uczestnikami procesów rządzenia. Wydaje się, że aby być obywatelem, trzeba mieć wpływ na sprawy państwa, w którym się żyje. W świecie starożytnej demokracji sprawa była jednak nieco prostsza – słynne greckie polis były społecznościami na tyle małymi, że dawały możliwość bezpośredniego udziału we władzy. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze społecznościami liczonymi w setkach tysięcy czy milionach? Odpowiedzią jest reguła przedstawicielstwa (reprezentacji politycznej), którą w nowoczesnych demokracjach pełnią partie polityczne.

RE5xnh5bj1xlX
Aktualny wykaz partii politycznych działających w Polsce znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Źródło: domena publiczna.
Polecenie 1

Przeczytaj tekst ustawy o partiach politycznych dotyczący ewidencji partii. Spróbuj uchwycić znaczenie całego tekstu, odpowiadając na pytania:

bg‑cyan
  • Jakie szczegółowe zagadnienia reguluje przeczytany tekst?

  • Czy można dopatrzyć się określonego porządku w ich prezentacji? Jeżeli tak, to jakiego?

  • Czy znajdują się jakieś grupy artykułów, regulujące szersze zagadnienie, czy też stanowią zbiór pojedynczych przepisów?

  • Które z poszczególnych przepisów mają wyjątkowe znaczenie?

  • Czy jakieś sformułowania wymagają dodatkowych wyjaśnień?

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Rozdział 3. Ewidencja partii politycznych

R4OVa48wK12ya1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Słownik

partia polityczna
partia polityczna

organizacja społeczna, działająca na podstawie programu, stanowiącego ideowo‑polityczny wyraz aspiracji i interesów grupowych reprezentowanych przez nią odłamów społeczeństwa, zmierzająca do realizacji tego programu w państwie przez zdobycie władzy państwowej, jej zdominowanie lub zdobycie istotnego w niej udziału oraz przez jej sprawowanie lub kontrolę i wywieranie wpływu na ważne politycznie decyzje władz publicznych podejmowane w państwie (oprac. na podstawie Encyklopedii PWN)

system partyjny
system partyjny

układ wszystkich partii politycznych, a także stowarzyszeń i związków zawodowych; na system składają się też normy (regulują stosunki między partiami, relacje wewnątrzpartyjne oraz stosunki między partiami a strukturami państwowymi; mogą mieć charakter uregulowań prawnych lub zwyczajów), relacje między partiami i wewnątrz nich (opisują stosunki między ugrupowaniami rywalizującymi ze sobą w celu przejęcia władzy lub współpracującymi w celu jej sprawowania), funkcje (zadania, jakie system partyjny musi wypełnić w danym systemie politycznym)