Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R19yMI03NcdNd

Ustawa o partiach politycznych. Ewidencja partii politycznych – analiza aktu prawnego

Materiał jest częścią serii „Analiza źródeł”.

W zbiorach zadań i repetytoriach, a także w naszych e‑materiałach pojawiają się zadania wymagające przeanalizowania materiałów źródłowych. Są to zarówno teksty prawnicze, jak i publicystyczne, wykresy i tabele odnoszące się do badań opinii publicznej. Jaka metoda analizy będzie najskuteczniejsza?

Najczęściej wykorzystywana przez uczniów technika polega na przeczytaniu pytania i przeszukiwaniu tekstu (tabeli, wykresu) w celu znalezienia odpowiedzi. Jednak ten sposób bywa zawodny. Odpowiedź na pytanie często wymaga znajomości całego fragmentu, może także polegać na opisaniu jakiegoś szerszego kontekstu (mechanizmu prawniczego, tendencji socjologicznej, określonego ciągu argumentacyjnego). Samo przeczytanie materiału źródłowego pod kątem zadanego pytania może zatem nie wystarczyć; należałoby wcześniej uchwycić strukturę tekstu i wzajemne zależności. To właśnie przedstawimy w niniejszej serii materiałów.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz tekst rozdziału 3 ustawy o partiach politycznych.

  • Dokonasz selekcji i hierarchizacji informacji pozyskanych z materiału źródłowego.

  • Przedstawisz wnioski z analizy materiału.