Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zrozumienie kwestii związanych z korespondencją realizmu i fantastyki w Hamlecie Williama Szekspira wymaga podstawowej wiedzy na temat przemian, którym podlegał angielski dramat na przestrzeni wieków. W epoce średniowiecznej powstawały w Anglii misteria i moralitety oparte na wątkach biblijnych, przede wszystkim takich, które odnosiły się do zdarzeń cudownych, jak choćby przetrwanie Noego i jego rodziny w arce. Miały one stanowić wyraźną naukę moralną. Dramat sceniczny stał się wówczas w Anglii integralnym elementem życia społecznego. Traktowano go jako kontynuację chrześcijańskiego rytuału, który miał wywoływać wrażenie na wszystkich uczestnikach widowiska. Jak pisze badacz twórczości Williama Szekspira, Loreto Todd:

Loreto Todd Hamlet Williama Szekspira

Dramat miał wówczas wywierać oczyszczający wpływ na widzów, to znaczy uszlachetniać ich, pozwalając wyzwolić się takim emocjom, jak chciwość, nienawiść, żądza, litość. Widzowie zachęcani byli zarazem do sympatyzowania i utożsamiania się z postacią często zwaną Everyman – Każdy – która uosabia zwykłego człowieka na jego życiowej drodze. Dramat taki, podobnie jak sam Everyman, przemawiał do każdego. Był on napisany z myślą nie o wąskiej elicie, ale o wszystkich członkach społeczeństwa.

dra Źródło: Loreto Todd, Hamlet Williama Szekspira, tłum. M. Bruczkowska, Warszawa 2000, s. 13.
RIi3Y7uv3Gjl91
Na zdjęciu widzimy wnętrze teatru. Z prawej strony podwyższona scena z dachem wspartym dwiema kamiennymi kolumnami. Wokół sceny widzimy dwa piętra z miejscami dla widowni. Jest to drewniana konstrukcja wsparta licznymi kolumnami. Gdzieniegdzie widać oglądających pomieszczenie ludzi.
Wnętrze teatru The Globe w Londynie
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.5.

W XVI wieku zmieniły się w Anglii poglądy na rolę teatru w państwie. Był on tolerowany przez katolików, potępiali go natomiast purytaniepurytaninpurytanie pragnący skłonić społeczeństwo do porzucenia przyjemności doczesnych na rzecz duchowego doskonalenia. W czasach Williama Szekspira teatr zaczął cieszyć się dużym poparciem dworu królewskiego, co pozwalało na kontynuowanie tradycji tworzenia sztuk przemawiających do wszystkich klas społecznych zgodnie z następującą zasadą:

Filip Sidney Obrona poezji

Tragedię obowiązują prawa poezji, a nie prawa historii. Nie ma ona obowiązku liczyć się z historią, lecz – mając swobodę – ma albo tworzyć całkiem nową treść, albo wydobywać z historii momenty najtragiczniejsze.

tra Źródło: Filip Sidney, Obrona poezji, tłum. J. Świerzowicz, Lwów 1933, s. 89.

To wówczas powstały jedne z najwybitniejszych dzieł Stratfordczyka.

Charakterystyczną cechą dramatów Williama Szekspira jest rezygnacja z wielu zasad obowiązujących w dramacie antycznym, takich jak trzy jedności czy decorumdecorumdecorum. Szekspir decydował się także często na odchodzenie od reguły mimesismimesismimesis. Stąd pojawiające się w jego sztukach wiedźmy, upiory czy duchy. Te ostatnie nie były zresztą w czasach dramatopisarza postrzegane w taki sposób, jak ma to miejsce współcześnie. Wiele jego sztuk, w tym także Hamlet, to tzw. tragedie zemsty. Był to gatunek rozpowszechniony w elżbietańskiej Anglii. Bohater takiego utworu zostawał powołany do ukarania złoczyńcy, który dopuścił się zbrodni. Duch to najczęściej osoba niemogąca zaznać spoczynku dopóty, dopóki sprawca nie zostanie ukarany. Jest to zatem postać w angielskiej kulturze tradycyjna, a jej rola polega na ponagleniu bohatera mającego dokonać aktu zemsty.

RzFzXvmwHuRWD1
Kronika Gesta Danorum Saxo Gramatyka, zawierająca legendę o Amlecie (Amleth)
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Hamlet to najbardziej znany utwór Szekspira. Jego geneza opiera się w dużej mierze na domysłach i hipotezach stawianych przez szekspirologów. Badacze skłaniają się do twierdzenia, że utwór jest przeróbką zaginionej tragedii autorstwa Thomasa Kyda, która nawiązuje do średniowiecznej kroniki Saxo Gramatyka. Akcja utworu rozgrywa się w Danii i dotyczy zemsty, której miał dopuścić się Amlet (Amleth) wobec zabójcy własnego ojca Horwendila.

Szekspir pozostawił osnowę starego wątku odnoszącego się do islandzko‑duńskiej sagi. Nie zrezygnował z silnie zarysowanych postaci, ducha, obłędu, pojedynku i motywu teatru w teatrze, jednak jak zauważa badacz jego twórczości, Stanisław Helsztyński:

Stanisław Helsztyński Wstęp

[...] elementy te zostały uszlachetnione, podniesione na wyższy poziom, otrzymały znaczenie – nie jak dawniej – przypadkowego rekwizytu, lecz realistycznego składnika w sztuce powstającej według artystycznych założeń Szekspira.

ele Źródło: Stanisław Helsztyński, Wstęp, [w:] William Szekspir, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, Wrocław 1955, s. 29.

Szekspir zatarł w Hamlecie konkretne, jednostkowe rysy wątku historycznego, jednak zachował lub wykreował elementy istotne dla własnej wizji artystycznej. Choć dramatis personae są wytworem jego wyobraźni, w dużej mierze przypominają typowe postacie renesansowego dworu królewskiego. Zbrodnia, która stanowi centralny wątek utworu, nawiązuje do skrytobójczych morderstw na dworach książąt włoskich.

R1SmTkWjBCqVh
Coke Smyth, Hamlet zabija Poloniusza
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Sam Hamlet to nie monumentalny bohater antycznej tragedii, ale wewnętrznie rozdwojony i niepewny siebie idealista, dramatycznie rozdarty pomiędzy powinnością a swoimi ideałami. Szekspir skupia się na pogłębieniu portretu psychologicznego Hamleta, pozwala widzowi uczestniczyć w wewnętrznej walce postaci i nadaje jej znamion realności, pozwala się z nią utożsamiać.

Słownik

decorum
decorum

(łac., stosownie, przyzwoicie) – zasada stosowności, wyznaczająca normy właściwego zharmonizowania poszczególnych elementów dzieła literackiego: odpowiedniość jego stylu (słownictwa, składni, wiersza) wobec treści, wobec sytuacji podmiotu mówiącego, społecznej pozycji odbiorcy oraz realizowanego gatunku literackiego

mimesis
mimesis

(gr. mimēsis – naśladownictwo, naśladowanie) – naśladowanie rzeczywistości w sztuce; najbardziej rozwiniętą teorię mimesis stworzył Arystoteles, w którego koncepcji naśladowanie nie było tożsame z biernym kopiowaniem świata, lecz obok aspektu odtwarzania zawierało także moment odgrywania rzeczywistości w sztuce, swobodnego jej przedstawiania

purytanin
purytanin

(łac. puritas – czystość) – członek grupy protestantów angielskich, przeciwstawiającej się tradycjom i formom Kościoła anglikańskiego; przen. człowiek o bardzo surowych zasadach moralnych