Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Przypomnijmy na wstępie treść zasady zachowania momentu pędu – zmiana momentu pędu L dokonująca się w czasie ∆t wymaga przyłożenia momentu siły M :

M = Δ L Δ t

Jeśli zatem do ciała nie są przyłożone momenty siły zewnętrznej, to jego moment pędu pozostaje stały. Moment pędu dla punktu materialnego definiujemy jako L = r × p , gdzie r – odległość punktu od osi obrotu, a p – pęd tego ciała. Dla bryły sztywnej L = I ω , gdzie I – moment bezwładności bryły sztywnej, a omega – prędkość kątowa tej bryły.

Jakie zastosowanie może mieć powyższa zasada? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na szybko obracające się masywne obiekty – będą one zachowywały swoją orientację w przestrzeni, ponieważ zmiana tej orientacji wymagałaby przyłożenia znacznego momentu siły. Takie właśnie urządzenia nazywamy żyroskopamiżyroskop (ang. gyroscope)żyroskopami, od greckiego gyros – obrót i skopeo – obserwować. W wersji rozrywkowej żyroskopy znamy pod nazwą bąka, zabawki widocznej na Rys. 1., znanej od starożytności.

R1YhO0uDIVXW9
Rys. 1. Bąki - żyroskopy jako zabawki.
Źródło: dostępny w internecie: https://unsplash.com/photos/hGb5WqRrWIg [dostęp 12.04.2022 r.], domena publiczna.

Historia żyroskopów jako przyrządów pomiarowych sięga połowy XIX wieku, kiedy to francuski fizyk Leon FoucaultLeon FoucaultLeon Foucault (czyt: fuko) pracował nad unowocześnieniem kompasów. W jego czasach intensywnie rozwijała się żegluga pełnomorska, ze względu na podboje kolonialne europejskich imperiów. W związku z tym coraz większej wagi nabierała kwestia nawigacji na otwartym morzu – oczywiście wykorzystując gwiazdy można nawigować tylko w nocy i przy dobrej pogodzie, a kompasy z igłą magnetyczną niestety kiepsko się sprawowały na wielkich stalowych okrętach (ze względu na własności magnetyczne żelaza). Ponadto kompas z igłą magnetyczną wskazuje na biegun magnetyczny, a nie na biegun geograficzny Ziemi. Jednakże moment pędu wirującego koła zachowany jest niezależnie od pory dnia, pogody czy miejsca, w którym to koło się znajduje – stąd pomysł wykorzystania go do wskazywania stałego kierunku. Na rysunku 2 widoczna jest replika oryginalnej konstrukcji Foucaulta oraz model 3D żyroskopu, który może obracać się w dowolnym kierunku.

R1PxYOVFEC6RG
Rys. 2a. Replika oryginalnego żyrokompasu Foucaulta.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foucault_gyroscope-CnAM_7688-IMG_5428-white.jpg [dostęp 12.04.2022 r.], licencja: CC BY-SA 3.0.
R1TQ5yxdvSRb4
Rys. 2b. Model żyroskopu o trzech stopniach swobody.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gyroscope_operation.gif [dostęp 12.04.2022 r.], domena publiczna.

Dlaczego żyrokompas był w stanie wskazywać ziemski biegun geograficzny? Zwróćmy uwagę, że żyroskop z  rysunku 2b znajduje się w tak zwanym zawieszeniu Cardana, umożliwiającym mu obracanie dookoła trzech osi X, Y, Z. Jeśli wprawiony jest on w ruch obrotowy, to obracanie konstrukcją nie zmieni położenia żyroskopu, wektor moment pędu będzie wskazywał dokładnie ten sam kierunek, w którym został rozkręcony – zakładając idealną konstrukcję zawieszenia, czyli brak tarcia na łożyskach. Możemy zmodyfikować tę konstrukcję, blokując jeden stopień swobody – w taki sposób, aby oś wirowania żyroskopu była zawsze styczna do poziomu. Na rysunku 3 demonstrujemy konsekwencje takiego działania – na skutek ruchu obrotowego Ziemi do ramy konstrukcji przyłożony będzie moment siły wymuszający obrót żyroskopu do położenia wskazującego biegun. Wektor momentu pędu zajmie położenie równoleżnikowe – taka jest idea działania żyrokompasu Foucaulta.

R1JzQDuB4qGJ3
Rys. 3 . Żyrokompas wskazujący biegun geograficzny - zasada działania.
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Niestety w praktyce w XIX wieku konstrukcja nie spełniła swego zadania – kołysanie statku przez fale wprowadzało dodatkowe, losowe, momenty sił, zaburzające pracę tego żyrokompasu. Dopiero w pierwszej połowie XX wieku zmodyfikowano konstrukcję zawieszenia Cardana, ulepszono technologię wykonywania łożysk oraz użyto sprawniejszych silników elektrycznych rozpędzających wirująca masę. W efekcie uzyskano żyrokompasy jak na rysunku 4, powszechnie wykorzystywane w nawigacji morskiej.

R1YPWZmXIlUrr
Rys. 4. Współczesny żyrokompas elektroniczny.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gyroscope_hg.jpg [dostęp 12.04.2022 r.], licencja: CC BY-SA 2.5.

Niestety żyrokompasy nie przyjęły się w nawigacji lotniczej, ze względu na bardzo dużą prędkość ruchu tych maszyn. Wartość tego samego rzędu co prędkość liniowa punktów na powierzchni Ziemi spowodowałaby konieczność wprowadzania skomplikowanych poprawek. Jednakże żyroskopy wykorzystuje się w lotnictwie w innym celu – w przyrządzie zwanym „sztucznym horyzontem”, widocznym na rysunku 5. Wewnątrz obudowy umieszczony jest żyroskop o dwóch stopniach swobody – oś główna pozostaje nieruchoma i niezależnie od wychylenia samolotu w trakcie manewrów, wskaźnik horyzontu pozostaje w pozycji poziomej:

RyRRh2PBAGa5z
Rys. 5 . Sztuczny horyzont - przyrząd lotniczy.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial_Horizon_%E2%80%94_AGB-3.jpg [dostęp 12.04.2022 r.], domena publiczna.

Żyroskopy stosowane są nie tylko w nawigacji morskiej i lotniczej – spotykamy się z nimi na każdym kroku, gdy mamy do czynienia ze stabilizacją jakiegoś ruchu. Przykładowo – spójrzmy na widoczne na rysunku 6 urządzenia typu „Segway”. Ruch za pomocą tych pojazdów nie wymaga żadnego działania mechanicznego typu odepchnięcie się nogą czy „dodatnie gazu” przekręcając manetkę (jak w motocyklu czy hulajnodze elektrycznej). Pojazd jedzie zgodnie z kierunkiem naszego wychylenia – wytwarzamy moment siły, który jest wykrywany przez komputer pokładowy za pomocą układów żyroskopowych, a następnie kompensowany:

Rcuh2fTAQQA1H
Rys. 6 Pojazdy typu Segway.
Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/mobilno%C5%9B%C4%87-ko%C5%82o-powietrzne-monocykl-513823/ [dostęp 12.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/budapeszt-w%c4%99gry-segway-wycieczka-2030135/ [dostęp 12.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/segway-dwa-ko%c5%82a-promenada-natura-2481569/ [dostęp 12.04.2022 r.], domena publiczna.

Ze stabilizacją ruchu mamy do czynienia również w popularnych gimbalach używanych w połączeniu z telefonami komórkowymi lub profesjonalnych stabilizatorach obrazu wykorzystywanych do aparatów fotograficznych i kamer. Również w przestrzeni kosmicznej, aby zachować pożądaną orientację względem Ziemi lub wybranych gwiazd, stosuje się układy żyroskopowe.

R40sPq63ZEpKB
Rys. 7a . Żyroskopowe stabilizatory w różnych odsłonach - stabilizator obrazu.
Źródło: dostępny w internecie: https://unsplash.com/photos/jg3NTQilepo [dostęp 13.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://unsplash.com/photos/3rrEPsWw26k [dostęp 13.04.2022 r.], domena publiczna.
RT97HlrwcQg68
Rys. 7b . Żyroskopowe stabilizatory w różnych odsłonach - teleskop Hubble'a.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HST-SM4.jpeg [dostęp 13.04.2022 r.], domena publiczna.

Słowniczek

Leon Foucault
Leon Foucault

francuski fizyk i astronom (1819‑1868), znany głównie z konstrukcji pierwszych żyroskopów oraz zademonstrowania dzięki wahadłu działania siły Coriolisa (dziś zwanego wahadłem Foucaulta).

żyroskop (ang. gyroscope)
żyroskop (ang. gyroscope)

od greckiego gyros – obrót i skopeo – obserwować. Urządzenie służące do utrzymania lub zmierzenia zmiany położenia (orientacji) w przestrzeni. Mechanizm jego działania opiera się na zasadzie zachowania momentu pędu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida