Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Rodzaje sadzy

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich - Kominiarz 713303

bg‑green

Przewodnik dla uczącego się

s

Spis treści

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

Wymagania techniczneWymagania techniczne

Struktura e‑zasobu

Struktura e‑materiału

Wszystkie elementy e‑materiału są ze sobą powiązane tematyką. W każdym z nich znajdziesz niezbędne informacje, które umożliwią przyswojenie wiedzy z zakresu prac wykonywanych w ramach robót kominiarskich, w tym z czynnościami związanymi z budową i konserwacją przewodów kominowych.

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z jego zawartością: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy.

E‑materiał Rodzaje sadzy składa się z dwóch materiałów multimedialnych:

Galeria zawiera zdjęcia przedstawiające różne rodzaje sadzy, a także dymów i paliw, które ją wytwarzają. Każdemu zdjęciu towarzyszy opis zawierający informacje na temat składu danej substacji oraz jej funkcji, a także nagranie audio.

Infografika zawiera ustrukturyzowane informacje na temat rodzajów sadzy (sadza szklista, mazista, popiół), a także właściwości poszczególnych typów sadzy, rodzajów dymów i paliw, z których powstaje sadza.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDekaeYxykInteraktywne materiały sprawdzające - dzięki atrakcyjnym formom sprawdzisz poziom opanowania wiedzy z zakresu rodzajów sadzy, które mogą wystąpić w kominie (ich właściwości i pochodzenia).

 • Słownik pojęć do e‑materiałuD1njQq1TsSłownik pojęć do e‑materiału - zawiera specjalistyczne słownictwo, które występuje w całym e‑materiale wraz z wyjaśnieniami/definicjami.

 • Przewodnik dla nauczycielaDuBgV0nhJPrzewodnik dla nauczyciela - oto podpowiedź, w jaki sposób można wykorzystać e‑materiał w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD14o95i3PPrzewodnik dla uczącego się - to wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD2avZoAu2Netografia i bibliografia - stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDKFu2JCILInstrukcja użytkowania - objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Jak korzystać z e‑zasobu?

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Jak korzystać z e‑materiału?

Opracowane w tym e‑materiale multimedia i ćwiczenia mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz pracy w zawodzie: kominiarz.

Galeria zdjęć oraz infografika przybliżą najważniejsze informacje na temat rodzajów i elementów sieci gazowej.

Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają zweryfikowanie poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej.

Po obejrzeniu galerii zdjęć możesz samodzielnie przygotować notatki np. w formie „Przemyślnika”, czyli swobodnego notowania refleksji, w których adresatem i odbiorcą jesteś Ty sam.

Po zapoznaniu się z infografiką przygotuj autorskie notatki w formie mapy myśli, które zaprezentujesz podczas lekcji.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści