Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Atlas procesów w układach przetwarzania energii

ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych – Technik energetyk 311307

bg‑turquoise

Przewodnik dla uczącego się

5

Spis treści

 1. Cele uczącego sięCele uczącego się

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Cele uczącego się

 • Poznasz treści, które pozwalają na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie technik energetyk (kod cyfrowy zawodu – 311307), ponieważ tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

 • Przedstawisz najważniejsze informacje na temat montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykonywania konserwacji oraz przeglądów, a także pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

 • Rozwiniesz kompetencje komunikacyjno‑cyfrowe.

 • Dostosujesz tempo i zakres nauki do swoich indywidualnych potrzeb.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Struktura e‑materiału

Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑zasobu.

Materiały multimedialne

Multimedia ułatwią Ci przyswojenie wiedzy. Zawierają zestawy pytań przydatnych do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, oraz ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne i ukształtować umiejętności praktyczne. E‑materiał Atlas procesów w układach przetwarzania energii składa się z dwóch materiałów multimedialnych. Zasób „Procesy w układach przetwarzania energii”D9j4p5jeb„Procesy w układach przetwarzania energii” to atlas interaktywny, który podzielony jest na trzy części. W pierwszej części, będącej wstępem, zapoznasz się z ogólnym podziałem elektrowni cieplnych. Druga część to szczegółowo przedstawiony proces elektrowni parowo‑gazowej, natomiast trzecia część multimedium obejmuje przebieg procesu elektrowni parowej kondensacyjnej. Dodatkowo na końcu znajdują się dwie uzupełniające grafiki interaktywne dotyczące budowy chłodni kominowej oraz chłodni wentylatorowej. Zasób „Zakłady wytwórcze realizujące proces przetwarzania energii”DPcFRCs35„Zakłady wytwórcze realizujące proces przetwarzania energii” to wizualizacja 3D i jest szczegółowym przedstawieniem najważniejszych zakładów przetwarzających energię: elektrociepłowni, elektrowni na paliwo stałe oraz elektrowni gazowej.

Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceD7CIVWispInteraktywne materiały sprawdzające pozwolą Ci na samodzielne sprawdzenie własnej wiedzy.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDub7ZNZbsSłownik pojęć dla e‑materiału pomoże znaleźć definicje specjalistycznych słów używanych w e‑materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaDmV9ZPM5aPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDXVuCthflPrzewodnik dla uczącego się wskazuje i instruuje, w jaki sposób wykorzystać e‑materiał do samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDJKiQnLsWNetografia i bibliografia to wykaz źródeł, na bazie których został opracowany e‑materiał i z których można korzystać przygotowując się do egzaminu zawodowego.

 • Instrukcja użytkowaniaD15TatqIPInstrukcja użytkowania wyjaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Jak korzystać z e‑materiału?

E‑materiał służy do pracy zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Podczas samodzielnej pracy z niniejszym e‑materiałem możesz wykorzystać zawarte w nim multimedia do rozwiązania różnorodnych problemów i zadań, a także do przygotowania się do egzaminu zawodowego.

Informacje w multimediach (atlas interaktywny oraz wizualizacja 3D) przybliżą Ci informacje na temat procesów przetwarzania energii w elektrowniach i elektrociepłowniach, a także przedstawią zastosowane tam maszyny i urządzenia.

Stwórz notatki w formie, która najbardzie ci odpowiada, i umieść w nich komplet danych i informacji dotyczących różnic pomiędzy elektrociepłownią, elektrownią na paliwo stałe a elektrownią gazową.

Jeśli lubisz rysować, możesz zastosować sketchnoting, czyli robienie notatek, ale też zapamiętywanie i prezentowanie informacji w formie wizualnej, z użyciem rysunków, schematów, szkiców, symboli, a nawet bazgrołów. Jeśli wolisz bardziej uporządkowane formy, zrób zestaw tabel, które przygotujesz w arkuszu kalkulacyjnym i umieścisz w nim komplet danych i informacji na temat rodzajów pomieszczeń w każdej z wymienionych elektrowni.

Interaktywne materiały sprawdzające

Każdy z materiałów multimedialnych jest powiązany z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami: wykonaj je, aby sprawdzić swoją wiedzę po uważnym zapoznaniu się z multimedium. Możesz także najpierw zaznajomić się kolejno ze wszystkimi materiałami multimedialnymi i dopiero później wykonać wszystkie ćwiczenia. Ponadto każde ćwiczenie zawiera informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a co należy jeszcze uzupełnić.

słowniku pojęć dla e‑materiału zawarte są wszystkie trudniejsze pojęcia występujące w e‑materiale. Dzięki niemu w prosty sposób możesz uzupełnić wiedzę o nowe zagadnienia, a także lepiej zrozumieć informacje zawarte w multimediach. Jeżeli któreś z zagadnień wyjątkowo Cię zainteresuje, możesz stworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe hasła do słownika, staną się dodatkowym elementem Twojej notatki. Gdyby omawiane zagadnienia wydawały Ci się skomplikowane, postaraj się mieć zawsze otwarty w tle słownik i zaglądać do niego w razie potrzeby.

Warto patrzeć szerzej i zapoznać się ze źródłami, na podstawie których przygotowano ten e‑materiał. Znajdziesz je w zakładce Netografia i bibliografia. Dzięki nim będziesz pogłębiać i doskonalić wiedzę na temat procesów przetwarzania energii.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy (przy czym Windows 7 nie jest już wspierany przez Microsoft);

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

RMcEAm3SG6kVZ
(Uzupełnij).