Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Narzędzia kominiarskie

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich - KOMINIARZ 713303

bg‑green

Przewodnik dla uczącego się

s

Spis treści

Treść przewodnikaTreść przewodnika

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

Wymagania techniczneWymagania techniczne

Treść przewodnika

Treść przewodnika

Celem e‑materiału jest ułatwienie przyswojenia wiedzy, jednakże należy pamiętać, że nie wyczerpuje on opracowanego tematu, a jedynie daje Ci bardzo dobre podstawy do zdobycia wiedzy w zakresie czynności związanych z budową i konserwacją przewodów kominowych.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Struktura e‑zasobu

Struktura e‑materiału

Wszystkie elementy e‑materiału są ze sobą powiązane ich tematyką. W każdym z nich znajdziesz niezbędne informacje, które umożliwią przyswojenie wiedzy z zakresu czynności związanych z budową i konserwacją przewodów kominowych.

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz .

2. Materiały multimedialne

To multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Materiał Narzędzia kominiarskie składa się z czterech materiałów multimedialnych:

To kolekcja fotografii przedstawiająca m.in: zestaw linowy, szczotki kominowe, gracę kominiarską, przepychacz, zestaw do czyszczenia mechanicznego, kołowrotek do czyszczenia kominów od dołu, łyżkę kominiarską, lusterko, zapałki dymowe.

Przedstawia montaż narzędzi kominiarskich (zestawu linowego, czyli szczotki, kuli, aparatu oraz liny) z wykorzystaniem fotografii 2D/3D.

Prezentuje montaż i demontaż urządzenia do mechanicznego czyszczenia kanałów kominowych z zewnątrz w pełnej panoramie, a wszystko to z perspektywy obserwatora obchodzącego obiekt wokół.

Dzięki niemu dowiesz się, kim jest kominiarz, jakie powinien mieć kompetencje i kwalifikacje, a także zobaczysz go przy pracy, czyli pomiarze przekroju komina i wizualnej ocenie materiału, z jakiego jest wykonany komin oraz identyfikacji rodzaju zabrudzenia kanału.

3. Obudowa dydaktyczna

Dzięki interesującym formom (quizy, puzzle, krzyżówki) sprawdzisz poziom opanowania wiedzy z zakresu wiedzy na temat narzędzi kominiarskich, doboru do czyszczenia kanałów kominowych oraz ich montażu.

Zawiera specjalistyczne słownictwo, które występuje w całym e‑materiale wraz z wyjaśnieniami/definicjami.

Zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

To wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

Stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

Objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Jak korzystać z e‑zasobu?

Jak korzystać z e‑materiału?

Opracowane w tym e‑materiale multimedia i ćwiczenia mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz pracy w zawodzie kominiarz.

Galerie zdjęć, animacje oraz film instruktażowy przybliżą najważniejsze informacje z zakresu czynności związanych z budową i konserwacją przewodów kominowych.

Po obejrzeniu galerii zdjęć możesz samodzielnie przygotować notatki np. w formie „Przemyślnika”, czyli swobodnego notowania refleksji, w których adresatem i odbiorcą jest Ty sam.

Po zapoznaniu się z animacjami i filmem możesz napisać alternatywne scenariusze - np. z wykorzystaniem ról uczeń‑mistrz bądź nagrać film (komórką), w którym Twój kolega/koleżanka wcieli się w rolę kominiarza.

Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają zweryfikowanie poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej. Pamiętaj, że w razie problemów zawsze możesz poprosić o pomoc nauczyciela.

Wymagania techniczne

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści