Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Jeśli w tekście komputerowym zechcesz napisać dowolną listę, na przykład uczniów twojej klasy, utworzyć spis książek czy w punktach wymienić elementy zestawu komputerowego, użyj numerowania lub wypunktowania. Zastosowanie tych narzędzi poprawi czytelność i przejrzystość tekstu.

Ćwiczenie 1

W ćwiczeniu przetestuj działanie przycisków numerowania i punktowania. Zobacz, na przykładowym tekście, jak będzie się prezentował tekst, jako lista numerowana i lista wypunktowana. Czy potrafisz wskazać różnice?

R1IkoClJfoBk61
Interaktywne zadanie
Źródło: Lidia Aparta, Grzegorz Zwoliński, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

W dostępnym edytorze tekstu odszukaj narzędzia do tworzenia list wypunktowanych i numerowanych. Utwórz listę numerowaną uczniów twojej klasy. Zapisz plik pod nazwą Moja klasa.
Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby utworzyć listę numerowaną, wykonaj podane czynności.

 1. Wyszukaj i wybierz (włącz) narzędzie odpowiedzialne za numerowanie. W akapicie, w którym umieszczony jest kursor tekstowy, pojawi się pierwszy numer listy.

 2. Wpisz tekst dla danego punktu. Kiedy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Kursor przejdzie do następnego akapitu i automatycznie zostanie wpisany kolejny punkt – kolejny numer listy.

 3. Powtarzaj punkt 2, aż utworzysz wszystkie numery listy.

 4. Ostatni punkt listy zakończ, naciskając klawisz Enter, a następnie ponownie wybierz (wyłącz) narzędzie odpowiedzialne za numerowanie.

 5. Numerowanie zostanie wyłączone, a ty możesz kontynuować dalsze tworzenie dokumentu.

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, w jaki sposób ponumerować akapity.
Program MS Wordmb10ec829bd22cfca_d321e80Program MS Word
Program LibreOffice Writermb10ec829bd22cfca_d321e87Program LibreOffice Writer

Podobnie jak listę numerowaną, wykonaj listę wypunktowaną.

Ćwiczenie 3

W dostępnym edytorze tekstu utwórz listę wypunktowaną elementów zestawu komputerowego, przy którym pracujesz. Zapisz plik pod nazwą Stanowisko_PC.
Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby utworzyć listę wypunktowaną, wykonaj podane czynności.

 1. Wyszukaj i wybierz (włącz) narzędzie odpowiedzialne za punktowanie. W akapicie, w którym umieszczony jest kursor tekstowy pojawi się pierwszy punkt listy.

 2. Wpisz tekst dla danego punktu. Kiedy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Kursor przejdzie do następnego akapitu i automatycznie zostanie wpisany kolejny punkt listy.

 3. Powtarzaj powyższy punkt, aż utworzysz wszystkie punkty listy.

 4. Ostatni punkt listy zakończ klawiszem Enter, a następnie ponownie wybierz (wyłącz) narzędzie odpowiedzialne za punktowanie.

 5. Punktowanie zostanie wyłączone, a ty możesz kontynuować dalsze tworzenie dokumentu.

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, w jaki sposób wykonać listę wypunktowaną.
Edytor tekstu MS Wordmb10ec829bd22cfca_d321e111Edytor tekstu MS Word
Edytor tekstu Writer LibreOfficemb10ec829bd22cfca_d321e117Edytor tekstu Writer LibreOffice

mb10ec829bd22cfca_d321e80
mb10ec829bd22cfca_d321e87
mb10ec829bd22cfca_d321e111
mb10ec829bd22cfca_d321e117
mb10ec829bd22cfca_d5e260

Listę wypunktowaną lub numerowaną można utworzyć w tekście już napisanym. Wystarczy zaznaczyć te akapity, którym chcesz przyporządkować punktoryPunktorpunktory lub numery i użyć odpowiedniego narzędzia. W dalszych ćwiczeniach nauczysz się usuwać numerowanie i wypunktowanie w tekście już napisanym. Sprawdź, jakie to proste.

Ćwiczenie 4

W dostępnym edytorze tekstu otwórz plik Moja klasa i wykonaj poniższe polecenia.

 1. Usuń bieżące numerowanie z tekstu.

 2. Wstaw do tekstu punktowanie. Możesz wybrać inny wygląd punktorów.

Zapisz zmiany w dokumencie.
Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby usunąć numerowanie z tekstu, wykonaj podane czynności.

 1. Zaznacz listę numerowaną.

 2. Wyszukaj i wybierz (wyłącz) narzędzie odpowiedzialne za numerowanie. Z tekstu zostaną usunięte wszystkie zaznaczone punkty.

Aby wstawić punktowanie do już istniejącego tekstu wykonaj poniższe polecenia, wykonaj podane czynności.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wyszukaj i wybierz (włącz) narzędzie odpowiedzialne za punktowanie.

 3. Jeśli chcesz wybrać inny wygląd wypunktowania, otwórz bibliotekę punktorów i wybierz odpowiadający ci symbol. W tym celu rozwiń czarną strzałkę przy ikonie punktory.

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, w jaki sposób usunąć listę numerowaną oraz utworzyć nową listę wypunktowaną w już istniejącym tekście.
Edytor tekstu MS Wordmb10ec829bd22cfca_d321e161Edytor tekstu MS Word
Edytor tekstu Writer LibreOfficemb10ec829bd22cfca_d321e167Edytor tekstu Writer LibreOffice

Ćwiczenie 5

W dostępnym edytorze tekstu otwórz plik Stanowisko_PC i wykonaj poniższe polecenia.

 1. Usuń bieżące wypunktowanie z tekstu.

 2. Wstaw do tekstu numerowanie. Z dostępnej biblioteki numeracji możesz wybrać inny wygląd numeracji.

Zapisz zmiany w dokumencie.
Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby usunąć wypunktowanie z tekstu postępuj podobnie, jak w poprzednim ćwiczeniu.

 1. Zaznacz listę wypunktowaną.

 2. Wyszukaj i wybierz (wyłącz) narzędzie odpowiedzialne za wypunktowanie. Z tekstu zostaną usunięte wszystkie zaznaczone punkty.

Aby wstawić numerowanie do już istniejącego tekstu, wykonaj podane czynności.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wyszukaj i wybierz (włącz) narzędzie odpowiedzialne za numerowanie.

 3. Jeśli chcesz wybrać inny wygląd numerowania, otwórz bibliotekę numeracji i wybierz inny typ numerowania. W tym celu rozwiń czarną strzałkę przy ikonie narzędzia numerowania.

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, w jaki sposób zmienić wyrównanie tekstu.
Przykład w programie MS Wordmb10ec829bd22cfca_d321e196Przykład w programie MS Word
Przykład w programie Writer LibreOfficemb10ec829bd22cfca_d321e202Przykład w programie Writer LibreOffice

mb10ec829bd22cfca_d321e161
mb10ec829bd22cfca_d321e167
mb10ec829bd22cfca_d321e196
mb10ec829bd22cfca_d321e202
mb10ec829bd22cfca_d5e456
Zapamiętaj!

Jeśli chcesz napisać tekst w punktach, zastosuj numerowanie lub punktowanie. Wyróżnione w ten sposób akapity będą czytelniejsze a tekst przejrzysty.
Możesz utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną w tekście już napisanym. Wystarczy, że zaznaczysz akapity, którym chcesz przypisać punkty i zastosujesz odpowiednie narzędzie numerowania lub punktowania.
Wygląd punktorów oraz numeracji możesz zmieniać, korzystając z odpowiednich bibliotek.