Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Twój dokument tekstowy będzie wyglądał ciekawiej, jeśli wstawisz do niego elementy graficzne tematycznie związane z tekstem. Mogą to być na przykład wcześniej przygotowane zdjęcia lub samodzielnie wykonane prace w programie Paint lub w innym edytorze grafiki.

Ćwiczenie 1

W edytorze tekstu wyszukaj narzędzia odpowiedzialne za wstawianie obrazów. Jeśli masz problem ze znalezieniem tych narzędzi, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Wybierz środowisko, w którym pracujesz.
W programie MS Word narzędzia, odpowiedzialne za wstawianie obrazów, znajdują się na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje.
Program MS Wordm14a4c386affa1555_d445e69Program MS Word
W innych edytorach tekstu, np. Writer, narzędzia wstawiania obrazu znajdują się w menu Wstaw. Zobacz, jak to wygląda w edytorze z pakietu LibreOffice:
Program LibreOffice Writerm14a4c386affa1555_d445e75Program LibreOffice Writer

m14a4c386affa1555_d445e69
m14a4c386affa1555_d445e75
m14a4c386affa1555_d5e163

Wstawianie do tekstu plików graficznych z zasobów komputera

Ćwiczenie 2

Otwórz plik cw_4.3 lub otwórz plik Ogłoszenie**,** wykonany w poprzednim zadaniu. Pod tekstem wstaw plik graficzny z zasobów komputera, na przykład samodzielnie wykonany rysunek w edytorze grafiki lub zdjęcie tematycznie związane z tekstem. Jeśli nie masz takiego obrazu, skorzystaj z załączonego pliku graficznego beagle. Zapisz plik tekstowy pod nazwą Ogłoszenie1.
Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadania, skorzystaj z dodatkowych informacji.
Otwórz plik cw_4.3.

R1cxzlwLA4Dk11
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Pobierz plik graficzny beagle.

Re0j1d2GeASHz1
Plik graficzny do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Aby wstawić do tekstu zdjęcie lub inny plik graficzny, znajdujący się w zasobach komputera, na przykład na dysku lub na zewnętrznym nośniku, wykonaj poniższe czynności.

 • Ustaw kursor pod tekstem, w nowym akapicie.

 • Wyszukaj narzędzia służące do wstawiania obrazów. W programie Word wybierz kartę wstawianie i w grupie ilustracje wybierz polecenie obrazy. W programie Writer z zakładki Wstaw wybierz Obraz, a następnie Z pliku…

 • W otwartym oknie wyszukaj plik graficzny, na przykład zdjęcie psa. Zaznacz je i wybierz polecenie Wstaw. Zdjęcie zostanie umieszczone pod tekstem.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS Wordm14a4c386affa1555_d445e115Program MS Word
Program LibreOffice Writerm14a4c386affa1555_d445e121Program LibreOffice Writer

m14a4c386affa1555_d445e115
m14a4c386affa1555_d445e121
m14a4c386affa1555_d5e268

Zmiana rozmiaru obrazu

Jeśli obraz po wstawieniu jest za mały lub za duży, możesz zmienić jego wielkość.

Ćwiczenie 3

Otwórz plik Ogłoszenie 1 wykonane w poprzednim zadaniu. Zmień wymiary wstawionego obrazu. Zapisz plik pod tą samą nazwą.
Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadania, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby zmienić rozmiar wstawionego zdjęcia, wykonaj następujące czynności.

 • Kliknij na zdjęcie lewym przyciskiem myszy. Dookoła obrazu pojawi się krawędź z charakterystycznymi punktami tzw. uchwytami do zmiany rozmiaru. Zwróć uwagę, jak zmienia się kursor, gdy znajduje się nad obrazem i nad uchwytami zmiany rozmiaru.

 • Ustaw kursor nad jednym z punktów do zmiany rozmiaru i kiedy kursor przybierze kształt dwustronnej, białej strzałki, wciśnij i trzymaj lewy przycisk myszy.

 • Nie zwalniając przycisku myszy, ustaw właściwy rozmiar zdjęcia. Wybór punktu na krawędzi pozwala zmienić jeden z wymiarów: wysokość lub szerokość. Wybór punktu na rogu obrazu zmienia jednocześnie te dwa wymiary.

 • Nad zdjęciem, pośrodku, znajduje się jeszcze jeden punkt pozwalający na jego obrót. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, jednocześnie lekko nią przesuwając. W ten sposób możesz obrócić wstawione zdjęcie lub inny element graficzny.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS Wordm14a4c386affa1555_d445e160Program MS Word
Writer LibreOfficem14a4c386affa1555_d445e166Writer LibreOffice

m14a4c386affa1555_d445e160
m14a4c386affa1555_d445e166
m14a4c386affa1555_d5e366

Przesunięcie obrazu względem tekstu

Wstawiony obraz (zdjęcie lub rysunek) możesz przesunąć na stronie, korzystając z poleceń Wyrównania tekstu. Możesz wybrać sposoby wyrównania:

 • do lewego marginesu;

 • do prawego marginesu;

 • do środka.

Ćwiczenie 4

Otwórz plik Ogłoszenie 1. Zmień położenie obrazu, wykorzystując znane ci polecenia odpowiedzialne za wyrównanie tekstu. Zapisz plik pod tą samą nazwą.
Jeśli masz problem z rozwiązaniem tego zadania, skorzystaj z informacji dodatkowych.

Wskazówka

Aby przesunąć wstawiony obraz względem tekstu, wykonaj podane czynności.

 • Ustaw kursor przy zdjęciu (lub zaznacz zdjęcie – kliknij lewym przyciskiem myszy w zdjęcie, by widoczne były jego krawędzie z punktami uchwytu);

 • Znajdź przyciski odpowiedzialne za wyrównanie, wybierając kolejno każdy z nich, obserwuj, co dzieje się ze zdjęciem na stronie;

 • Wybierz przycisk Wyśrodkuj.

Zobacz na filmie, jak można szybko ustawić obraz na stronie, wykorzystując znane już polecenia z grupy Akapit.
Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS Wordm14a4c386affa1555_d445e207Program MS Word
Writer LibreOfficem14a4c386affa1555_d445e213Writer LibreOffice

Więcej na temat ustawienia obrazu względem tekstu i jego formatowania dowiesz się w klasie piątej.

m14a4c386affa1555_d445e207
m14a4c386affa1555_d445e213
m14a4c386affa1555_d5e477

Wstawianie do tekstu obrazów typu clipart

Jeśli nie dysponujesz zdjęciem ani rysunkiem wykonanym w programie graficznym, możesz wstawić do tekstu obraz typu clipartClipartclipart. Jest to szczególny rodzaj grafiki.
Niektóre edytory tekstu posiadają wbudowane galerie clipartów pogrupowanych w kategorie. Takie kolekcje ma edytor tekstu MS Word 2007 i 2010 oraz Writer z pakietów OpenOffice i LibreOffice.
Korzystając z clipartów, zdjęć i innych plików graficznych, pamiętaj o prawach autorskich twórców tych dzieł.

RTHyZfeWOjUej1
Przykład galerii clipart w edytorze tekstu Writer LibreOffice
Ćwiczenie 5

Pobierz plik cw 4.3 lub otwórz plik Ogłoszenie 1. Możesz również otworzyć dowolny dokument tekstowy, do którego chcesz wstawić clipart.
Pobierz plik cw_4.3.

R1cxzlwLA4Dk11
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Wykonaj następujące polecenia:
• do tekstu wstaw clipart tematycznie związany z tekstem;
• zmień wymiary wstawionej grafiki i ustaw ją pośrodku pod tekstem.
Jeśli masz problemy z wykonaniem zadania, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Wybierz środowisko, w którym pracujesz.
Program LibreOffice Writerm14a4c386affa1555_d445e260Program LibreOffice Writer
Program MS Wordm14a4c386affa1555_d445e271Program MS Word

m14a4c386affa1555_d445e260
m14a4c386affa1555_d445e271
m14a4c386affa1555_d5e628
Zapamiętaj!

Wstawienie do tekstu elementów graficznych w postaci zdjęć, rysunków czy clipartów uatrakcyjni twój dokument. Staraj się, aby wstawiona grafika była tematycznie związana z tekstem.
Pamiętaj o prawach autorskich do zdjęć i rysunków wykorzystanych w twoim tekście. Poinformuj odbiorców, kto jest ich autorem.