Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RSoFJqnx26KOX
Piętrowy pałac stoi nad wodą. Na parterze okna są wysokie, na pierwszym piętrze standardowych rozmiarów. Jego fasadę zdobią rzeźby i kolumny. Po jego dwóch stronach i za pałacem znajdują się drzewa.

Reformy państwa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego

Pałac na Wodzie. Łazienki Królewskie w Warszawie
Źródło: fot. Artur Malinowski, Pałac na Wodzie. Łazienki Królewskie w Warszawie, 2012, licencja: CC BY 2.0.
R12nFumMyrlLb
1763-1795 panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego 1765 powstanie Teatru Narodowego i utworzenie Szkoły Rycerskiej 1772 I rozbiór Polski 1773 utworzenie Komisji Edukacji Narodowej 1788-1792 Sejm Wielki 1791 uchwalenie konstytucji 3 V 1792 konfederacja targowicka i wojna z Rosją 1793 II rozbiór Polski 1795 III rozbiór Polski
Oś czasu - reformy państwa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wprowadzenie

Na ulicach Warszawy, na placu Zamkowym panował nieprawdopodobny tłok. Tłumy mieszkańców miasta, które liczyło już wówczas około 100 tysięcy ludzi, cisnęły się przed wejściem do Zamku Królewskiego, zapełniały schody i korytarze zamkowe. Mimo, że ciepłe majowe popołudnie zachęcało raczej do odpoczynku i spacerów, jednak nikt ze zgromadzonych nie miał na to ochoty. Każdy chciał być teraz w zatłoczonej i wypełnionej po brzegi sali senatorskiej. Obradował w niej król, senat i posłowie. Tego dnia mieli podjąć decyzję o wprowadzeniu w Rzeczypospolitej nowego prawa KonstytucjikonstytucjaKonstytucji, która zmieni Polskę i Litwę. Po wielu latach słabości państwo polskie znów miało być sprawne i silne, mieć dużą armię i nie bać się agresji ze strony sąsiadów. Dlatego wśród tłumów panował prawdziwy entuzjazm. A na Zamku trwało odczytywanie Konstytucji. Punkt po punkcie czytał ją marszałek sejmu Stanisław Małachowski. Mimo ogromnego tłoku i ciasnoty nikt nie narzekał. Wszyscy uważnie wsłuchiwali się w tekst Konstytucji. Po jej odczytaniu król położył rękę na Piśmie Świętym i zaprzysiągł nowe prawo. Było to 3 maja 1791 roku.

RQSb6MYPM6DGW
Gustav Taubert (aut. wzoru), Johann Friedrich Bolt, „Sławie Króla i Narodu z Rewolucyi Dnia 3go Maja 1791. Naświęca przytomny Gustaw Taubert”. Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, przełom XVIII i XIX wieku, staloryt, Muzeum Narodowe w Krakowie.
Źródło: Gustav Taubert (aut. wzoru), Johann Friedrich Bolt, domena publiczna.
konstytucja

Zadanie na rozgrzewkę

Ćwiczenie 1
R1BoA9RhgoImC1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VTB6v32_0000000K

Spadek znaczenia Rzeczypospolitej w XVIII wieku

Po śmierci Jana III Sobieskiego w 1696 roku na tronie polskim zasiadali kolejno dwaj władcy Saksonii, jednego z krajów Rzeszy Niemieckiejj0000008VTB6v32_000tp001Rzeszy Niemieckiej. Byli to August II Mocnyj0000008VTB6v32_000tp002August II Mocny (1697–1733), a później jego syn August IIIj0000008VTB6v32_000tp003August III (1733–1763). W ten sposób Rzeczpospolita związała się na ponad 60 lat unią personalnąj0000008VTB6v32_000tp004unią personalną z Saksonią. Władcy sascy zajmowali się przede wszystkim swoimi rodowitymi ziemiami, a w czasach ich panowania nie przeprowadzono w Rzeczypospolitej żadnych reform. Państwo działało coraz gorzej, a najważniejsza jego instytucja – sejm nie mógł sprawnie pracować ze względu na zasadę liberum vetoj0000008VTB6v32_000tp005liberum veto. Przez wiele lat niczego więc nie uchwalał. Szlachta zadowolona była jednak z rządów saskich, ponieważ nie musiała płacić wysokich podatków, które mógł wprowadzić wyłącznie sejm. Brak pieniędzy w skarbie państwa stał się jednak powodem upadku armii. Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku miała zaledwie kilkanaście tysięcy słabo wyszkolonego i wyposażonego wojska. Tymczasem sąsiedzi przeprowadzili ważne reformy w swoich krajach i stawali się coraz potężniejsi. Rosja, Austria, a nawet o wiele mniejsze od Rzeczypospolitej Prusy miały znacznie większe i świetnie wyszkolone armie. Wykorzystując słabość państwa polsko‑litewskiego, coraz częściej mieszali się w jego wewnętrzne sprawy. Najwięcej do powiedzenia miała Rosja i jej cesarzowa – Katarzyna II.

R7VXQXmWOHSSS1
Rzeczpospolita i jej sąsiedzi w XVIII w.
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
1

Mapa - Rzeczpospolita i jej sąsiedzi w XVIII wieku.

Sąsiedzi Rzeczpospolitej:

 • Ausria;

 • Prusy;

 • Rosja;

 • Imperium Osmańskie;

Granice państw:

 • Rzeczpospolita;

 • Prusy i Prusy Wschodnie;

 • Saksonia;

 • Rosja;

 • Austria;

 • Hospodarstwo Mołdawskie;

 • Turcja;

Granice inne:

 • Śląsk;

 • Czechy;

 • Kurlandia i Semigalia;

Rzeczpospolita i jej lenna w 1772 roku:

 • Lębork, Bytów;

 • Kurlandia i Semigalia;

Rzeczpospolita: 730 tys. km2, 13,5 mln ludzi, 1,8 mln skarb państwa, 17 tys. żołnierzy;

Prusy: 159 tys. km2, 4,9 mln ludzi, 23 mln skarb państwa, 195 tys. żołnierzy;

Rosja: 4400 tys. km2, 27 mln ludzi, 27 mln skarb państwa, 350 tys. żołnierzy;

Austria: 530 tys. km2, 17 mln ludzi, 40 mln skarb państwa, 184 tys. żołnierzy.

Ćwiczenie 2

Rzeczpospolita graniczyła w XVIII wieku zaledwie z czterema państwami (nie licząc lenna, które graniczyło z Polską). Wypisz te państwa.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Wysokość podatków i liczba wojska Rzeczypospolitej i jej sąsiadów w XVIII wieku

KRAJ

Liczba wojska

Liczba ludności

Roczny dochód kraju liczony w tonach srebra

Podatki przypadające na jednego obywatela na rok

Rzeczpospolita

12 tysięcy

12 milionów

60 ton

1 zł

Rosja

250 tysięcy

24 miliony

900 ton

6 zł

Austria

290 tysięcy

16 milionów

960 ton

21 zł

Prusy

150 tysięcy

4 miliony

420 ton

6 zł

Na podstawie tabeli wykonaj zadania.

Ćwiczenie 3

Uszereguj kraje pod względem liczby ludności od największej do najmniejszej.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 4

Uszereguj kraje pod względem wielkości ich armii od największej do najmniejszej.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 5

Uszereguj kraje w kolejności od największych do najmniejszych podatków płaconych przez obywatela.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 6

Uszereguj roczne dochody czterech państw wymienionych w tabeli. Zacznij od największych.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 7

Na podstawie danych zawartych w tabeli przeprowadźcie w klasie dyskusję, czy Rzeczpospolita posiadała armię odpowiednią do wielkości państwa. Czy mogła skutecznie bronić się przed sąsiadami? Jakie były dochody Rzeczypospolitej? Co wpływało na ich wysokość?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000008VTB6v32_000tp005
j0000008VTB6v32_000tp001
j0000008VTB6v32_000tp004
j0000008VTB6v32_000tp003
j0000008VTB6v32_000tp002
j0000008VTB6v32_0000002Z

Stanisław August Poniatowski królem Rzeczypospolitej

Po śmierci Augusta III, podczas elekcji w 1764 roku, tron Rzeczypospolitej objął Polak Stanisław August Poniatowski. Jego wybór nastąpił dzięki poparciu cesarzowej Rosji Katarzyny II. Podczas bezkrólewia do Polski wkroczyło wojsko rosyjskie, którego obecność przesądziła o zwycięstwie Poniatowskiego. Katarzyna chciała, aby na tronie polskim zasiadała osoba zupełnie jej podporządkowana. Dzięki temu Rzeczpospolita miała się stać państwem ściśle związanym z Rosją. Zarówno Rosji, Prusom, jak i Austrii zależało na tym, aby Rzeczpospolita pozostawała bezbronna i pozbawiona silnej armii. Dlatego kraje te nie pozwalały na przeprowadzenie w Polsce poważniejszych reform. Było to tym łatwiejsze, że również większość szlachty polskiej nie widziała potrzeby reformowania państwa i utrzymywania dużej armii. Dla szlachty najważniejsze było przestrzeganie jej praw: wolnej elekcjiwolna elekcjawolnej elekcjiliberum veto. Nowy król miał jednak cichą nadzieję, że uda się przekonać zarówno szlachtę, jak i carycę Katarzynę do poparcia pewnych reform. Jako człowiek o wielkiej kulturze i znakomitym wykształceniu uważał, że należy przede wszystkim zadbać o rozwój oświaty. Starał się również poprawić stan gospodarki kraju.

R3YZzUDbUSII2
Portret koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RYFynl4Qk5svZ
Ludwik Franciszek z (dynastii) Burbonów, książę Conti.
Źródło: Alexis Simon Belle, domena publiczna.
R12TkekdR4qoj
Sulejman Wspaniały, cesarz Turcji.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RJgB5O3KRwZ7H
Portret króla Augusta III w stroju polskim.
Źródło: Louis de Silvestre, domena publiczna.
Ćwiczenie 8
R1QpN6HrkMtTz
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: ćwiczenie do Portret koronacyjny Stanisława Augusta (2)
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RkGHUUqx8FzR5
Ćwiczenie 8
Na podstawie opisu obrazów i określ, jakiej modzie hołdował Stanisław August Poniatowski. Możliwe odpowiedzi: 1. polskiej, 2. francuskiej, 3. tureckiej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
ROfSYCv6pQUey1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
wolna elekcja
j0000008VTB6v32_0000003U

Kultura czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Stanisław August Poniatowskij0000008VTB6v32_000tp006Stanisław August Poniatowski jako człowiek wszechstronnie wykształcony potrafił docenić rolę sztuki. W okresie jego panowania znacznie rozbudowano i upiększono Warszawę. Król kazał przebudować pałac położony na peryferiach Warszawy, nazwany Łazienkami, gdzie chętnie spotykał się z filozofami, pisarzami i poetami. W każdy czwartek organizował dla nich obiady. Jednym z najczęstszych gości był poeta Ignacy Krasickij0000008VTB6v32_000tp007Ignacy Krasicki. Król należał też do wielkich miłośników teatru.

RM2R9ZSVtsdL51
Pałac na Wodzie. Łazienki Królewskie w Warszawie.
Źródło: fot. Artur Malinowski, licencja: CC BY 2.0.
Ćwiczenie 10
R12EGTbEePfMB1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VTB6v32_000tp007
j0000008VTB6v32_000tp006
j0000008VTB6v32_0000004C

Teatr Narodowy

W Polsce teatr działał już wprawdzie w XVI wieku, jednak był to teatr dworski – przedstawienia oglądali król i jego goście. Dopiero za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku założono w Warszawie Teatr Narodowy dostępny dla wszystkich. Teatr spełniał również funkcję edukacyjną. Grane w nim sztuki wyśmiewały zacofaną i przeciwną reformom kraju starą szlachtę, w korzystnym świetle przedstawiając młodych reformatorów.

RgQJRnjL5Irpf1
Teatr Narodowy na Placu Krasińskich w Warszawie.
Źródło: Zygmunt Vogel, domena publiczna.
Ćwiczenie 11
R1BwnYCohSAtZ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rx7U7g1uMuoxy1
Ćwiczenie 11
obrazk opis Możliwe odpowiedzi: 1. Gmach Teatru Narodowego wzniesiono w stylu klasycystycznym., 2. Wszystkie budynki w Warszawie były już wówczas murowane., 3. Ulice Warszawy były zadbane, a w centrum miasta panował ład i porządek.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VTB6v32_0000004N

Gospodarka Polski w czasach Stanisława Augusta

Król zdawał sobie sprawę, że rozwój gospodarczy jest dla kraju bardzo ważny. Dlatego starał się wpływać na poprawę stanu gospodarki. W Polsce i na Litwie powstało z inicjatywy króla i jego ministrów kilkadziesiąt manufakturamanufakturamanufaktura. Produkowały one towary luksusowe, ale także broń dla wojska. Aby ożywić handel, starano się poprawiać stan dróg, zaczęto też budować pierwsze drogi utwardzane. Jednak najtańszym sposobem przewożenia towarów był transport rzeczny. W granicach dawnej Polski znajdowało się wiele dużych rzek, jednak nie były one z sobą połączone. Za panowania Stanisława Augusta zbudowano dwa kanały: Kanał KrólewskiKanał KrólewskiKanał KrólewskiKanał OgińskiegoKanał OgińskiegoKanał Ogińskiego, które ułatwiały w dużym stopniu transport zboża i innych towarów. Dzięki nim można było przepłynąć z Dniepru do Wisły i Niemna, a tymi rzekami na Morze Bałtyckie.

manufaktura
Kanał Królewski
Kanał Ogińskiego
j0000008VTB6v32_0000004Q

Próby reform kraju

Stanisław August od początku swych rządów starał się zmieniać słabą i zacofaną Rzeczpospolitą. Napotkał jednak opór zarówno ze strony Rosji, jak i samej szlachty, niechętnej reformom. Większość obywateli obawiała się, że jakiekolwiek zmiany doprowadzą do likwidacji przywilejów szlacheckich. Dlatego król za niezwykle istotne uznawał poprawienie poziomu edukacji i gruntowne zmiany w szkolnictwie. Stanisław August miał nadzieję, że lepiej wyedukowani obywatele zaczną sami dostrzegać słabości państwa i konieczność reform. Dzięki staraniom nowego króla i jego współpracowników w 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. Zreformowane szkoły kształcić miały obywateli patriotów, którzy przyczynią się do zmian w kraju. I rzeczywiście, z czasem coraz większa część szlachty zaczęła zdawać sobie sprawę, że zmiany są potrzebne. W 1788 roku rozpoczął obrady w Warszawie Sejm Wielki. Podczas czteroletnich obrad przeprowadzono wiele ważnych reform. Najważniejszą z nich było uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja, która miała odmienić kraj i sprawić, że będzie silny i nowoczesny. Obawiano się jedynie, jak na zmiany w Polsce zareaguje caryca Katarzyna II.

RI0hfBHbVCD7V1
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Źródło: Jan Matejko, domena publiczna.
Ćwiczenie 12
RX43uw5HHoOWN1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RFU27taQaAAuw
Ćwiczenie 12
dfgd Możliwe odpowiedzi: 1. polskiej, 2. francuskiej, 3. tureckiej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VTB6v32_00000053

Komisja Edukacji Narodowej

Na mocy uchwały sejmowej w 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w świecie ministerstwo mające zajmować się szkolnictwem. Przeprowadziło ono gruntowną reformę wszystkich szkół w Polsce. Powstał nowoczesny program nauczania i nowe podręczniki. W Warszawie król zorganizował również Szkołę Rycerską, założoną jeszcze w 1765 roku. Miała się w niej kształcić na koszt państwa niezamożna szlachta, która wiązała swoją przyszłość ze służbą wojskową. Absolwentem tej szkoły był między innymi Tadeusz Kościuszko.

R1HJ36SqxCP5w1
Szkoła Rycerska, 1785, akwarela na papierze, Muzeum Narodowe w Warszawie.
Źródło: Zygmunt Vogel, domena publiczna.
Ćwiczenie 13
R19NmMq2fLMd91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VTB6v32_0000005G

Sejm Wielki

Sejm Wielki, zwany również Sejmem Czteroletnim, obradował w latach 1788–1792. W tym czasie trwały gorące spory między posłami i senatorami, ponieważ nie wszyscy popierali reformy. Ostatecznie jednak sejm przeprowadził wiele zmian. Jedną z pierwszych było wprowadzenie stałych podatków. Mieli je płacić nie tylko chłopi i mieszczanie, ale również szlachta i duchowieństwo. Pieniądze były potrzebne do utrzymania armii, którą postanowiono powiększyć do 100 tysięcy żołnierzy. Gdyby udało się szybko zorganizować tak dużą siłę zbrojną, Rzeczpospolita w końcu przestałaby być bezbronna wobec potężnych sąsiadów.

RGGDvOulHvHsw1
Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja, 1791, rysunek tuszem.
Źródło: Jan Piotr Norblin (właśc. Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine [czyt.: gordę] ), Biblioteka Narodowa, Warszawa, domena publiczna.
Ćwiczenie 14
RO3niDBzxMEZ71
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R15H6V5JPqaqB
Ćwiczenie 14
Na podstawie opisu obrazu Jana Piotra Norblina pt. Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, przedstawiającego salę obrad sejmowych, wskaż fałszywe zdania. Możliwe odpowiedzi: 1. Obrady sejmu nie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem., 2. Balkony przeznaczone dla publiczności przysłuchującej się obradom były puste.., 3. Król brał udziału w obradach.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VTB6v32_0000005R

Konstytucja 3 maja

Najważniejszym osiągnięciem Sejmu Wielkiego było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dokument ten opracowywało wiele osób, wśród nich sam król i jeden z najwybitniejszych reformatorów Hugo Kołłątajj0000008VTB6v32_000tp008Hugo Kołłątaj. Konstytucja była zbiorem praw regulujących funkcjonowanie państwa. Zmieniała ona w sposób zasadniczy całą Rzeczpospolitą. Kraj miał być monarchią parlamentarną, a na tronie miał zasiadać władca dziedziczny. Zlikwidowano tym samym wolną elekcję królów, która wykorzystywana była w XVIII wieku przez sąsiednie mocarstwa jako pretekst do mieszania się w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Usprawniono również działanie sejmu, likwidując zasadę liberum veto. Powołano rząd, który miał wspólnie z królem sprawować władzę. Podjęto też decyzję, że mieszczanie otrzymają niektóre prawa szlacheckie. Konstytucja przyjęta została w sposób entuzjastyczny przez lud zgromadzony na ulicach Warszawy. Uczczono ją nawet specjalną pieśnią.

Ćwiczenie 15
R1F5uA2MmbrbX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Starsza od niej była jedynie konstytucja amerykańska, uchwalona w 1787 roku.

j0000008VTB6v32_000tp008
j0000008VTB6v32_00000060

Wojna polsko‑rosyjska

Nie wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej podobały się reformy wprowadzone przez Sejm Wielki. Część szlachty uznała je za zamach na swoje wolności. Trzech potężnych magnatówj0000008VTB6v32_000tp009magnatów, Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, zwróciło się o pomoc do Katarzyny II, prosząc o interwencję i przywrócenie w Polsce starych praw szlacheckich. Zdrajcy ci zawiązali w 1792 roku konfederacjęj0000008VTB6v32_000tp00Akonfederację w stolicy Rosji - Petersburgu, ale oficjalnie ogłosili ją w małym miasteczku na Ukrainie – Targowicy. Nawoływali do obrony swobód szlacheckich: liberum veto i wolnej elekcji. Do Rzeczypospolitej natychmiast wkroczyła stutysięczna armia rosyjska. Polacy, którzy mieli zaledwie nieco ponad 50 tysięcy wojska, bronili się bardzo dzielnie przez kilka miesięcy. W walkach odznaczyli się Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski. W bitwie pod Zieleńcami udało się Polakom rozbić jeden z korpusów rosyjskich. Jednak przewaga Rosjan była tak duża, że król postanowił się poddać i przystąpił do konfederacji targowickiej. Kraj opanowały wojska rosyjskie i zwolennicy targowicy. Wszystkie reformy zostały zlikwidowane. Rzeczpospolita znalazła się na krawędzi katastrofy.

R15m5657k3ucD1
Wojna polsko-rosyjska w 1792 r.
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.
1

Mapa - Wojna polsko‑rosyjska w 1792 roku.

Granice Rzeczpospolitej w 1772 roku.

Ogłoszenie konfederacji targowickiej w maju 1792 roku (związanej w Petersburgu w kwietniu 1792 roku);

Wojna polsko‑rosyjska w 1792 roku: Kierunki najazdu wojsk rosyjskich:

 • Dyneburg - Wilno - Grodno - Krzemień - Warszawa;

 • Mohylew - Mińsk - Mir - Grodno - Warszawa;

 • Słuck - Zalewa - Brześć Litewski;

 • Kijów - Zieleńce - Dubienka - Lublin;

 • Na Podolu - Zieleńce;

Działania obronne wojsk koronnych:

 • Berszada i Tetyjów - Zieleńce - Dubienka - Lublin;

Dzialania obronne wojsk litewskich:

 • Mińsk - Grodno - Zalewa - Krzemień i Brześć Litewski - Warszawa;

Ważniejsze bitwy:

 • 11.06 Mir, 4.07 Zalewa, 23.07 Brześć Litewski;

 • 18.06 Zieleńce, 18.07 Dubienka;

Ustanowienie orderu Virtuti Militari w 1792 roku:

 • Warszawa

Ziemie zabrane Rzeczypospolitej w 1793 roku przez:

Prusy:

 • województwa: poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, sieradzkie, inowrocławskie, brzesko‑kujawskie, płockie, cześć mazowieckiego i rawskiego, ziemia dobrzyńska, miasta: Toruń i Gdańsk; Rosja:

 • województwa: kijowskie, bracławskie, podolskie, mińskie, część wołyńskiego, brzesko‑litewskie, wileńskie.

Rzeczpospolita i jej lenna po I rozbiorze:

 • bez województw zabranych przez Rosję: inflanckie, mścisławskie, cześć witebskiego i połockiego;

 • bez województw zabranych przez Austrię: ruskie, bełskie, część krakowskiego i sandomierskiego;

 • bez województw zabranych przez Prusy: chełmińskie, malborskie, pomorskie, cześć inowrocławskiego i kaliskiego.

Ćwiczenie 16
R1ZJrj0CRO2q61
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VTB6v32_000tp00A
j0000008VTB6v32_000tp009
j0000008VTB6v32_0000006H

Bitwa pod Zieleńcami

18 czerwca 1792 roku doszło do bitwy pod Zieleńcami. Była to pierwsza większa bitwa zakończona zwycięstwem Polaków i odwrotem sił rosyjskich. Rosjanie stracili w niej około 2 tysięcy żołnierzy.

R1PRG7IVeujAQ
Bitwa pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 r.
Źródło: Jan Piotr Norblin (właśc. Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine), domena publiczna.

Zarazem była to pierwsza bitwa, którą wygrali Polacy od czasu bitwy pod Wiedniem w 1683 roku. Król Stanisław August pisał o tym w liście do księcia Józefa Poniatowskiego z wielką dumą.

Ćwiczenie 17

Napisz, w którym wieku odbyła się bitwa pod Wiedniem.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 18

Napisz, ile lat minęło od bitwy pod Zieleńcami do bitwy pod Wiedniem.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 19

Napisz, z kim stoczona była bitwa pod Wiedniem w 1683 roku.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ciekawostka

Czy wiesz, że dla uczczenia bitwy pod Zieleńcami król Stanisław August Poniatowski ustanowił pierwsze polskie odznaczenie wojskowe – Order Virtuti Militari? Do dziś jest on jednym z najważniejszych odznaczeń polskich.

j0000008VTB6v32_00000078

Podsumowanie

Co wiem?

W XVIII wieku, za panowania dynastii saskiej Wettinów, Rzeczpospolita stała się słaba i bezbronna. Coraz częściej sąsiedzi mieszali się w jej sprawy wewnętrzne. Rosjanie doprowadzili do wyboru na tron polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nowy król chciał, wbrew Rosji, wprowadzić w kraju reformy. Wiele z nich zostało uchwalonych podczas obrad Sejmu Wielkiego w latach 1788–1792. Najważniejszą z reform było uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Rosjanie nie chcieli jednak pozwolić na zmiany w Polsce, którym sprzeciwiała się również część szlachty. Rozpoczęła się wojna polsko‑rosyjska, zakończona kapitulacją Stanisława Augusta. Reformy zostały zlikwidowane.

Co potrafię?

Wskazać na mapie sąsiadów Rzeczypospolitej. Wskazać zmiany w ustroju państwa po wprowadzeniu Konstytucji 3 maja. Rozpoznać budynek w stylu klasycystycznym. Analizować dane w prostych tabelach.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Zapamiętaj!

Król poddał się Rosjanom, ponieważ myślał, że dzięki temu uratuje chociaż część reform. Czy postąpił słusznie? Jak Twoim zdaniem powinien się zachować? Podaj dwa argumenty na poparcie swojej propozycji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida