Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Panika, strach przed nieprawidłowym wykonywaniem resuscytacji czy obawa przed wyrządzeniem krzywdy, mogą zniechęcać do udzielania pomocy dziecku. Przeczytaj uważnie lekcję dotyczącą resuscytacji krążeniowo‑oddechowej dzieci, a pozwoli ci to nieść skuteczną pomoc najmłodszym.

Rz0B4JK5UCJbO
W przypadku stwierdzenia braku oddechu należy rozpocząć resuscytację krążeniowo oddechową
Źródło: Photogenica, © lovleah, Licencja niewyłączna.

W celu zrozumienia tej lekcji przypomnij sobie lub znajdź w dostępnych Ci materiałach ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Możesz również poszerzyć swoją wiedzę o to, jak wygląda resuscytacja krążeniowo‑oddechowa u osób dorosłych.

Informacje na ten temat znajdziesz m.in. w innych e‑materiałach, na przykład:

1. Pierwsza pomoc - podstawyPxw28zIyCPierwsza pomoc - podstawy.

2. Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dorosłychP16zrTqRxResuscytacja krążeniowo‑oddechowa dorosłych.

Nauczysz się
 • wykonywać prawidłowo uciski klatki piersiowej u dzieci;

 • wykonywać prawidłowo oddechy ratownicze u dzieci;

 • przeprowadzać RKORKORKO u dzieci.

RKO
iVLwEXGdr3_d5e271

1. Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dzieci

RKO dzieci różni się w pewnych aspektach od resuscytacji dorosłych. W obu przypadkach należy uciskać klatkę piersiową, żeby spowodować przepływ krwi przez serce, oraz wykonywać oddechy ratownicze. Ich celem jest dostarczenie tlenu do organizmu poszkodowanego, w tym przede wszystkim do jego mózgu. Inaczej wygląda jednak cała sekwencja, o czym niżej.

Ciekawostka

Kiedy została przeprowadzona pierwsza RKO?

Pierwsza resuscytacja krążeniowo‑oddechowa polegająca na uciskaniu klatki piersiowej połączonym z oddechami ratowniczymi została przeprowadzona na początku lat 60. ubiegłego wieku.

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dzieci może być prowadzona na trzy różne sposoby, w zależności od stopnia wyszkolenia ratowników:

 • przez osoby przeszkolone w pełnym stopniu w zakresie PBLSPBLSPBLS,

 • przez osoby przeszkolone w zakresie BLSBLSBLS dla osób dorosłych,

 • przez osoby bez przeszkolenia.

PBLS
BLS
NZK
Zapamiętaj!

Jeżeli w okolicy nie ma nikogo, kto mógłby ci pomóc, prowadź resuscytację przez
1 min, a następnie wezwij pogotowie ratunkowe i kontynuuj resuscytację.

Kolejne kroki resuscytacji krążeniowo‑oddechowej u dzieci, a także sposoby działania w szczególnych przypadkach (niebieskie ramki), prezentuje poniższy schemat.

R1bAZZWB6mfGH
Algorytm BLS dla dzieci
Źródło: European Resuscitation Council oraz Polska Rada Resuscytacji, dostępny w internecie: https://www.prc.krakow.pl/wytyczne2021/rozdz1.pdf [dostęp 15.12.2021], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).

Schemat prezentuje podstawową kolejność zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Poszczególne kroki są rozpisane na tle niebieskich prostokątów połączonych strzałkami. Obok, po prawej stronie od głównego schematu, są dodatkowo trzy niebieskie ramki z podpowiedziami odnośnie sytuacji szczególnych.

Kolejność czynności w głównej linii:

1. Oceń bezpieczeństwo, wezwij pomoc - nie reaguje?

Na wysokości tego punktu znajduje się ramka z podpowiedziami: „Drugi ratownik (jeżeli jest), Wezwij Zespół Ratownictwa Medycznego / zespół resuscytacyjny (funkcja głośnomówiąca telefonu). Kolejna podpowiedź: Przynieś i podłącz AED (jeżeli dostępne)”.

2. (linia główna) Jeżeli nie reaguje, udrożnij drogi oddechowe.

3. Brak oddechu lub oddech nieprawidłowy.

4. Pięć pierwszych oddechów ratunkowych.

Na wysokości punktów 3 i 4 kolejna pomocnicza, niebieska ramka. W środku napis: „Jeżeli masz kompetencje zastosuj wentylację (2 osobową) workiem z maską i tlenem. Jeżeli natomiast nie można wentylować, uciskaj klatkę piersiową bez przerw, jak najszybciej dodaj oddechy ratunkowe”.

5. (linia główna) Przy braku oznak życia kolejne 15 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie:

6. 2 oddechy, następnie naprzemiennie 15 uciśnięć i 2 oddechy.

Na wysokości punktów 5 i 6 ostatnia pomocnicza, niebieska ramka. W środku tekst z dwiema wskazówkami dla pojedynczego ratownika: 1. „Wezwij ZRM / zespół resuscytacyjny (funkcja głośnomówiąca telefonu”. 2. „Przynieś i podłącz AED w przypadku nagłej utraty przytomności przy świadkach (jeżeli dostępne)”.

Resuscytację dzieci, podobnie jak osób dorosłych, należy prowadzić do czasu:

 • powrotu oznak życia (dziecko zacznie się budzić, poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać),

 • przybycia wykwalifikowanej pomocy, która przejmie resuscytację,

 • wyczerpania własnych sił.

iVLwEXGdr3_d5e333

2. Uciski klatki piersiowej

Miejsce uciskania klatki piersiowej u dzieci jest takie samo jak u dorosłych. W jego zlokalizowaniu pomocne jest wyznaczenie wyrostka mieczykowatego – znajduje się on w miejscu, gdzie łuki żebrowe dolnych żeber łączą się ze sobą. Jest to dokładnie wskazane na ilustracji poniżej. Masaż należy prowadzić na szerokość palca dłoni powyżej tego miejsca.

R5XVElxxdGCdJ
Miejsce ucisku to dolna połowa mostka – powyżej (na szerokość jednego palca) wyrostka mieczykowatego
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Uciski klatki piersiowej wykonujemy jedną lub dwiema rękami, a w przypadku niemowlątniemowlęniemowląt – opuszkami dwóch palców. Ich głębokość powinna wynosić około . Podstawowa zasada obowiązująca podczas uciskania klatki piersiowej dziecka, to „szybko i mocno”. Niestety, w wielu przypadkach osoby ratujące, bojąc się wyrządzenia krzywdy dziecku, które resuscytują, wykonują uciski zbyt lekko, czym znacząco obniżają skuteczność działań ratowniczych. Należy pamiętać nie tylko o odpowiedniej sile nacisku, ale także o relaksacji klatki piersiowej pomiędzy kolejnymi uciśnięciami. Trzeba pozwolić klatce piersiowej całkowicie się rozprężyć, dbając jednak o to, aby nie odrywać od niej ręki (rąk lub palców).

Sposób uciskania klatki piersiowej zależy przede wszystkim od wieku dziecka.

Zapamiętaj!

Pamiętaj, aby w czasie uciskania klatki piersiowej palce były uniesione do góry tak, by nie dotykały żeber.

Polecenie 1

Wyprostuj kręgosłup i spróbuj znaleźć u siebie wyrostek mieczykowaty. Czy trudno jest wyznaczyć prawidłowe miejsce prowadzenia ucisków? Pomyśl i wypisz jakie problemy możemy napotkać przy szukaniu wyrostka mieczykowatego.

RvASCYOZVtKEn
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wymień różnice między sposobami uciskania klatki piersiowej osoby dorosłej i dziecka.

RpRJ1TBG8d24M
(Uzupełnij).
iVLwEXGdr3_d5e397

3. Oddechy ratownicze

Technika wykonywania oddechów ratowniczych u dzieci nie różni się od stosowanej w przypadku osób dorosłych. W pierwszej kolejności należy udrożnić drogi oddechowe: jedną rękę kładziemy na czole dziecka i delikatnie odchylamy głowę ku tyłowi, w tym samym czasie opuszki palca (lub palców) drugiej ręki umieszczamy pod brodą dziecka, unosząc ją lekko do góry. Prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych u niemowląt i dzieci starszych zaprezentowano w poniższej galerii.

Uwaga!

Podczas wykonywania tych czynności, nie należy naciskać na tkanki miękkie pod brodą, gdyż może to spowodować niedrożność dróg oddechowych (tak samo jak zbyt mocne odgięcie głowy do tyłu).

Po udrożnieniu dróg oddechowych należy:

 • kciukiem i palcem wskazującym ręki leżącej na czole zacisnąć miękkie części nosa,

 • nabrać powietrza, objąć szczelnie swoimi ustami usta dziecka, upewniając się,
  że nie ma przecieku powietrza (u małych dzieci można objąć usta i nos lub sam nos),

 • wykonać powolny wydech do ust dziecka trwający ok. 1‑1,5 s, obserwując równocześnie unoszenie się klatki piersiowej,

 • utrzymując odchylenie głowy i uniesienie brody, odsuwamy swoje usta od ust poszkodowanego i obserwujemy, czy podczas wydechu klatka piersiowa dziecka opada.

Zapamiętaj!

Udzielając pomocy dziecku, przed wykonaniem pierwszego wdechu należy zajrzeć do jamy ustnej i delikatnie usunąć widoczne ciała obce, mogące powodować niedrożność dróg oddechowych.

Prawidłowe wykonanie oddechów ratowniczych prezentują poniższe slajdy w galerii.

Ważne!

Jeśli u starszego niemowlęcia nie można objąć ust i nosa, osoba ratująca może próbować objąć swoimi ustami albo jego usta, albo nos (jeśli tylko nos – należy zacisnąć usta, aby powietrze nie wydostawało się na zewnątrz).

Polecenie 3

Wymień różnice między sposobami wykonywania oddechów ratowniczych u osoby dorosłej i niemowlęcia.

Rp3WOTwCR7WWr
(Uzupełnij).
iVLwEXGdr3_d5e473

4. Pozycja bezpieczna

Nieprzytomne dziecko z prawidłowym oddechem należy ułożyć na boku w pozycji bezpiecznej. Istnieje kilka wariantów tej pozycji; każdy z nich ma swoje zalety i wady. Nie ma pozycji idealnej dla wszystkich poszkodowanych. Celem ułożenia dziecka w pozycji bocznej jest zapobiegnięcie niedrożności dróg oddechowych oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa przedostania się płynów, takich jak ślina lub wymiociny, do dróg oddechowych. Pozycja boczna powinna być stabilna, jak najbliższa ułożeniu na boku z odgięciem głowy i brakiem ucisku na klatkę piersiową, by nie utrudniać oddechu – jak na poniższej ilustracji. Metoda zalecana przez ERCERCERC dla dzieci jest taka sama jak dla osób dorosłych. Instrukcja dostępna jest w e‑materiale pt. Przytomny - nieprzytomny.

RuWQ1WRuGEqd9
Co 30 min należy zmieniać strony, na których dziecko jest ułożone, aby zapobiec przewlekłemu uciskowi na wystające części ciała
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.
iVLwEXGdr3_d5e509

5. Podsumowanie

 • Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa (RKO) to połączenie ucisków klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi.

 • W przypadku stwierdzenia braku oddechu należy rozpocząć resuscytację krążeniowo‑oddechową jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

 • Jeżeli osoba ratująca z jakiś powodów nie chce wykonywać oddechów ratowniczych, powinna uciskać klatkę piersiową poszkodowanego.

 • Oddech ratowniczy wykonywany u dziecka to powolny wydech trwający ok. 
  1‑1,5 s z równoczesnym obserwowaniem unoszenia się klatki piersiowej.

 • Uciski klatki piersiowej wykonujemy, przykładając (w zależności od wieku dziecka) dwa palce, jedną lub dwie dłonie do dolnej połowy mostka.

 • Masaż serca należy prowadzić z częstotliwością od 100 do 120 uciśnięć na minutę, osiągając przy tym za każdy razem ok. 1/3 głębokości klatki piersiowej.

 • Resuscytację krążeniowo‑oddechową u dzieci prowadzi się według następującej ogólnej zasady:
  - jeżeli po udrożnieniu dróg oddechowych dziecko w dalszym ciągu nie oddycha lub oddech jest nieprawidłowy, na początek wykonujemy 5 oddechów ratowniczych;
  - przy dalszym braku oznak życia wykonujemy 15 uciśnięć klatki piersiowej;
  - jeżeli efekt nie jest zadowalający, wykonujemy kolejne 2 oddechy, a później ciągle, naprzemiennie 15 uciśnięć i 2 oddechy.

 • Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowychiVLwEXGdr3_1443519545657_0numerach alarmowych.

iVLwEXGdr3_1443519545657_0
iVLwEXGdr3_d5e556

6. Słownik

AED
Definicja: AED

skrót oznaczający Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (Automated External Defibrillator), [czyt.: automatik eksternal defibrilejter]. Jest to urządzenie mające
na celu przywrócenie prawidłowej pracy serca za pomocą impulsów elektrycznych. Są one przesyłane poprzez przymocowane do ciała elektrody

dziecko
Definicja: dziecko

człowiek między 1. rokiem życia a okresem dojrzewania, rozpoczynającym się średnio między 10. a 14. rokiem życia

ERC
Definicja: ERC

Europejska Rada Resuscytacji (European Resuscitation Council), [czyt.: juropijen resuscitejszyn kansil]. Organizacja zajmująca się opracowywaniem zasad i wytycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy

niemowlę
Definicja: niemowlę

człowiek od urodzenia do końca 1. roku życia

iVLwEXGdr3_d5e615

7. Zadania

Ćwiczenie 1
R1D0Qkgja9Ves
zadanie interaktywne
RKO dzieci
Źródło: Paweł GawłowskiSławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R12nqVNWwzKJE
zadanie interaktywne
RKO dzieci
Źródło: Paweł GawłowskiSławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
Rbtb0Ht2fYYSP
zadanie interaktywne
RKO dzieci
Źródło: Paweł GawłowskiSławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1VA8zPs4lRgL
zadanie interaktywne
RKO dzieci
Źródło: Paweł GawłowskiSławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RyKp2dLiFewUd
zadanie interaktywne
RKO dzieci
Źródło: Paweł GawłowskiSławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
Rknalx4rviU57
zadanie interaktywne]
RKO dzieci
Źródło: Paweł GawłowskiSławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1AHB4paJneSd
zadanie interaktywne
RKO dzieci
Źródło: Paweł GawłowskiSławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.