Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jeżeli system wymiany informacji na świecie porównamy do systemu nerwowego, to system transportowy jest jego krwioobiegiem. W tej lekcji przyjrzymy się ciągłym zmianom, którym podlega transport oraz wskażemy rolę systemu transportowego i terminali w rozwoju danego kraju lub regionu.

R8x5dxXD0ype8
Transport kolejowy
Pociąg towarowy w Stanach Zjednoczonych ciągnięty przez zestaw czterech lokomotyw
Źródło: dostępny w internecie: wikipedia.org, domena publiczna.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • współczesny podział polityczny świata;

 • rozmieszczenie ludności na świecie i jej główne kierunki migracji;

 • zróżnicowanie produkcji rolnej na świecie;

 • czym charakteryzuje się gospodarka morska;

 • rolę paliw kopalnych, zwłaszcza ropy naftowej, we współczesnej gospodarce;

 • czym charakteryzuje się przemysł nowoczesnych technologii;

 • w jaki sposób technologie informacyjno‑komunikacyjne wpływają na rynek pracy.

Twoje cele
 • Wymienisz przyczyny zmian natężenia ruchu na głównych szlakach transportowych.

 • Wyjaśnisz przyczyny zmiany przebiegu głównych szlaków transportowych.

 • Scharakteryzujesz rolę, jaką w rozwoju regionu odgrywają terminale transportowe.

iOzHhCjssQ_d5e169

1. Rozwój transportu morskiego

W ciągu ostatnich 50 lat liczba ludności na świecie podwoiła się, co oznacza, że bardzo zwiększyło się zapotrzebowanie zarówno na towary rolne, jak i przemysłowe. Wartość wytworzonych na świecie dóbr wzrosła prawie siedmiokrotnie. Część z nich to niematerialne usługi przesyłane środkami łączności, a część to towary sprzedawane w miejscu  produkcji. Oprócz tego istnieją ogromne ilości towarów wymagające transportu.

R1Hvk6uEWDpxw1
Wykres liniowy. Lista elementów: 1. zestaw danych: rok: 1960PKB: 1,39; Podpis osi wartości: bln USD2. zestaw danych: rok: 1961PKB: 1,45; Podpis osi wartości: bln USD3. zestaw danych: rok: 1962PKB: 1,55; Podpis osi wartości: bln USD4. zestaw danych: rok: 1963PKB: 1,67; Podpis osi wartości: bln USD5. zestaw danych: rok: 1964PKB: 1,83; Podpis osi wartości: bln USD6. zestaw danych: rok: 1965PKB: 1,99; Podpis osi wartości: bln USD7. zestaw danych: rok: 1966PKB: 2,16; Podpis osi wartości: bln USD8. zestaw danych: rok: 1967PKB: 2,30; Podpis osi wartości: bln USD9. zestaw danych: rok: 1968PKB: 2,48; Podpis osi wartości: bln USD10. zestaw danych: rok: 1969PKB: 2,74; Podpis osi wartości: bln USD11. zestaw danych: rok: 1970PKB: 3,0; Podpis osi wartości: bln USD12. zestaw danych: rok: 1971PKB: 3,31; Podpis osi wartości: bln USD13. zestaw danych: rok: 1972PKB: 3,82; Podpis osi wartości: bln USD14. zestaw danych: rok: 1973PKB: 4,66; Podpis osi wartości: bln USD15. zestaw danych: rok: 1974PKB: 5,37; Podpis osi wartości: bln USD16. zestaw danych: rok: 1975PKB: 5,98; Podpis osi wartości: bln USD17. zestaw danych: rok: 1976PKB: 6,5; Podpis osi wartości: bln USD18. zestaw danych: rok: 1977PKB: 7,35; Podpis osi wartości: bln USD19. zestaw danych: rok: 1978PKB: 8,66; Podpis osi wartości: bln USD20. zestaw danych: rok: 1979PKB: 10,05; Podpis osi wartości: bln USD21. zestaw danych: rok: 1980PKB: 11,33; Podpis osi wartości: bln USD22. zestaw danych: rok: 1981PKB: 11,73; Podpis osi wartości: bln USD23. zestaw danych: rok: 1982PKB: 11,61; Podpis osi wartości: bln USD24. zestaw danych: rok: 1983PKB: 11,84; Podpis osi wartości: bln USD25. zestaw danych: rok: 1984PKB: 12,27; Podpis osi wartości: bln USD26. zestaw danych: rok: 1985PKB: 12,86; Podpis osi wartości: bln USD27. zestaw danych: rok: 1986PKB: 15,21; Podpis osi wartości: bln USD28. zestaw danych: rok: 1987PKB: 17,31; Podpis osi wartości: bln USD29. zestaw danych: rok: 1988PKB: 19,34; Podpis osi wartości: bln USD30. zestaw danych: rok: 1989PKB: 20,19; Podpis osi wartości: bln USD31. zestaw danych: rok: 1990PKB: 22,78; Podpis osi wartości: bln USD32. zestaw danych: rok: 1991PKB: 23,76; Podpis osi wartości: bln USD33. zestaw danych: rok: 1992PKB: 25,41; Podpis osi wartości: bln USD34. zestaw danych: rok: 1993PKB: 25,82; Podpis osi wartości: bln USD35. zestaw danych: rok: 1994PKB: 27,87; Podpis osi wartości: bln USD36. zestaw danych: rok: 1995PKB: 31,04; Podpis osi wartości: bln USD37. zestaw danych: rok: 1996PKB: 31,74; Podpis osi wartości: bln USD38. zestaw danych: rok: 1997PKB: 31,62; Podpis osi wartości: bln USD39. zestaw danych: rok: 1998PKB: 31,54; Podpis osi wartości: bln USD40. zestaw danych: rok: 1999PKB: 32,74; Podpis osi wartości: bln USD41. zestaw danych: rok: 2000PKB: 33,83; Podpis osi wartości: bln USD42. zestaw danych: rok: 2001PKB: 33,62; Podpis osi wartości: bln USD43. zestaw danych: rok: 2002PKB: 34,91; Podpis osi wartości: bln USD44. zestaw danych: rok: 2003PKB: 39,15; Podpis osi wartości: bln USD45. zestaw danych: rok: 2004PKB: 44,12; Podpis osi wartości: bln USD46. zestaw danych: rok: 2005PKB: 47,78; Podpis osi wartości: bln USD47. zestaw danych: rok: 2006PKB: 51,78; Podpis osi wartości: bln USD48. zestaw danych: rok: 2007PKB: 58,36; Podpis osi wartości: bln USD49. zestaw danych: rok: 2008PKB: 64,12; Podpis osi wartości: bln USD50. zestaw danych: rok: 2009PKB: 60,81; Podpis osi wartości: bln USD51. zestaw danych: rok: 2010PKB: 66,60; Podpis osi wartości: bln USD52. zestaw danych: rok: 2011PKB: 73,85; Podpis osi wartości: bln USD53. zestaw danych: rok: 2012PKB: 75,49; Podpis osi wartości: bln USD54. zestaw danych: rok: 2013PKB: 77,61; Podpis osi wartości: bln USD55. zestaw danych: rok: 2014PKB: 79,91; Podpis osi wartości: bln USD56. zestaw danych: rok: 2015PKB: 75,18; Podpis osi wartości: bln USD57. zestaw danych: rok: 2016PKB: 76,47; Podpis osi wartości: bln USD58. zestaw danych: rok: 2017PKB: 81,40; Podpis osi wartości: bln USD59. zestaw danych: rok: 2018PKB: 86,41; Podpis osi wartości: bln USD60. zestaw danych: rok: 2019PKB: 87,65; Podpis osi wartości: bln USD61. zestaw danych: rok: 2020PKB: 84,91; Podpis osi wartości: bln USD62. zestaw danych: rok: 2021PKB: 96,1; Podpis osi wartości: bln USD
Zmiany światowego produktu krajowego brutto w latach 1960–2021
Źródło: dostępny w internecie: Opracowanie własne na podstawie danych worldbankdata.com, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rgpaq4qd5cIFx1
Wykres liniowy. Lista elementów: 1. zestaw danych:rok: 1960liczba ludności: 3,03; Podpis osi wartości: mld2. zestaw danych:rok: 1961liczba ludności: 3,07; Podpis osi wartości: mld3. zestaw danych:rok: 1962liczba ludności: 3,12; Podpis osi wartości: mld4. zestaw danych:rok: 1963liczba ludności: 3,19; Podpis osi wartości: mld5. zestaw danych:rok: 1964liczba ludności: 3,26; Podpis osi wartości: mld6. zestaw danych:rok: 1965liczba ludności: 3,32; Podpis osi wartości: mld7. zestaw danych:rok: 1966liczba ludności: 3,39; Podpis osi wartości: mld8. zestaw danych:rok: 1967liczba ludności: 3,46; Podpis osi wartości: mld9. zestaw danych:rok: 1968liczba ludności: 3,53; Podpis osi wartości: mld10. zestaw danych:rok: 1969liczba ludności: 3,61; Podpis osi wartości: mld11. zestaw danych:rok: 1970liczba ludności: 3,68; Podpis osi wartości: mld12. zestaw danych:rok: 1971liczba ludności: 3,76; Podpis osi wartości: mld13. zestaw danych:rok: 1972liczba ludności: 3,84; Podpis osi wartości: mld14. zestaw danych:rok: 1973liczba ludności: 3,91; Podpis osi wartości: mld15. zestaw danych:rok: 1974liczba ludności: 3,99; Podpis osi wartości: mld16. zestaw danych:rok: 1975liczba ludności: 4,06; Podpis osi wartości: mld17. zestaw danych:rok: 1976liczba ludności: 4,14; Podpis osi wartości: mld18. zestaw danych:rok: 1977liczba ludności: 4,21; Podpis osi wartości: mld19. zestaw danych:rok: 1978liczba ludności: 4,28; Podpis osi wartości: mld20. zestaw danych:rok: 1979liczba ludności: 4,36; Podpis osi wartości: mld21. zestaw danych:rok: 1980liczba ludności: 4,43; Podpis osi wartości: mld22. zestaw danych:rok: 1981liczba ludności: 4,51; Podpis osi wartości: mld23. zestaw danych:rok: 1982liczba ludności: 4,59; Podpis osi wartości: mld24. zestaw danych:rok: 1983liczba ludności: 4,67; Podpis osi wartości: mld25. zestaw danych:rok: 1984liczba ludności: 4,76; Podpis osi wartości: mld26. zestaw danych:rok: 1985liczba ludności: 4,84; Podpis osi wartości: mld27. zestaw danych:rok: 1986liczba ludności: 4,92; Podpis osi wartości: mld28. zestaw danych:rok: 1987liczba ludności: 5,01; Podpis osi wartości: mld29. zestaw danych:rok: 1988liczba ludności: 5,1; Podpis osi wartości: mld30. zestaw danych:rok: 1989liczba ludności: 5,19; Podpis osi wartości: mld31. zestaw danych:rok: 1990liczba ludności: 5,28; Podpis osi wartości: mld32. zestaw danych:rok: 1991liczba ludności: 5,37; Podpis osi wartości: mld33. zestaw danych:rok: 1992liczba ludności: 5,45; Podpis osi wartości: mld34. zestaw danych:rok: 1993liczba ludności: 5,54; Podpis osi wartości: mld35. zestaw danych:rok: 1994liczba ludności: 5,62; Podpis osi wartości: mld36. zestaw danych:rok: 1995liczba ludności: 5,71; Podpis osi wartości: mld37. zestaw danych:rok: 1996liczba ludności: 5,79; Podpis osi wartości: mld38. zestaw danych:rok: 1997liczba ludności: 5,87; Podpis osi wartości: mld39. zestaw danych:rok: 1998liczba ludności: 5,95; Podpis osi wartości: mld40. zestaw danych:rok: 1999liczba ludności: 6,03; Podpis osi wartości: mld41. zestaw danych:rok: 2000liczba ludności: 6,11; Podpis osi wartości: mld42. zestaw danych:rok: 2001liczba ludności: 6,19; Podpis osi wartości: mld43. zestaw danych:rok: 2002liczba ludności: 6,27; Podpis osi wartości: mld44. zestaw danych:rok: 2003liczba ludności: 6,35; Podpis osi wartości: mld45. zestaw danych:rok: 2004liczba ludności: 6,43; Podpis osi wartości: mld46. zestaw danych:rok: 2005liczba ludności: 6,51; Podpis osi wartości: mld47. zestaw danych:rok: 2006liczba ludności: 6,59; Podpis osi wartości: mld48. zestaw danych:rok: 2007liczba ludności: 6,67; Podpis osi wartości: mld49. zestaw danych:rok: 2008liczba ludności: 6,76; Podpis osi wartości: mld50. zestaw danych:rok: 2009liczba ludności: 6,84; Podpis osi wartości: mld51. zestaw danych:rok: 2010liczba ludności: 6,92; Podpis osi wartości: mld52. zestaw danych:rok: 2011liczba ludności: 7,0; Podpis osi wartości: mld53. zestaw danych:rok: 2012liczba ludności: 7,09; Podpis osi wartości: mld54. zestaw danych:rok: 2013liczba ludności: 7,18; Podpis osi wartości: mld55. zestaw danych:rok: 2014liczba ludności: 7,26; Podpis osi wartości: mld56. zestaw danych:rok: 2015liczba ludności: 7,35; Podpis osi wartości: mld57. zestaw danych:rok: 2016liczba ludności: 7,43; Podpis osi wartości: mld58. zestaw danych:rok: 2017liczba ludności: 7,52; Podpis osi wartości: mld59. zestaw danych:rok: 2018liczba ludności: 7,6; Podpis osi wartości: mld60. zestaw danych:rok: 2019liczba ludności: 7,68; Podpis osi wartości: mld61. zestaw danych:rok: 2020liczba ludności: 7,76; Podpis osi wartości: mld62. zestaw danych:rok: 2021liczba ludności: 7,84; Podpis osi wartości: mld
Zmiany liczby ludności na świecie w latach 1960–2021
Źródło: dostępny w internecie: Opracowanie własne na podstawie danych worldbankdata.com, licencja: CC BY-SA 3.0.

Największą część towarów na świecie przewożą statki. Płyną one wolno, ale zabierają na pokład ogromną masę ładunków, przez co jednostkowe koszty transportu są niewielkie. Ułatwieniem dla transportu morskiego jest konteneryzacja, czyli przewóz drobnicy (stosunkowo niewielkich artykułów) w standardowych pojemnikach (kontenerach). Do funkcjonowania transportu morskiego konieczna jest budowa portów i odpowiednich urządzeń przeładunkowych.

Główne szlaki żeglugowe łączą centra przemysłowo‑handlowe Ameryki Północnej z centrami Europy i Azji Wschodniej. Ropa naftowa przewożona jest z Bliskiego Wschodu do Europy, Chin, Korei i Japonii – tam też trafiają australijskie surowce. Z Ameryki Południowej pochodzi duża część światowych produktów rolnych.

Dynamiczny rozwój ekonomiczny Brazylii i innych krajów latynoamerykańskich powoduje, że intensywność handlu międzynarodowego z Ameryką Południową wzrasta. Nowym szlakiem miał być szlak przez Ocean Arktyczny wzdłuż północnego wybrzeża Azji, lecz projekt ten porzucono w związku z dynamiczną sytuacją geopolityczną.

Morski transport pasażerski ma zupełnie inny charakter niż towarowy – dominują w nim wielkie statki wycieczkowe wożące turystów do atrakcyjnych regionów, jak Karaiby, Morze Śródziemne, Polinezja.

RRcd7ZuF3tnvG
Świat – żegluga morska
Główne szlaki żeglugowe
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1

Jednym z obszarów współczesnego piractwa morskiego jest rejon cieśniny Malakka. Wskaż jego trzy przyczyny z podanych poniżej.

R1TNmAmKx1cb1
Możliwe odpowiedzi: 1. Gospodarka - Cieśnina Ma, 2. Na statkach przepływających przez cieśninę transportowane są wartościowe produkty, np. ropa naftowa dające piratom duże zyski z jednostkowego działania., 3. Geografia – cieśnina jest najkrótszą drogą morską z Chin do Indii i na południowym krańcu ma zaledwie 16 km szerokości., 4. Gospodarka i status materialny mieszkańców – biedni mieszkańcy próbują wzbogacić się za wszelką cenę., 5. Tradycja – na obszarze Indonezji żyją plemiona, które od pokoleń w ten sposób zapewniają sobie produkty do życia., 6. Stan wojenny – wymusza zdobycie pożywienia i innych materiałów w każdy możliwy sposób.
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iOzHhCjssQ_d5e232

2. Rozwój transportu lotniczego

Samoloty jako środek transportu mają dwie główne zalety – szybkość i bezpieczeństwo. Niestety są jednak zależne od warunków pogodowych, wymagają wysoko wykwalifikowanego personelu naziemnego i latającego. Bardzo kosztowna jest infrastruktura, osłona meteorologiczna oraz organizacja kontroli lotów. Rosnąca liczba pasażerów pokazuje jednak, że ludzie są gotowi zapłacić za bilet, spędzić dużo czasu na lotniskach, czekając na odlot lub przesiadkę oraz poddawać się drobiazgowej kontroli tylko po to, by szybko i bezpiecznie przemieścić się na znaczne odległości. W 2019 roku transport lotniczy obsłużył 4,4 mld pasażerów, w 2020 roku 3,36 mld, w 2021 roku było to 4,2 mld pasażerów, natomiast w 2022 roku ruch ten ma być większy szacunkowo o 0,3 mld pasażerów. Na transport lotniczy w w 2020 roku znacząco wpłynęła pandemia, a w 2022 roku wojna w Ukrainie. W 2020 roku przez ograniczenie możliwości przemieszczania się wielu turystów i podróżnych nie skorzystało z tego środka transportu. Natomiast w 2022 roku przez wojnę nad krajem atakowanym przez Rosjan nie odbywały się przeloty, samoloty zmieniły trasy, wydłużając podróże, więc liczba osób korzystających z tego środka transportu może być ostatecznie niższa niż szacunkowa.

R1bsQI4YSQZym1
Wykres liniowy. Lista elementów: 1. zestaw danych:rok: 1970liczba pasażerów: 0,31; Podpis osi wartości: mld2. zestaw danych:rok: 1971liczba pasażerów: 0,33; Podpis osi wartości: mld3. zestaw danych:rok: 1972liczba pasażerów: 0,37; Podpis osi wartości: mld4. zestaw danych:rok: 1973liczba pasażerów: 0,40; Podpis osi wartości: mld5. zestaw danych:rok: 1974liczba pasażerów: 0,42; Podpis osi wartości: mld6. zestaw danych:rok: 1975liczba pasażerów: 0,43; Podpis osi wartości: mld7. zestaw danych:rok: 1976liczba pasażerów: 0,47; Podpis osi wartości: mld8. zestaw danych:rok: 1977liczba pasażerów: 0,51; Podpis osi wartości: mld9. zestaw danych:rok: 1978liczba pasażerów: 0,58; Podpis osi wartości: mld10. zestaw danych:rok: 1979liczba pasażerów: 0,65; Podpis osi wartości: mld11. zestaw danych:rok: 1980liczba pasażerów: 0,64; Podpis osi wartości: mld12. zestaw danych:rok: 1981liczba pasażerów: 0,64; Podpis osi wartości: mld13. zestaw danych:rok: 1982liczba pasażerów: 0,65; Podpis osi wartości: mld14. zestaw danych:rok: 1983liczba pasażerów: 0,69; Podpis osi wartości: mld15. zestaw danych:rok: 1984liczba pasażerów: 0,73; Podpis osi wartości: mld16. zestaw danych:rok: 1985liczba pasażerów: 0,78; Podpis osi wartości: mld17. zestaw danych:rok: 1986liczba pasażerów: 0,84; Podpis osi wartości: mld18. zestaw danych:rok: 1987liczba pasażerów: 0,90; Podpis osi wartości: mld19. zestaw danych:rok: 1988liczba pasażerów: 0,95; Podpis osi wartości: mld20. zestaw danych:rok: 1989liczba pasażerów: 0,98; Podpis osi wartości: mld21. zestaw danych:rok: 1990liczba pasażerów: 1,02; Podpis osi wartości: mld22. zestaw danych:rok: 1991liczba pasażerów: 1,13; Podpis osi wartości: mld23. zestaw danych:rok: 1992liczba pasażerów: 1,15; Podpis osi wartości: mld24. zestaw danych:rok: 1993liczba pasażerów: 1,14; Podpis osi wartości: mld25. zestaw danych:rok: 1994liczba pasażerów: 1,23; Podpis osi wartości: mld26. zestaw danych:rok: 1995liczba pasażerów: 1,30; Podpis osi wartości: mld27. zestaw danych:rok: 1996liczba pasażerów: 1,39; Podpis osi wartości: mld28. zestaw danych:rok: 1997liczba pasażerów: 1,46; Podpis osi wartości: mld29. zestaw danych:rok: 1998liczba pasażerów: 1,47; Podpis osi wartości: mld30. zestaw danych:rok: 1999liczba pasażerów: 1,56; Podpis osi wartości: mld31. zestaw danych:rok: 2000liczba pasażerów: 1,67; Podpis osi wartości: mld32. zestaw danych:rok: 2001liczba pasażerów: 1,66; Podpis osi wartości: mld33. zestaw danych:rok: 2002liczba pasażerów: 1,63; Podpis osi wartości: mld34. zestaw danych:rok: 2003liczba pasażerów: 1,67; Podpis osi wartości: mld35. zestaw danych:rok: 2004liczba pasażerów: 1,89; Podpis osi wartości: mld36. zestaw danych:rok: 2005liczba pasażerów: 1,97; Podpis osi wartości: mld37. zestaw danych:rok: 2006liczba pasażerów: 2,07; Podpis osi wartości: mld38. zestaw danych:rok: 2007liczba pasażerów: 2,21; Podpis osi wartości: mld39. zestaw danych:rok: 2008liczba pasażerów: 2,21; Podpis osi wartości: mld40. zestaw danych:rok: 2009liczba pasażerów: 2,25; Podpis osi wartości: mld41. zestaw danych:rok: 2010liczba pasażerów: 2,63; Podpis osi wartości: mld42. zestaw danych:rok: 2011liczba pasażerów: 2,79; Podpis osi wartości: mld43. zestaw danych:rok: 2012liczba pasażerów: 2,89; Podpis osi wartości: mld44. zestaw danych:rok: 2013liczba pasażerów: 3,05; Podpis osi wartości: mld45. zestaw danych:rok: 2014liczba pasażerów: 3,23; Podpis osi wartości: mld46. zestaw danych:rok: 2015liczba pasażerów: 3,47; Podpis osi wartości: mld47. zestaw danych:rok: 2016liczba pasażerów: 3,71; Podpis osi wartości: mld48. zestaw danych:rok: 2017liczba pasażerów: 3,97; Podpis osi wartości: mld49. zestaw danych:rok: 2018liczba pasażerów: 4,24; Podpis osi wartości: mld50. zestaw danych:rok: 2019liczba pasażerów: 4,40; Podpis osi wartości: mld51. zestaw danych:rok: 2020liczba pasażerów: 3,36; Podpis osi wartości: mld52. zestaw danych:rok: 2021liczba pasażerów: 4,20; Podpis osi wartości: mld
Liczba pasażerów w latach 1970–2021
Źródło: dostępny w internecie: Opracowanie własne na podstawie danych worldbankdata.com, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pasażerokilometry (paskm)pasażerokilometr (paskm)Pasażerokilometry (paskm) to jednostki pracy przewozowejpraca przewozowapracy przewozowej. Uzyskuje się je, mnożąc liczbę pasażerów przez odległość, na jaką podróżują.

R1ahxZwhhJpcp
Główne szlaki regularnego ruchu lotniczego. W 2022 roku szlaki ruchu lotniczego zmieniły się z powodu wojny w Ukrainie – praktycznie wszystkie loty pasażerskie omijają rejon tego kraju.
Źródło: Jpatokal (https://commons.wikimedia.org), domena publiczna.

Obszarami bardzo dużego natężenia ruchu są Europa i Stany Zjednoczone (szczególnie ich wschodnia część). Jest to wynikiem dużej liczby osób zamożnych mieszkających w tych regionach oraz intensywności życia gospodarczego.

Ciekawostka

Spośród 15 lotnisk obsługujących największą liczbę pasażerów aż 5 znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Porty lotnicze obsługujące najwięcej pasażerów w 2019 roku

Port lotniczy

Liczba pasażerów (mln)

Atlanta

111

Pekin

100

Los Angeles

88

Dubaj

86

Tokio

86

Chicago

85

Londyn

81

Szanghai

76

Paryż

76

Dallas

75

Amsterdam

70

Frankfurt

68

Stambuł

65

Singapur

64

Denver

63

Indeks górny Źródło: Airports Council International, licencja CC BY‑SA 3.0 Indeks górny koniec

Z tych samych powodów, co wspomniane wcześniej Europa i Ameryka Północna, można również zaobserwować zagęszczenie pasażerskiego ruchu lotniczego w Azji Wschodniej. W Ameryce Południowej główne szlaki prowadzą do Rio de Janeiro i Sao Paulo w Brazylii oraz Buenos Aires w Argentynie. Na kontynencie afrykańskim wyróżnia się Johannesburg w RPA. Duży ruch panuje również nad Zatoką Perską oraz Półwyspem Malajskim. Dubaj, Kuala Lumpur i Singapur są ważnymi portami przesiadkowymi (tzw. hubami lotniczymi) w podróżach na Daleki Wschód i do Australii.

1
Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego trasa lotu z Nowego Jorku do Singapuru biegnie po łuku przez północną Afrykę i Morze Śródziemne, a linią prostą przez Afrykę.

R1eUOnFYXh7FR
(Uzupełnij).
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wielką zmianą w transporcie lotniczym było pojawienie się na rynku przewoźników niskokosztowych. Wykorzystanie tańszych lotnisk, mało zróżnicowana flota, ograniczenia wielkości bagażu, ciaśniej ustawione fotele, brak serwisu na pokładzie, sprzedaż biletów i odprawa wyłącznie on‑line – to tylko niektóre działania pozwalające obniżyć cenę biletów. Dzięki temu, mimo niższego komfortu podróży, zdobywają one przede wszystkim rynek lotów wewnątrzkontynentalnych. Niskokosztowe połączenia wprowadzili także niektórzy tradycyjni przewoźnicy. W przyszłości prognozuje się dalszą ekspansję tanich linii lotniczych.

Najwięksi przewoźnicy lotniczy wg liczby pasażerów lotów krajowych i zagranicznych łącznie w 2019 roku

Linia lotnicza

Liczba pasażerów (mln)

American Airlines Group

215,18

Delta Air Lines*

204,0

Southwest Airlines*

162,68

United Airlines*

162,44

Ryanair*

152,4

China Southern Airlines

151,63

Lufthansa Group

145,2

IAG

118,3

Air China Group

115,0

China Eastern Airlines*

112,92

Indeks górny * – przewoźnik niskokosztowy Indeks górny koniec

Indeks górny Źródło: Airports Council International, licencja CC BY‑SA 3.0 Indeks górny koniec

W porównaniu z przewozami pasażerskimi, transport towarów drogą lotniczą ma mniejsze znaczenie. Samolotami przewozi się zwykle towary łatwo psujące (np. kwiaty), szybko tracące na wartości (np. części komputerowe), niezbędne w procesie produkcyjnym, bardzo cenne (np. dzieła sztuki) lub pilne (np. przesyłki kurierskie).

Ciekawostka

Transport lotniczy przewozi mniej niż 10% towarów pod względem masy i ponad 30% pod względem wartości.

iOzHhCjssQ_d5e312

3. Towarowy transport samochodowy

Transport samochodowy stanowi bardzo ważną część transportu lądowego i szybko się rozwija. Samochodami przewozi się stosunkowo niewielkie ładunki, ale można nimi dotrzeć bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy (tzw. transport door to door). Ponadto samochody nie są związane rozkładami jazdy, a trasę mogą zmieniać w zależności od warunków. Ich ruch podlega jednak pewnym ograniczeniom, np. ze względu na ciężar, emisję zanieczyszczeń, dni świąteczne lub czynniki pogodowe (bardzo wysoka temperatura powietrza).

RvYlwT9IpMXcv
Transport samochodowy
Australijski pociąg drogowy
Źródło: LukeRobinson1 (https://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.
Państwa o największej liczbie samochodów ciężarowych w 2019 roku

Państwo

Liczba samochodów ciężarowych (mln)

Chiny

25,6

Stany Zjednoczone

8,8

Japonia

8,1

Niemcy

3,7

Korea Południowa

3,5

Indie

3,4

Meksyk

3,2

Hiszpania

2,3

Brazylia

2,0

Indeks górny Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020, licencja CC BY‑SA 3.0 Indeks górny koniec

Państwa o największej pracy przewozowej transportem samochodowym w 2019 roku

Państwo

Przewozy ładunków
mln [tonokilometrów (tkm)]

Chiny

5 963 640

Stany Zjednoczone*

3 022 801

Indie**

2 435 870

Polska

395 311

Niemcy

311 869

Kanada*

269 094

Turcja

267 579

Federacja Rosyjska

263 878

Meksyk

258 684

Hiszpania

249 555

Indeks górny Źródło: https://stats.oecd.org, licencja CC BY‑SA 3.0
* dane z 2018 roku
** dane z 2017 roku Indeks górny koniec

W transporcie samochodowym dominują dwa państwa o dużym obszarze: Chiny i Stany Zjednoczone. Wielkość pracy przewozowej wynika tam w większym stopniu z pokonywanych odległości niż z wielkości ładunków. Dodatkowo w obu krajach alternatywny transport kolejowy ma mniejsze znaczenie. Pozostałe kraje o największych przewozach charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia i dobrze rozbudowaną siecią dróg. Odległości do pokonania są tam dogodne dla samochodów ciężarowych. Wszystkie te kraje mają wielkie lub duże gospodarki.

iOzHhCjssQ_d5e454

4. Towarowy transport kolejowy

Przez lata intensywnego rozwoju motoryzacji wydawało się, że transport kolejowy stanie się przeżytkiem. Wysokie koszty budowy szlaków (szczególnie drogich w urozmaiconym terenie) oraz urządzeń przeładunkowych, wymóg stosowania się do rozkładów jazdy, konieczność dowozu towarów do stacji innym środkiem nie przemawiały za rozwojem tej formy transportu. Dodatkowo różne rozstawy szyn i odmienne systemy zasilania trakcji elektrycznych bardzo utrudniały przewozy międzynarodowe. Z tych powodów w wielu krajach przestano rozwijać transport kolejowy.

R8x5dxXD0ype8
Transport kolejowy
Pociąg towarowy w Stanach Zjednoczonych ciągnięty przez zestaw czterech lokomotyw
Źródło: dostępny w internecie: wikipedia.org, domena publiczna.

Tendencja ta odwróciła się, gdy wzrosły ceny paliw, zaostrzono normy emisji zanieczyszczeń dla samochodów oraz wprowadzono ograniczenia ruchu drogowego.

Państwa o największej pracy przewozowej transportem kolejowym w 2019 roku

Państwo

Przewozy ładunków (mln tkm)

Chiny

3 018 200

Federacja Rosyjska

2 602 493

Stany Zjednoczone

2 364 144

Indie*

654 285

Kanada

446 081

Australia

443 005

Kazachstan

289 174

Ukraina

181 844

Niemcy

129 161

Meksyk

89 049

Indeks górny Źródło: https://stats.oecd.org
* dane z 2017 roku Indeks górny koniec

Państwa o największych przewozach kolejowych mają olbrzymią powierzchnię (poza Ukrainą i Niemcami). Obszar większości z nich liczy ponad 5 mln kmIndeks górny 2. Kolej jest tam szczególnie opłacalna – przewozy odbywają się na znaczne odległości, więc koszty załadunku i rozładunku są stosunkowo niewielkie w porównaniu do wykonanej pracy przewozowej. Poza tym do prowadzenia pociągu z ładunkiem na przykład 10 tys. ton wystarczy jeden maszynista.

R1R2UDabSansX
Film zrealizowany na pustyni, w oddali jedzie pociąg przewożący rudę żelaza. Pociąg składa się z trzech lokomotyw, dziesiątków wagonów z rudą, czterech cystern i kilku kontenerów. Na jednym z wagonów stoją trzy auta osobowe. Kilka wagonów, które są platformami jest pustych. Dookoła płaski teren, praktycznie brak roślinności.
RoaHKrcw2HIk6
Film złożony z ujęć jadących pociągów towarowych. Ujęcia wykonane na przejazdach kolejowych. Pierwszy skład to dwie czerwone lokomotywy z napisem Canadian Pacific. Pociąg wiezie kontenery w różnych kolorach, porusza się z mała prędkością. W kolejnym ujęciu drugi pociąg. Ma dwie lokomotywy i kilkanaście wagonów, na których przewozi kontenery, niekiedy po dwa kontenery stojące jeden na drugim. Kolejny pociąg, na który składają się dwie lokomotywy, kilkadziesiąt kontenerów.
iOzHhCjssQ_d5e503

5. Transport lądowy pasażerów

Ciekawych informacji dostarcza zestawienie danych transportu lądowego pasażerów, z których wynika, że częściej wybierają oni transport samochodowy. Absolutnie dominujące miejsce zajmują tutaj Stany Zjednoczone z bardzo długą tradycją motoryzacyjną i dużą liczbą ludności. Natomiast mieszkańcy Meksyku mają ograniczony dostęp do kolei, a gęstość linii kolejowych wynosi tam tylko 1,4 km/100 kmIndeks górny 2  Indeks górny koniec(dla porównania – w Polsce to 6,5 km/100 kmIndeks górny 2).

R1XPrL1rEV2el1
Wykres kolumnowy. Lista elementów: 1. zestaw danych:Kraj: Francjatransport drogowy: 0,873037; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrówtransport kolejowy: 0,110568; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrów2. zestaw danych:Kraj: Niemcytransport drogowy: 0,977430; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrówtransport kolejowy: 0,095530; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrów3. zestaw danych:Kraj: Indietransport drogowy: 1,918000; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrówtransport kolejowy: 1,161333; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrów4. zestaw danych:Kraj: Japoniatransport drogowy: 0,904967; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrówtransport kolejowy: 0,437363; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrów5. zestaw danych:Kraj: Rosjatransport drogowy: 0,123442; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrówtransport kolejowy: 0,123096; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrów6. zestaw danych:Kraj: Wielka Brytaniatransport drogowy: 0,745355; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrówtransport kolejowy: 0,079496; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrów7. zestaw danych:Kraj: Stany Zjednoczonetransport drogowy: 6,558301; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrówtransport kolejowy: 0,033256; Podpis osi wartości: Mld pasażerokilometrów
Państwa o największych przewozach pasażerów w 2017 roku
Źródło: dostępny w internecie: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_OUTLOOK_URB_PAX#, licencja: CC BY-SA 4.0.

Kolej jest jedynym dostępnym środkiem transportu pozwalającym osobom mniej zamożnym podróżować na dalekie odległości, stąd ogromne przewozy w Indiach, Chinach i Rosji. Dla mieszkańców mniejszych, gęsto zaludnionych i bardziej rozwiniętych państw kolej stanowi natomiast wygodną alternatywę dla samochodów: pociągi dojeżdżają do centrów miast, nie stoją w korkach, czas podróży można efektywnie wykorzystać, przeznaczając go chociażby na czytanie.

iOzHhCjssQ_d5e545

6. Logistyka

Coraz większa liczba podróżujących oraz rosnąca ilość towarów do przewiezienia powodują, że sam proces transportu się komplikuje. W skali międzynarodowej dochodzą do tego jeszcze wyzwania związane z odmiennymi systemami prawnymi i finansowymi oraz różna dostępność środków transportu. W 2020 roku kolejnym utrudnieniem stała się pandemia COVID‑19, która doprowadziła do sytuacji, w której łańcuchy dostaw były przerwane, co znacząco wpłynęło na wykorzystanie transportu, a co za tym idzie, jego rozwój. Następnym wyzwaniem w Europie stała się wojna w Ukrainie. Rozwiązaniami mnożących się problemów zajęła się logistykalogistykalogistyka, która obejmuje wszelkie działania bezpośrednio lub pośrednio wpływające na proces dostarczania dóbr.

Podstawowym celem procesu logistycznego jest, by właściwy produkt o właściwej jakości i we właściwej ilości trafił na właściwe miejsce we właściwym momencie do właściwego odbiorcy za właściwą cenę (zasada 7Wzasada 7Wzasada 7W). Dlatego też optymalizuje się wykorzystanie dostępnych środków transportu (np. samochód – kolej – samolot – samochód), wprowadza wydajne urządzenia przeładunkowe i standardowe pojemniki (palety, kontenery). Technologie informacyjno‑komunikacyjne pozwalają sprawnie zarządzać odbiorem, przechowaniem i wysyłką towarów.

1
Polecenie 3

Zaproponuj rozwiązanie logistyczne transportu 200 kg serów z Zakopanego do Marsali na Sycylii.

R17Y70B10eQUg
(Uzupełnij).
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Terminale logistyczneterminal logistycznyTerminale logistyczne to miejsca, gdzie następuje koncentracja usług logistycznych. Lokalizowane są w pobliżu skrzyżowań głównych dróg, lotnisk, linii kolejowych, miast i ośrodków przemysłowych. Często stają się one motorem napędzającym rozwój okolicznych obszarów. Wynika to z dużego zatrudnienia. Znaczna część osób zatrudnionych w logistyce pracuje bez przerwy w systemie trzyzmianowym. Szybko zmieniające się wspomagane komputerowo systemy zarządzania wymagają od nich ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Logistyce wymaga od pracowników kreatywności – często muszą oni reagować na niespodziewane okoliczności.

Warto pamiętać, że z terminali lub centrów logistycznych korzystają także podmioty gospodarcze działające w innych branżach, np. tych, które zajmują się wywożeniem śmieci czy odpowiadające na zapotrzebowanie na wodę i energię. Czasem w pobliżu terminali i centrów powstają m.in. hotele, punkty gastronomiczne, stacje obsługi pojazdów albo stacje benzynowe.

Ciekawostka

Największe centrum części zamiennych firmy Mercedes‑Benz w Germersheim (Niemcy) ma 80 tys. mIndeks górny 2 powierzchni magazynów. Dystrybucją około 500 tys. części do 150 państw zarządza 3,1 tys. pracowników. Dobowo centrum opuszcza 40 tys. listów przewozowych z częściami do mercedesów, maybachów, smartów i mitsubishi fuso.

iOzHhCjssQ_d5e607
Praca domowa

Opracuj dwa sposoby dostawy arbuzów z greckiej wyspy Samos na norweskie Lofoty. Wskaż zalety i wady każdego z nich.

RmpgSna9OFjxM
(Uzupełnij).
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Pokaż podpowiedź#15537cwhite

Podsumowanie

 • Liczba przewożonych na świecie osób i ilość towarów rośnie, jednak w 2020 roku w konsekwencji pandemii liczba przewożonych osób drastycznie spadła.

 • Żegluga morska przewozi największą część towarów pod względem masy.

 • Główne szlaki żeglugowe łączą centra gospodarcze świata między sobą oraz rejony wydobycia surowców z centrami gospodarczymi.

 • Najintensywniejszy ruch lotniczy odbywa się w obrębie Europy i Ameryki Północnej oraz między nimi.

 • Niskokosztowe linie lotnicze znacząco wpłynęły na wzrost popularności przewozów lotniczych.

 • Dzięki rozwojowi logistyki optymalizuje się wykorzystanie wszystkich dostępnych środków transportu.

 • Centra logistyczne stają się stymulatorami rozwoju regionu.

iOzHhCjssQ_d5e671

Słownik

logistyka
logistyka

dziedzina wiedzy i praktyka nakierowana na optymalny transport dóbr i osób

pasażerokilometr (paskm)
pasażerokilometr (paskm)

jednostka pracy przewozowej wykonanej przez osobowy środek transportu; uzyskuje się ją, mnożąc liczbę pasażerów przez odległość, na jaką podróżują

praca przewozowa
praca przewozowa

iloczyn liczby pasażerów (masy ładunku) przez odległość, na jaką zostali przetransportowani, podawany w pasażerokilometrach (tonokilometrach)

terminal logistyczny
terminal logistyczny

miejsce koncentracji usług logistycznych; przede wszystkim jest to miejsce, gdzie następuje zmiana środka transportu

tonokilometr (tkm)
tonokilometr (tkm)

jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez towarowy środek transportu; 1 tkm oznacza przewiezienie jednej tony towarów na odległość jednego kilometra

zasada 7W
zasada 7W

właściwy produkt o właściwej jakości, we właściwej ilości ma trafić na właściwe miejsce we właściwym momencie do właściwego odbiorcy za właściwą cenę

iOzHhCjssQ_d5e915

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Oceń prawdziwość podanych informacji.

RoETtxUAt2XCj
zadanie interaktywne
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2

Wskaż, z jakich powodów konteneryzacja pomaga w transporcie.

RwMtCYfgxKcmq
zadanie interaktywne
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 3

Wskaż prawidłowe zakończenie zdania.

R1F97hlctFhul
zadanie interaktywne
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 4

Wskaż prawidłowe zakończenie zdania.

RG5dY1Dxgaqzl
zadanie interaktywne
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 5

Oceń prawdziwość podanych informacji.

R3KodeMAc1cRV
zadanie interaktywne
Źródło: dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY 3.0.