R4QAn7CroWESx

Rzym - miasto, które stało się imperium – powtórzenie

Koloseum w Rzymie
Fczarnowski, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0
Polecenie 1

Rozpoznaj i nazwij charakterystyczne obiekty budowane przez starożytnych Rzymian.

R13OpOlII4BxK11
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Scharakteryzuj najważniejsze bunty skierowane przeciw rzymskiemu porządkowi. Wymień ich przywódców.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Wymień przykłady dokonań starożytnych Rzymian, z których korzystasz na co dzień.

uzupełnij treść
tNs1glQbg8_0000000L
Polecenie 2

Przyjrzyj się poniższej ilustracji. Powiedz, do jakiego wydarzenia z historii starożytnego Rzymu nawiązuje. Podaj datę tego wydarzenia, przyczyny i skutki.

Ra6CfM3jdINRY1
Renesansowy fresk przedstawiający wojska Hannibala
Niccolò Possino, Hannibal podróżujący przez Alpy na słoniu, domena publiczna
1
Ćwiczenie 3
R1DcLMltoSckO1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tNs1glQbg8_00000010
Polecenie 3

Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej obrady jednego z organów władzy w starożytnym Rzymie. Nazwij go i przedstaw jego kompetencje.

R6ToSro4rlRC81
Cyceron oskarża Katylinę
Cesare Maccari, Cyceron oskarża Katylinę, domena publiczna
Ćwiczenie 4

Porównaj warunki naturalne panujące w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie. Wytłumacz, jaki miały wpływ na kształt obu cywilizacji antycznych.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Wylicz największe przegrane bitwy w historii Rzymu. Jak myślisz, która z nich była najbardziej katastrofalna w skutkach i dlaczego?

uzupełnij treść
tNs1glQbg8_0000001H
Ćwiczenie 6

Przedstaw w punktach najważniejsze wydarzenia związane z legendarnym założeniem Rzymu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Wytłumacz, na czym polega znaczenie rzymskiego prawa dla współczesnego prawodawstwa.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 8
R19cgV1bWT0MX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 9
RFyEo3dmnCFVH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tNs1glQbg8_0000001V
1
Ćwiczenie 10
R1NdOEyGGsBEK1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 11
RyjcSUqF8lwKH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.