Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Rodzaje sadzy

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich - Kominiarz 713303

bg‑green

Sadza - jej właściwości i pochodzenie

INFOGRAFIKA

R1cMLrvjZnM1r1
Infografika zatytułowana „Sadza – jej właściwości i pochodzenie” przedstawia informacje o sadzy mazistej, szklistej oraz popiele. Po lewej stronie znajdują się grafiki ilustrujące omawiane rodzaje sadzy, a przy każdej grafice umieszczono po trzy znaczniki oznaczone kolejno cyframi od jeden do dziewięciu. Po kliknięciu znacznika wyświetla się ramka z tekstem oraz tożsamym z nim nagraniem audio.
Sadza mazista 1. Pochodzenie Tekst Sadza ta powstaje na skutek palenia śmieciami, plastikowymi odpadami, płytami meblowymi.
2. Właściwości Tekst Nieodpowiednie paliwo w połączeniu ze źle zakonserwowaną instalacją prowadzą do zanieczyszczenia przewodu kominowego i pieca. Powstała w ten sposób sadza jest niebezpieczna, może powodować pęknięcie komina, a na skutek samozapłonu osiągać temperaturę 1500 stopni Celsjusza.
3. Rodzaj dymu Tekst Dym o niejednolitej barwie,  bladopomarańczowy, bury – powstaje w wyniku spalania odpadów: plastików, puszek, obierków, starych ubrań, śmieci. Bardzo toksyczny i groźny dla zdrowia.
Sadza szklista 4. Geneza Tekst Sadza ta nazywana jest kreozotem bądź – ze względu na wygląd (żółta, oleista ciecz) – smołą kominową. Temperatura wrzenia kreozotu wynosi od 200°C do 215°C. Powstaje na skutek palenia mokrym drewnem bądź dostarczania zbyt małej ilości powietrza do spalania i – co za tym idzie – uzyskania zbyt niskiej temperatury niepełnego spalania.
5. Właściwości Tekst Odkłada się na ściankach przewodu kominowego i rurach. Skutkiem osadzania się sadzy jest stopniowe zmniejszanie się światła komina, utwardzanie przewodów oraz ryzyko samoistnego zapłonu sadzy.
6. Rodzaj dymu Tekst Dym ciemnoszary – będący pokłosiem spalania paliw stałych (np. węgla) lub wilgotnego drewna gorszej jakości, biomasy; czarny – powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu.
Popiół 7. Geneza Tekst Produkt wtórny otrzymywany poprzez oddziaływanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Składa się z minerałów wchodzących w skład spalanej substancji.
8. Właściwości Tekst Ponieważ w procesie spalania związki mineralne zawarte w substancji spalanej ulegają częściowemu rozpadowi, masa popiołu jest mniejsza od masy owych substancji. W paliwach stałych zawartość popiołu wynosi zazwyczaj 2–30%, w paliwach ciekłych zaś nie przekracza 1%. Popiół z węgla, koksu, czyli paliw stałych, których składniki topią się w temperaturze spalania, tworzy żużel zwany szlaką. Popioły i żużle kotłowe są wykorzystywane np. w budownictwie – popiół jako składnik materiałów wiążących, żużel zaś jako kruszywo. Popiół roślinny i torfowy jest stosowany w rolnictwie jako cenny nawóz mineralny; zawierają one niemal wszystkie potrzebne roślinom składniki pokarmowe. Popiół drzewny był używany niegdyś jako źródło potażu (węglanu wapnia). Pozbycie się niedopalonego węgla ze spalin prowadziłoby do powstania białego popiołu lotnego. Osiągnięcie takiego stanu jest raczej niemożliwe.
9. Rodzaj dymu Tekst Dym biały, przezroczysty – przypominający parę wodną – uważany jest za bezpieczny. Powstaje w wyniku spalania gazu, oleju opałowego, suchego drewna, koksu lub dobrej jakości węgla. Brak widocznego dymu oznacza, że części lotne paliwa są w całości spalane (lub w kotle jest już wyłącznie żar, który spala się bezdymnie z natury). Jest to stan jak najbardziej pożądany, jednak jego osiągnięcie jest niezwykle trudne.
Sadza - jej właściwości i pochodzenie
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Powiązane ćwiczenia