Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Rodzaje sadzy

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich - Kominiarz 713303

bg‑green

Typy sadzy

s

GALERIA ZDJĘĆ

1. Sadza szklista

1
R1RTHpFSi7pFR
Nagranie tożsame z tekstem zamieszczonym poniżej.

Sadza to produkt powstały podczas niepełnego spalania paliw i innych materiałów, które zawierają w swoim składzie chemicznym znaczne ilości węgla. Składnikami sadzy są: amorficzna, czyli bezpostaciowa postać węgla, drobne struktury grafitopodobne, niewielkie ilości fulerenów i struktur fulerenopodobnych, resztki spalanych substancji organicznych, np: tłuszcze i popiół. Te połączone ze sobą substancje są niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia; w sadzy znajduje się wiele związków rakotwórczych, toksycznych, mutagennych (wywołujących mutację) oraz teratogennych (powodujących wady rozwojowe płodu). Sadza szklista nazywana jest kreozotem bądź – ze względu na wygląd (żółta, oleista ciecz) – smołą kominową. Temperatura wrzenia kreozotu wynosi od 200°C do 215°C. Sadza szklista, powstała na skutek palenia mokrym drewnem bądź dostarczania zbyt małej ilości powietrza do spalania i – co za tym idzie – uzyskania zbyt niskiej temperatury w palenisku i niepełnego spalania, odkłada się na ściankach przewodu kominowego i rurach. Skutkiem osadzania się sadzy jest stopniowe zmniejszanie się światła komina, utwardzanie przewodów oraz ryzyko samoistnego zapłonu sadzy.

R1xJGFxg08L001
Pierwsza plansza galerii zdjęć nosi tytuł „Sadza szklista” i składa się z trzech zdjęć. Każde zdjęcie zostało wzbogacone o aktywny przycisk w formie okrągłego znacznika z cyfrą. Po kliknięciu znacznika wyświetla się ramka z tym samym zdjęciem oraz podpisem i paskiem odtwarzania. Nagranie audio jest tożsame z treścią podpisu. Pierwsze zdjęcie ukazuje sadzę szklistą w kominie. W murowanym kominie o kwadratowym przekroju znajduje się okrągły wkład. Jego wnętrze wypełnione jest nieregularną warstwą sadzy. Drugie zdjęcie przedstawia również sadzę szklistą wewnątrz komina. Sadza pokrywa wewnętrzne ścianki przewodu kominowego, tworząc powierzchnię o nierównomiernym kształcie. Na trzecim zdjęciu widoczna jest sadza szklista, która osadziła się wewnątrz kotła, na ruszcie oraz na ściankach.
Sadza szklista
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

2. Sadza mazista

2
RCZX5y9f52FCM
Nagranie tożsame z tekstem zamieszczonym poniżej.

Sadza ta powstaje na skutek palenia śmieciami, plastikowymi odpadami, płytami meblowymi. Błędy te, w połączeniu ze źle zakonserwowaną instalacją, prowadzą do zanieczyszczenia przewodu kominowego i pieca. Powstała w ten sposób sadza mazista jest niebezpieczna, może powodować pęknięcie komina, a na skutek samozapłonu osiągać temperaturę 1500°C.

R1JYrSHiCzGMX1
Druga plansza galerii dotyczy sadzy mazistej. Składa się z dwóch zdjęć. Każde zdjęcie zostało wzbogacone o aktywny przycisk w formie okrągłego znacznika z cyfrą. Po kliknięciu znacznika wyświetla się ramka z tym samym zdjęciem oraz podpisem i paskiem odtwarzania. Nagranie audio jest tożsame z treścią podpisu. Pierwsze zdjęcie przedstawia sadzę mazistą w kominie. Wnętrze murowanego przewodu kominowego o kwadratowym przekroju wypełnione jest gęstą, mazistą substancją w brunatnym kolorze. W gęstą warstwę sadzy została wbita szpachelka. Drugie ukazuje sadzę mazistą w kotle. Ciemna, prawie czarna, połyskująca sadza pokrywa wnętrze komory kotła.
Sadza mazista
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

3. Popiół

3
R1QqDxkjpTr4N
Nagranie tożsame z tekstem zamieszczonym poniżej.

Popiół to produkt wtórny otrzymywany poprzez oddziaływanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Składa się z minerałów wchodzących w skład spalanej substancji. Ponieważ w procesie spalania związki mineralne zawarte w substancji spalanej ulegają częściowemu rozpadowi, masa popiołu jest mniejsza od masy owych substancji. W paliwach stałych zawartość popiołu wynosi zazwyczaj 2–30%, w paliwach ciekłych zaś nie przekracza 1%. Popiół z węgla, koksu, czyli paliw stałych, których składniki topią się w temperaturze spalania, tworzy żużel zwany szlaką. Popioły i żużle kotłowe są wykorzystywane np. w budownictwie – popiół jako składnik materiałów wiążących, żużel zaś jako kruszywo. Popiół roślinny i torfowy jest stosowany w rolnictwie jako cenny nawóz mineralny; zawierają one niemal wszystkie potrzebne roślinom składniki pokarmowe. Popiół drzewny był używany niegdyś jako źródło potażu (węglanu wapnia).

R1CkDMdZiFKyZ
Trzecia plansza nosi tytuł „Popiół” i ukazuje trzy zdjęcia. Każde zdjęcie zostało wzbogacone o aktywny przycisk w formie okrągłego znacznika z cyfrą. Po kliknięciu znacznika wyświetla się ramka z tym samym zdjęciem oraz podpisem i paskiem odtwarzania. Nagranie audio jest tożsame z treścią podpisu. Pierwsze zdjęcie przedstawia popiół w kominie. Popiół jest sypki, o nieregularnym kształcie i jasnoszarym kolorze przechodzącym gdzieniegdzie w brunatny. Drugie zdjęcie przedstawia popiół w kotle. W popielniku pozostał popiół o nierównej gramaturze i grubszych cząstkach. Na trzeciej fotografii widoczny jest drobny, szary popiół usuwany za pomocą łopatki z popielnika kotła.
Popiół
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

4. Dym

4
RgQNQowBgcukU
Nagranie tożsame z tekstem zamieszczonym poniżej.

To lotny produkt spalania unoszący się w powietrzu.

Rw2hlZ4qNHxAU1
Czwarta plansza składa się z czterech zdjęć ukazujących różne rodzaje dymu. Każde zdjęcie wyposażone jest w znacznik z cyfrą . Po jego kliknięciu wyświetla się ramka z opisem oraz paskiem odtwarzania. Nagranie jest tożsame z tekstem.
1. Dym biały przezroczysty Zdjęcie przedstawia komin na szczycie dachu. Z komina wydobywa się delikatny biały dym. Tekst Przypominający parę wodną – uważany jest za bezpieczny. Powstaje w wyniku spalania gazu, oleju opałowego, suchego drewna, koksu lub dobrej jakości węgla.
2. Dym ciemnoszary Na zdjęciu widoczne są dwa kominy na płaskim dachu. Z większego komina wydobywa się ciemnoszary dym odznaczający się na tle jasnego nieba. Tekst Powstaje w wyniku spalania paliw stałych, np. węgla, lub wilgotnego drewna gorszej jakości, biomasy.
3. Dym czarny Zdjęcie ukazuje dach budynku z kominem, z którego wydobywa się bardzo gęsty, czarny dym. Tekst Powstaje jako pokłosie spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu.
4. Dym o niejednolitej barwie, bladopomarańczowy, bury Zdjęcie komina, z którego uchodzą kłęby gęstego dymu w kolorze burym, bladopomarańczowym. Tekst Powstaje w wyniku spalania odpadów: plastików, puszek, obierków, starych ubrań, śmieci. Bardzo toksyczny i groźny dla zdrowia.
Dym
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Powiązane ćwiczenia