Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RZfvrzyZpCIMf
Na ilustracji 9 osób stojących obok siebie, w strojach polskich magnatów. Na pierwszym planie dwie kobiety. Obie w długich sukniach i w nakryciach głowy. Młodsza kobieta ma suknię z odsłoniętymi ramionami, pod którą ma białą, zdobioną koszulę. Starsza kobieta jest odwrócona bokiem. Ma ciemny płaszcz. Za nimi stoi 7 mężczyzn. Pierwszy od lewej w długim płaszczu trzyma buławę. Ma wąsy. Drugi ma wąsy i brodę, ubrany jest w długi ciemny płaszcz, a także nakrycie głowy. Obok niego stoi mężczyzna z brodą. Za nim kolejny mężczyzna w nakryciu głowy. Pierwszy od prawej to niższy mężczyzna, w czapce. Drugi od prawej to mężczyzna z brodą w płaszczu i  czapce. Kolejny od prawej to mężczyzna w zdobionym płaszczu, który trzyma czapkę. Ma wąsy.

Sarmatyzm

Stroje polskich magnatów w latach 1576‑1586
Źródło: a. nn., Stroje polskich magnatów w latach 1576-1586, domena publiczna. dostępny w internecie: wikimedia.

Sarmata – postawa godna pochwały?

Wprowadzenie

RHKkZMiSBXdkv
Nagranie video. Na początku pojawia się plansza z tytułem „Sarmacja w ujęciu geografów staropolskich”. Następnie pojawia się dr hab. Filip Wolański z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mężczyzna siedzi w jasnym pomieszczeniu. W tle biała ściana, powieszone na niej fragmenty grafik, biała kanapa, wzorzyste poduszki. Film kończy się planszą z napisami: wystąpił dr hab. Filip Wolański, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach projektu "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego".
RpCSg1AH2Wdwz
Nagranie video. Na początku pojawia się plansza z tytułem „Utrwalanie mitu sarmackiego”. Następnie pojawia się dr hab. Filip Wolański z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mężczyzna siedzi w jasnym pomieszczeniu. W tle biała ściana, powieszone na niej fragmenty grafik, biała kanapa, wzorzyste poduszki. Film kończy się planszą z napisami: wystąpił dr hab. Filip Wolański, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach projektu "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego".

Mit sarmacki – powstanie i rozwój

R8Vtaa52lwV7e
Zebranie szlachty, być może podczas elekcji – u góry herby poszczególnych województw
Źródło: a. nn., Zebranie szlachty, być może podczas elekcji – u góry herby poszczególnych województw., domena publiczna.

Podobną rolę jak u schyłku średniowiecza we Włoszech odegrały elity mieszczańskie, tak w Polsce odegrała średnia szlachta. Analogie można dostrzec nawet w nagłym wzroście zainteresowania prawem (walka polityczna o tzw. egzekucję praw), a wraz z nim nawiązaniem do antyku i jego kultury. W Italii zaowocowało to rozkwitem renesansu, w Polsce zaś ukształtowała się ideologia określana przez historyków mianem sarmatyzmusarmatyzmsarmatyzmu. Trwała ona równolegle do prądów kulturowych płynących z Europy, takich jak wspomniany renesans, ale też barok, a nawet wczesne oświecenie.

R1Rv5YQoRZ3pI
Polskie wypisanie dwojej krainy świata
Źródło: Maciej Miechowita, Polskie wypisanie dwojej krainy świata, 1535, domena publiczna.

Mit sarmacki zrodził się u schyłku średniowiecza. Już Jan Długosz pisał: 'tak Rusinów, jak i Polaków nazywano Sarmatami'. Ideę tę rozwijali uczeni, tacy jak np.: Marcin KromerMarcin KromerMarcin Kromer czy Marcin BielskiMarcin BielskiMarcin Bielski. Udowadniali oni, że znanych z tekstów rzymskich Sarmatów utożsamiać należy z mieszkańcami Rzeczypospolitej. Trafiało to na podatny grunt powszechnego wówczas dążenia do szukania pradawnych korzeni.

sarmatyzm
barok
ustrój
kotrreformacja
Marcin Kromer
Marcin Bielski
Ćwiczenie 1
R1VtQCOuxq0wA1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sarmackie wzorce osobowe

Trudno jednoznacznie określić ramy chronologiczne trwania 'sarmatyzmu'. Badacze najczęściej wskazują okres od XVI do XVIII w., choć niektórzy ograniczają go do czasów królów elekcyjnych.

Ukształtował się wówczas specyficzny ustrójustrójustrój z dominującą w nim rolą szlachty, rozbudowanym życiem politycznym i coraz ściślej sprecyzowanymi wzorcami osobowymi. Przypadające na ten okres intensywne oddziaływanie kontrreformacjikotrreformacjakontrreformacji katolickiej spowodowało swoistą symbiozę wzorców religijnych i wzorców kulturowych szlachty. Powstała specyficzna triada wartości szlacheckich: WOLNOŚĆ – WIARA – OJCZYZNA.

RCqZoLgW4kABL1
Mapa z XVII w.
Źródło: a. nn., Sarmatia et Scythia, Russia et Tartaria Europaea, domena publiczna.

Przewaga szlachty w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym spowodowała zawężanie sarmatyzmu właśnie do niej – narodu politycznego. Atrakcyjność tych wzorców oddziaływała jednak również na inne stany, zwłaszcza mieszczaństwo.

Do charakterystycznych cech sarmatyzmu zaliczyć możemy:

 • republikanizm,

 • wolność,

 • kult szlacheckości,

 • kult starodawności (umiłowanie antyku),

 • prostotę i surowość (choć w sprzeczności do tego stała pewna orientalizacja gustów),

 • egalitaryzm wewnątrzstanowy,

 • katolickość,

 • odwagę,

 • rycerskość,

 • swojskość.

Spośród antycznych postaci szczególnie chętnie wzorowano się na:

 • Brutusie,

 • CyncynacietHSorxcYnb_000tp001Cyncynacie,

 • Katonie Starszym,

 • Katonie Młodszym.

Ćwiczenie 2
R2CkwaPYUDsb91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tHSorxcYnb_000tp001

Sarmatyzm nośnikiem przywar Polaków

W XVIII w. zaczęto szukać przyczyn odmienności rozwoju Rzeczypospolitej i trudności w zastosowaniu modeli postępu proponowanych przez reformatorów zachodnich. Sarmatyzm znalazł się w ogniu krytyki, w której na plan pierwszy wysuwano cechy uznawane za negatywne. Były nimi przykładowo:

 • tradycjonalizm prowadzący do konserwatyzmu,

 • bezkrytyczna, często wręcz dogmatyczna wiara w pewne 'prawdy',

 • skrajny indywidualizm,

 • pogarda dla pracy,

 • rozpolitykowanie, niekiedy wręcz politykierstwo (politykę uznawano za zajęcie godne).

Przeniesienie 'ognisk kultury' do dworu szlacheckiego i jej swoista decentralizacja miały wieloraki wpływ na życie społeczne. W typowy dla kultury wiejskiej sposób zaczęły się upowszechniać tendencje ksenofobicznetHSorxcYnb_000tp002ksenofobiczne. Narastała niechęć do obcych wzorów i pielęgnowanie ocierające się o skrajną wręcz nietolerancję wzorców rodzimych.

tHSorxcYnb_000tp002

Sarmatyzm a barok

BarokbarokBarok ze swoją ostentacją, teatralnością i przewagą formy nad treścią stał się szczególnie istotnym elementem sarmatyzmu. Życie polityczne z pozorami demokracji i wagą dyskursu, sporu i przekonywania oponentów zaowocowało rozwojem specyficznych form literackich – mowy, kaznodziejstwa, uroczystych oracji ze wspaniałą oprawą plastyczną, ale też ozdobnikami słownymi (szpikowanie cytatami, najlepiej łacińskimi).

W sztuce wyraźnie wyodrębniają się dwa nurty:

 • sztuka dworska, która ograniczała się do dworu królewskiego i wąskiego kręgu magnaterii, natomiast słabo oddziaływała na pozostałe warstwy społeczne,

 • świat dworku szlacheckiego nieprzyjmujący wzorów płynących z dworu królewskiego, ograniczający z dworem kontakt do sztuki kościelnej. Nieodłączną  częścią było przywiązanie do tradycji, dworu szlacheckiego, życia w  zgodzie z naturą i sąsiadami, odpowiedni, stylizowany na modę wschodnią, strój sarmacki, kult przodków.

Ćwiczenie 3
RTxjsWsaVg3Z71
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Podaj, z jakiej kultury zostało zapożyczone noszenie przez szlachtę pasa kontuszowego.

R1aUlXACLoNNL
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 4.0.

Wzorce rozpowszechniające się w kręgach oświeceniowych – dyskursu, salonu towarzyskiego, nauki, eksperymentu naukowego, dążeń do poprawy społeczeństwa z upowszechniającą się krytyką nierówności stanowych i przypisaniem człowieka do określonych ról – wszystko to nie przenika do 'świata dworku'. Postrzegane są tam jako podejrzane, bo płynące z centrum.

Polecenie 1

Znajdź życiorysy rzymskich bohaterów: Brutusa, Cyncynata, Katona Starszego i Młodszego. Jak myślisz, które z elementów ich życiorysów stanowiły dla społeczności szlacheckiej szczególnie dużą wartość? Zapisz swoją odpowiedź.

Rput20VSNi7tX
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

R1Ki2yJsW0XZb
Nagranie video. Na początku pojawia się plansza z tytułem „Wpływ sarmatyzmu na świadomość narodową późniejszych epok”. Następnie pojawia się dr hab. Filip Wolański z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mężczyzna siedzi w jasnym pomieszczeniu. W tle biała ściana, powieszone na niej fragmenty grafik, biała kanapa, wzorzyste poduszki. Film kończy się planszą z napisami: wystąpił dr hab. Filip Wolański, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach projektu "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego".