Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

RRN85JmpKfJcQ1
Mapa przedstawia Wiosnę Ludów w Europie – rewolucje w latach 1848-1849. Na terenie niektórych państw na mapie zaznaczone są cyfry oraz przyporządkowane do nich opisy: 1. Rosja: Rosji panował Mikołaj I. Ruchy rewolucyjne nie objęły cesarstwa, ale armia rosyjska uczestniczyła w tłumieniu powstania na Węgrzech. Działania Rosji przyczyniły się do uznania jej za „żandarma Europy”. Jednak porażka w wojnie Krymskiej przyczyniła się do utraty przez nią pozycji hegemona w Europie., 2. Austria: monarchii austriackiej rządził Franciszek Józef, który skutecznie stłumił ruchy wolnościowe – na Węgrzech oraz w Toskanii i Lombardii. Mimo to od połowy XIX wieku rozpoczął się stopniowy upadek potęgi Habsburgów austriackich, którzy utracili wpływy w państwach niemieckich, poniosły klęskę w wojnie z Francją i Piemontem i utraciły ziemie włoskie., 3. Prus: w Prusach panował Fryderyk Wilhelm IV, który nie uległ pokusie przyjęcia korony cesarskiej przyznanej mu przez Zgromadzenie Narodowe. W ten sposób pozostał wierny zasadom, które przyświecały kongresowi wiedeńskiemu i przystał na rozwiązanie, któremu brakowało „wolnej zgody koronowanych głów, książąt i wolnych miast”., 4. Francja: we Francji głową państwa był wybrany na prezydenta Drugiej Republiki bratanek cesarza Napoleona I, Ludwik Napoleon. Pod nowymi rządami w połowie 1849 roku Francja uczestniczyła w obaleniu Republiki Rzymskiej i przywróceniu władzy papieskiej.
Druga Republika Francuska przetrwała zaledwie kilka lat. Kres tej formie rządów położył Ludwik Napoleon, który w 1852 r. ogłosił powstanie II cesarstwa., 5. Wielka Brytania: w Wielkiej Brytanii panowała królowa Wiktoria, która wstąpiła na tron w 1837 r. Był to okres szczytowego rozwoju liberalizmu – przywódcą liberałów był minister spraw zagranicznych Henry John Temple Palmerston, który doprowadził Wielką Brytanię do izolacji na arenie międzynarodowej i z tego powodu został zdymisjonowany w 1851 r.
Sytuacja w poszczególnych państwach po Wiośnie Ludów.
Źródło: Contentplus.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wymień państwa, w których Wiosna Ludów spowodowała trwałe zmiany polityczne.

RqU4ITXq9lPQF
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, w jaki sposób Wiosna Ludów wpłynęła na perspektywę zjednoczenia Niemiec.

ReKY0a2B2I7mh
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1
RWjy1zgtoFzhx
Łączenie par. Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. Przemiany polityczne we Francji przyczyniły się do upadku jej znaczenia międzynarodowego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rosja zyskała przydomek „żandarma Europy”. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W wyniku wydarzeń Wiosny Ludów Prusy stały się liderem w drodze do zjednoczenia Niemiec.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenie.

RmnKhn6onk8R6
Źródło: Contentplus.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rhxu96Z2f3s5l
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RdblYaS4v5szS
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.