1
Polecenie 1

Przeanalizuj przykład tworzenia anagramu.

RZ6gA1SCjOKRl1
Ilustracja przedstawia sposoby tworzenia anagramu.
Ze słowa KRAB utworzono słowo BRAK.
Oto sposób utworzenia:
1. Litera "K" z pozycji 1. zostanie przesunięta na pozycję 4.,
2. Litera "K" z pozycji 1. została przesunięta na pozycję 4.,
3. Litera "B" z pozycji 4. zostanie przesunięta na pozycję 1.,
4. Litera "B" z pozycji 4. została przesunięta na pozycję 1.,
Ze słowa BRAK utworzono słowo BARK. Oto sposób utworzenia:
1. Litera "R" z pozycji 2. zostanie przesunięta na pozycję 3.,
2. Litera "R" z pozycji 2. została przesunięta na pozycję 3.,
3. Litera "A" z pozycji 3. zostanie przesunięta na pozycję 2.,
4. Litera "A" z pozycji 3. została przesunięta na pozycję 2.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 2

Przygotuj program, który sprawdzi czy dane słowa są swoimi anagramami, nie korzystaj z bloków umożliwiających sortowanie lub wbudowanych funkcji. Rozwiązanie zapisz w języku Python lub używając schematu blokowego.

Przygotuj program, który sprawdzi czy dane słowa są swoimi anagramami, nie korzystaj z bloków umożliwiających sortowanie lub wbudowanych funkcji. Rozwiązanie zapisz w języku Python.

RDO4kIKd0LmPk
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
RkuQPFn1QUaO51
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.