Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Uzupełnij podany kod, aby otrzymać funkcję sprawdzającą, czy podane dwa słowa są anagramem. Użyj funkcji sorted.

Specyfikacja:

Dane:

  • pierwsze_slowo, drugie_slowo – zmienne typu string

Wynik:

Program na wyjściu standardowym zwróci wartośc True lub False.

RIvMw9RWQO5Qx
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 2

Uzupełnij podany kod, aby otrzymać funkcję sprawdzającą, czy podane dwa słowa są anagramem. Nie używaj funkcji sorted.

Specyfikacja:

Dane:

  • pierwsze_slowo, drugie_slowo – zmienne typu string

Wynik:

Program na wyjściu standardowym zwróci wartośc True lub False.

RGP7VOu4ahwaT
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 3

Zdefiniujmy tablicę slowa_bazowe, która zawierać będzie słowa, które nie są swoimi anagramami. Napisz funkcję czy_sa_anagramami, która zwróci True, jeśli podane słowo jest anagramem któregokolwiek słowa z tablicy slowa_bazowe, oraz False w przeciwnym wypadku.

Specyfikacja:

Dane:

  • slowa_bazowe – tablica łańcuchów znaków

Wynik:

Program na wyjściu standardowym zwróci wartośc True lub False.

RxCi6Z8mh89Hl
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.