Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

W poniższym schemacie przygotuj algorytm analogiczny do szyfru Cezara, uwzględniający zamianę (kodowanie) cyfr na litery z przesunięciem o 4 znaki.

Napisz program w języku Python analogiczny do szyfru Cezara, uwzględniający zamianę (kodowanie) cyfr na litery z przesunięciem o 4 znaki.

1
RgfBR49PW8e6O1
Przygotuj w języku Python algorytm analogiczny do szyfru Cezara, uwzględniający zamianę (kodowanie) cyfr na litery z przesunięciem o 4 znaki.
RorZhGKSaC4l3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.